Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία και Δόγματα

Επίλογος // Περιεχόμενα // Παράρτημα

Η Πανορθόδοξος Σύνοδος τής Μόσχας (1666-7)

(Ορθόδοξη ή Ληστρική;)

Νικολάου Μάννη

Δασκάλου

 

Βιβλιογραφία


Βιβλιογραφία (κατά χρονολογία έκδοσης)

1. Ιστορία περί των εν Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων (Δωδεκάβιβλος), Δοσιθέου Νοταρά Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Βουκουρέστι, 1715

2. Εκκλησιαστική Ιστορία, Μελετίου Μήτρου Μητροπολίτου Αθηνών, τόμος Γ΄, Βιέννη, 1784.

3. Bulletin de la classe historico-philologique de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg, St. Petersburg, 1848.

4.  «Ιστορία της Ρωσσικής Εκκλησίας», Θεοδώρου Βαλλιάνου, Αθήνα, 1851.

5. Νεοελληνική Φιλολογία: Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, Κωνσταντίνου Σάθα, Αθήνα, 1868.

6. Oρθόδοξος Eλλάς, ήτοι περί Eλλήνων των γραψάντων κατά Λατίνων και περί των συγγραμμάτων αυτών, Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοπούλου (αρχιμανδρίτου), Λειψία, 1872.

7. Περί του σχίσματος των Ρασκολνίκων, Γερμανού Αφθονίδου (αρχιμανδρίτου), Κωνσταντινούπολη, 1876.

8. Bibliographie hellenique, Emile Legrand, tome 4, Paris, 1896.

9. Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλησιαστικά έγγραφα, τόμος Γ΄, Καλλινίκου Δελικάνη (αρχιμανδρίτου), Κωνσταντινούπολη, 1905.

10. Οι Πατριάρχαι Ιεροσολύμων ως πνευματικοί χειραγωγοί της Ρωσίας κατά τον ΙΖ΄ αιώνα, Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (τότε αρχιμανδρίτου), Ιεροσόλυμα, 1907.

11. Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμος Γ΄, Φιλαρέτου Βαφείδου Μητροπολίτου, Κωνσταντινούπολη, 1912.

12. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, Αθ. Μαρτίνου, Αθήνα, 1962-1968.

13. Σταθμοί της ρωσικής θεολογίας, μέρος Α΄, Γεωργίου Φλωρόφσκυ (πρωθιερέως), Θεσσαλονίκη, 1986.

14. Ο Αρσένιος ο Γραικός και η Μόσχα, Χρίστου Λασκαρίδου, Ιωάννινα, 1988.

15. «Η Αγία Τριάς εις την ορθόδοξον εικονογραφίαν», Γέροντος Κλήμεντος, Κατουνάκια Αγίου Όρους, 1991.

16. Οι αμετανόητοι ρασοφόροι, Καλλίστου Πολατίδου (μοναχού), Θεσσαλονίκη 1991.

17. Εκκλησιαστική Ιστορία της Ρωσίας, Βλασίου Φειδά, εκδ. ε΄, Αθήνα, 2005.

 


Επίλογος // Περιεχόμενα // Παράρτημα


Δημιουργία αρχείου: 22-12-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 24-12-2014.

Πάνω