Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Μελέτες

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

17. Το τέχνασμα τής Σκοπιάς με τις τρεις τελείες προκειμένου να αποκρύψει από τους αναγνώστες την ορθή έννοια τού επίμαχου εδαφίου

Κριτική έρευνα σε κώδικες και χειρόγραφα τού Α΄ Κορ. 11: 24.

 

Ήρθε, λοιπόν, η στιγμή να εξετάσουμε και το τί έκανε ή το τί κάνει η Σκοπιά εις τούς αναγνώστες της προκειμένου να τούς παραπλανήσει από την μεγάλη αλήθεια που διακηρύσσει αυτό το χωρίο ως προς την λέξη ‘κλώμενον’.

«Τα λόγια του αποστόλου Παύλου ρίχνουν φως σε αυτόν τον εορτασμό που γίνεται σε ανάμνηση του θανάτου του Χριστού: «Εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο, το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυκτί καθ’ ην παρεδίδετο έλαβεν άρτον, και ευχαριστήσας έκοψε και είπε· Λάβετε, φάγετε· τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών· . . . τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε, λέγων· Τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν τω αίματί μου· τούτο κάμνετε, οσάκις πίνητε, εις την ανάμνησίν μου. Διότι οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι της ελεύσεως αυτού». (Σκοπιά 15.03.1993, σελ.4, τα έντονα δικά μας)

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, σάς εφιστούμε την προσοχή εις την ανωτέρω παραπομπή, για να διαπιστώσουμε μαζί με ποιον τρόπο η Σκοπιά ‘στραβώνει’ τούς αναγνώστες της με σκοπό να μην δύνανται να διακρίνουν τις αλήθειες τού Ευαγγελίου.

Συμφώνως προς το Κριτικό Κείμενο τών Bruce M. Metzger, Kurt Aland, Carlo M. Martini, Johannes Karavidopoulos, Barbara Aland, έκδ.1993, οι κώδικες οι οποίοι μαρτυρούν την γραφή ‘λάβετε φάγετε’ είναι οι εξής: C, Ψ, 0150, 81, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1319, 1573, 1852, 1912, Byz, [KLP], Lect, vg, syr, arm, eth, geo, slav, Basil, Cyril-Jerusalem, και Chrysostom.

Oι κώδικες τώρα οι οποίοι μαρτυρούν την γραφή με το ‘κλώμενον’, συμφώνως προς το ανωτέρω Κριτικό Κείμενο, είναι οι εξής: א, C, D, F, G, Ψ, 0150, 81, 104, 256, 263, 365, 424, 436, 459, 1175, 1241, 1319, 1573, 1739, 1852, 1881, 1912, 1962, 2127, 2200, 2464, Byz, [KLP], Lect, l591, l597, l809, l1154, it, syr, arm, geo, slav, Basil, Chrysostom, Nestοrius, Theodoret και Ambrosiaster.

Η γραφή δηλαδή ‘κλώμενον’ μαρτυρείται από 39 Μεγαλογράμματους και Μικρογράμματους Κώδικες και από 5 Πατέρες και Εκκλησιαστικούς Συγγραφείς, συν μερικούς ακόμη που βρήκαμε εμείς, τών οποίων τις αντίστοιχες παραπομπές παραθέτουμε κατωτέρω! Το πλήθος, λοιπόν, τών κωδίκων που μαρτυρούν την γραφή ‘κλώμενον’ δεν μάς επιτρέπει να την παραβλέπουμε ή να την θεωρήσουμε εμβόλιμη.

Όπως ήδη παρατηρήσατε, έχουμε υπογραμμίσει ποιοι κώδικες αναφέρουν και τις δύο γραφές ταυτοχρόνως, δηλαδή αυτήν με το ‘λάβετε φάγετε’ συγχρόνως με την γραφή ‘κλώμενον’. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι έχουμε 21 Μεγαλογράμματους και Μικρογράμματους Κώδικες που μαρτυρούν ταυτοχρόνως και τις δύο γραφές, και μόνον 2 κώδικες (!!!), οι vg και eth, δηλαδή η Λατινική μετάφραση «Βουλγάτα» και η ομοφωνία τών Αιθιοπικών χειρογράφων, που μαρτυρούν την γραφή ‘λάβετε φάγετε’ χωρίς ταυτοχρόνως να αναφέρεται και το ‘κλώμενον’.

Η δε Σκοπιά, εις το συγκεκριμένο τεύχος τής 15.03.1993, σελ.4, για να θολώσει τα νερά και να αποπροσανατολίσει τούς αναγνώστες, καταφεύγει (;) εις αυτούς τούς δύο κώδικες αναφέροντας μόνο την γραφή ‘λάβετε φάγετε’ και θέτοντας τρεις τελείες (...) εις την θέση τού ‘κλώμενον’!!! Αλλά και πάλι αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι κατέφυγε εις αυτούς τούς 2 κώδικες για τρεις λόγους:

α) Δεν αναφέρει κάτι περί κωδίκων, ώστε να πληροφορηθούν οι αναγνώστες τον λόγο που αναφέρει μόνο το ‘λάβετε φάγετε’ αποκρύπτοντας από αυτούς το ‘κλώμενον’,

β) Εις κανέναν κώδικα δεν υπάρχουν τελείες για να δηλωθούν λέξεις ή νοήματα που λείπουν, και

γ) Ακόμη και αν υπάρχει κάποιος κώδικας που με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με τις τελείες, υπονοεί λέξεις ή νοήματα που δεν αναγράφονται, αυτό στρέφεται ΕΝΑΝΤΙΟΝ τής Σκοπιάς, διότι είναι σαν να ομολογεί και να αποδέχεται, ότι εις τις τρεις τελείες ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΤΙ!

Κι εν προκειμένω, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, σάς ερωτούμε το εξής: Θέτοντας η Σκοπιά τις τρεις τελείες ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΙΝΙΣΣΕΤΑΙ ΟΤΙ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ; Διότι οι τρεις τελείες μετά την φράση ‘το υπέρ υμών ...’, υποτίθεται ότι είναι εις την θέση κάποιας λέξεως, ειδάλλως τι άλλο ρόλο δύνανται να έχουν; Άρα τί συμπέρασμα δυνάμεθα αβιάστως να εξάγουμε; Μήπως ότι η Σκοπιά γνωρίζει την ύπαρξη, την εγκυρότητα αλλά και το τί απορρέει εκ τής λέξεως ‘κλώμενον’ και απλά δεν θέλει να το πληροφορηθούν και οι αναγνώστες της;

Ίσως τινές εκ τών αναγνωστών που τυγχάνει να ανήκουν εις τον ΄πιστό και φρόνιμο δούλο’, διατυπώσουν την ένσταση, ότι αφού η επίμαχη λέξη ‘κλώμενον’ δεν αναφέρεται εις τούς τρεις Μεγαλογράμματους αρχαιότερους κώδικες (Σιναϊτικό, Αλεξανδρινό, Βατικανό) άρα δεν είναι πρέπον να την θεωρήσουμε έγκυρη, διότι ο ‘δούλος’ ακολουθεί τούς εγνωσμένης αξίας κώδικες και τις γραφές που αυτοί μαρτυρούν, και όχι τούς άλλους κώδικες που είναι ελάσσονος σημασίας. Επ’ αυτής, λοιπόν, τής ενστάσεως έχουμε να αντιπαραθέσουμε τα εξής:

Εάν πράγματι η Σκοπιά ακολουθούσε πιστά τούς τρεις προαναφερόμενους αρχαιότερους κώδικες (Σιναϊτικό, Αλεξανδρινό, Βατικανό), τότε δεν θα προσέθετε επιπλέον λέξεις εις την Μετάφραση Νέου Κόσμου, ειδικώς σε χωρία που διατρανώνουν την Θεότητα τού Ιησού Χριστού, επί σκοπώ τη διαστρέβλωση τού πραγματικού νοήματος τών συγκεκριμένων εδαφίων, και κατ’ επέκτασιν την υποτίμηση και υποβάθμιση τού προσώπου τού Χριστού.

Διότι αποδεδειγμένα η Σκοπιά, εις πλήθος εδαφίων, έχει αυθαιρέτως επέμβει κι έχει προσθέσει λέξεις που δεν υπάρχουν, όχι μόνο εις τούς αρχαιότερους κώδικες, αλλά και εις κανέναν κώδικα ή πάπυρο, είτε Μεγαλογράμματο είτε Μικρογράμματο, είτε αρχαίο είτε μεταγενέστερο (δες π.χ. ΦΙΛΙΠ. 2: 6 καθώς και την ειδική επί τού χωρίου μελέτη μας  με την οποίαν αποκαλύπτουμε τις επιπλέον λέξεις που έχει προσθέσει εις το ιερό κείμενο η Σκοπιά, οι οποίες δεν μαρτυρούνται από ΚΑΝΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ, προκειμένου να φέρει το νόημα τού εδαφίου εις τα δογματικά της πλαίσια ώστε να συμφωνεί με το πιστεύω της).__

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 9-6-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 15-6-2018.

ΕΠΑΝΩ