Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Ευσεβισμός

Kεφάλαιο 7ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 9ο

Ευσεβοφάνεια και Εκκλησία

Απαντήσεις σε απορίες

και ενστάσεις αντικληρικαλιστών

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Μέρος Α: Οι κατά τών Ορθοδόξων κατηγορίες

Κεφάλαιο 8.

Τύφλωση

Επειδή οι άνθρωποι αυτού τού είδους, ανήκουν συνήθως σε Προτεσταντικές ομάδες, θα πρέπει να τονίσουμε προς αυτούς, και κάτι που ίσως ποτέ δε σκέφτηκαν.

Με το να κατηγορούν την Εκκλησία τού Κυρίου ότι έχει στους κόλπους της πολλούς αμαρτωλούς, ξεχνούν πως και η δική τους θρησκεία (που στη χώρα μας είναι μειονότητα), σε άλλες χώρες έχουν κατά τον ίδιο τρόπο πολλούς αμαρτωλούς!  Ας δουν την κατάσταση στη Γερμανία και τις ΗΠΑ, και θα διαπιστώσουν πως η πλειονότητα τών ανθρώπων που ζουν εκεί άσωτα, είναι Προτεστάντες!  Γιατί λοιπόν παραμένουν Προτεστάντες, όταν οι Προτεστάντες αδελφοί τους εκεί, έχουν να μας επιδείξουν μια τέτοια έκλυση ηθών;  Και μάλιστα εκεί, η κατάσταση είναι χειρότερη από την Ελλάδα!  Ας σκεφθούν ακόμα, πως όλα αυτά τα κύματα ανηθικότητας και κακίας, μας έρχονται στην Ελλάδα από τη Δύση, και κυρίως από τις ΗΠΑ, που είναι Προτεσταντική χώρα.  Και όπως οι αφελείς και αστήρικτοι Έλληνες παρασύρονται στις διάφορες Προτεσταντικές και ξενόφερτες ομάδες, έτσι ακριβώς, κάποιοι αστήρικτοι παρασύρονται από τα ξενόφερτα κύματα ανηθικότητας που μας έρχονται από τη Δύση. 

Τι θα πούμε λοιπόν;  Μας κατηγορούν οι Προτεστάντες, επειδή κάποιοι απ’ αυτούς μας έφεραν την έκλυση τών ηθών, και κάποιοι από εμάς τη δέχτηκαν;  Μας κατηγορούν επειδή πήραμε εκείνο που αυτοί μας έφεραν;  "Ο λέγων να μην κλέβουν κλέβεις;"

Ίσως κάποιος Προτεστάντης πει πως: "αυτοί που έφεραν αυτή την κακή κατάσταση από τη Δύση, ανήκουν σε άλλες Προτεσταντικές θρησκείες, και όχι στη δική του".  Και αυτό είναι φυσικό, μια και οι Προτεστάντες, είναι κατακερματισμένοι σε χιλιάδες διαφορετικές ομολογίες, ακόμα και στην ίδια χώρα!  Εάν όμως η Εκκλησία τού Κυρίου περιορίζεται μόνο στη δική τους τοπική Προτεσταντική ομάδα, ποιά ήταν η Εκκλησία τού Κυρίου πριν από την εμφάνιση αυτής τής ομάδας;  (Αυτό το ρωτάμε, επειδή ο Προτεσταντισμός γεννήθηκε τον 16ο αιώνα, από τους: Λούθηρο, Καλβίνο και Ζβίγγλιο). 

Εάν λοιπόν η Εκκλησία ήταν μόνο μέσα στην ομάδα τους, ο Κύριος δεν είχε Εκκλησία ως τον καιρό που εμφανίστηκε η ομάδα τους.  Τότε όμως, ο Κύριος είπε ψέματα, όταν αναφέρει στο τελευταίο εδάφιο τού Ματθαίου: "Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, ως τη συντέλεια τού αιώνος".  Αν δεν υπήρχε Εκκλησία ως τον 16ο αιώνα, με ποιούς ήταν ο Κύριος τότε;

Αν πάλι σύμφωνα με άλλους Προτεστάντες, ο Κύριος έχει την Εκκλησία Του διεσπαρμένη σε όλες τις Προτεσταντικές ομάδες, τότε δεν μπορεί κανείς Προτεστάντης να λέει: "Δεν ήταν από τη δική μας ομάδα αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την έκλυση τών ηθών".  Επειδή αν δέχεται ότι και οι άλλες ομάδες έχουν μέλη τής Εκκλησίας, κατ’ ανάγκην δεν μπορεί να διαχωρίσει απ’ αυτούς την ομάδα του, και μπορεί και να κοινωνάει μαζί τους άρτο και οίνο.

Όπως όμως δικαιολογεί αυτές τις ομάδες, γιατί δεν κάνει το ίδιο και για την Ορθόδοξη Εκκλησία;  Γιατί κατηγορεί όλους ανεξαιρέτως τους Ορθοδόξους, και όχι και τους Προτεστάντες;  Αυτό δείχνει προκατάληψη και τύφλωση.

Πριν την Εμφάνιση τού Προτεσταντισμού τον 16ο αιώνα, μόνο στον Παπισμό ή στην Ορθοδοξία, ή στο Μονοφυσιτισμό μπορεί να αναζητήσει κάποιος την Εκκλησία.  Ως τον 16ο αιώνα, οι Προτεστάντες, ήταν απλώς ανύπαρκτοι!

 


Kεφάλαιο 7ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 9ο


Δημιουργία αρχείου: 7-2-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 29-10-2018.

ΕΠΑΝΩ