Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

 

Στοιχεία Ορθόδοξης Λατρείας

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο.

Ιερά Άμφια


ΓΖώνη

          Υφασμάτινη  ζώνη η οποία δένει το Πετραχήλι και σφίγγει το στιχάρι  στη μέση. Όταν τη φορεί ο Ιερέας, λέει από τον 17 Ψαλμό (στ. 33): "Ευλογητός ο Θεός, ο περιζωννύων με δύναμιν, και έθετο άμωμον την οδόν μου, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν". (Δηλαδή: Δοξασμένος ας είναι ο Θεός, ο οποίος με περιζώνει (οπλίζει) με δύναμη πνευματική, και κατέστησε καθαρό τον δρόμο της ζωής μου· παντοτινά τώρα και πάντοτε και στην ατελείωτη αιωνιότητα. Αμήν ). Όπως η κοινή  ζώνη βοηθάει στις χειρωνακτικές εργασίες, έτσι κατά την ευχή-ψαλμό της ενδύσεως η ζώνη του Λειτουργού συμβολίζει την πνευματική δύναμη που παρέχεται από τον Θεό και τον ενισχύει  στην τέλεση των Μυστηρίων και στον αγώνα για καθαρή και αμόλυντη ζωή.

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Δημιουργία αρχείου: 30-4-2005. Παραμονή Αγίου Πάσχα.

Τελευταία ενημέρωση: 30-4-2005.

Πάνω