Ελληνικός Παρατηρητής τής Σκοπιάς

Φραγμός στην εκμετάλλευση της απειρίας των άλλων

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Διαστροφές ΜΝΚ

Η Χριστιανική κλήση και ο "Πολύς Όχλος" * 144.000 * Πολύς Όχλος * Οι δικαιολογίες Μαρτύρων του Ιεχωβά για τις παραποιήσεις της Αγίας Γραφής στη ΜΝΚ

Η "προσγείωση" της ουράνιας πόλης

Η Επουράνια Πόλη ενοχλούσε τη Σκοπιά

Ό,τι ενοχλεί τη Σκοπιά στην Αγία Γραφή το αλλάζει!

 

Οι πιστοί όλων των εποχών, περίμεναν την ουράνια πόλη τού Θεού, την αιώνια πατρίδα. Και η Αγία Γραφή μιλάει σαφώς γι' αυτήν. Όμως η Σκοπιά είχε άλλη γνώμη. Ήθελε να κάνει την πόλη "επίγεια". Έτσι, στη Μετάφραση Νέου Κόσμου, την... προσγείωσε!

Εβραίους 11/ια΄ 13 – 16:

Αρχαίο Ελληνικό Κείμενο Ελληνική ΜΝΚ τής Σκοπιάς
13. Κατά πίστιν απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας αλλά πόρρωθεν αυτάς ειδόντες και ασπασάμενοι και ομολογήσαντες ότι ξένοι και παρεπίδημοί εισιν επί τής γης. 14. Οι γαρ τοιαύτα λέγοντες εμφανίζουσιν ότι πατρίδα επιζητούσιν. 15. Και ει μεν εκείνης εμνημόνευον αφ' ης εξέβησαν, είχον αν καιρόν ανακάμψαι. 16. Νυν δε κρείττονος ορέγονται, τουτ' έστιν επουρανίου. Διό ουκ επαισχύνεται αυτούς ο Θεός, Θεός επικαλείσθαι αυτών. Ητοίμασεν γαρ αυτοίς πόλιν. 13. Έχοντας πίστη πέθαναν όλοι αυτοί, αν και δεν έλαβαν την εκπλήρωση των υποσχέσεων, αλλά τις είδαν από μακριά και τις καλοδέχτηκαν και διακήρυξαν δημόσια ότι ήταν ξένοι και προσωρινοί κάτοικοι στη χώρα. 14. Διότι εκείνοι που λένε τέτοια πράγματα παρέχουν  απόδειξη ότι εκζητούν ένθερμα έναν δικό τους τόπο. 15. Και αν μεν εξακολουθούσαν να θυμούνται εκείνον τον τόπο από τον οποίο είχαν φύγει, θα είχαν ευκαιρία να επιστρέψουν. 16. Αλλά τώρα αυτοί επιδιώκουν έναν καλύτερο τόπο, δηλαδή έναν που ανήκει στον ουρανό. Γι’ αυτό, ο Θεός δεν ντρέπεται γι’ αυτούς, να τον επικαλούνται ως Θεό τους, γιατί έχει ετοιμάσει για αυτούς μια πόλη.

Πολλή δουλειά είχαν οι μεταφραστές (βλέπε: "διαστρεβλωτές") τής ΜΝΚ, όταν "σακάτευαν" κυριολεκτικά το χωρίο αυτό τής Αγίας Γραφής. Και ο λόγος είναι, ότι ήταν πολλά τα σημεία που αποδείκνυαν τα ψευδή δόγματα τής οργάνωσης τής Σκοπιάς. Τέσσερα εδάφια, τέσσερα χαστούκια για την πλάνη.

Όπως ίσως θα ξέρετε, η Σκοπιά πιστεύει ότι οι προ Χριστού πιστοί, δεν πάνε στον ουρανό, αλλά μόνο στη γη. Όμως τα εδάφια αυτά, έλεγαν καθαρά, ότι ομολόγησαν ότι ήταν "ξένοι και περαστικοί" στη γη, ότι ζητούσαν άλλη ΠΑΤΡΙΔΑ, και ότι περίμεναν μια καλύτερη πατρίδα, ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ.

Έτσι, οι ασεβείς μεταφραστές τής Σκοπιάς, έπιασαν δουλειά. Ξεκινώντας από το εδάφιο 13, πρώτα κάνουν ένα μεταφραστικό λάθος (όχι επίτηδες αυτό, αλλά από καθαρή ασχετοσύνη). Μεταφράζουν τη λέξη: "ομολογία" (που σημαίνει: "συμφωνία", από το "ομοίως" και το "λέγω", δηλαδή "λέω το ίδιο"), με τη φράση: "διακήρυξαν δημόσια", προφανώς για να εμβάλλουν συνειρμικά στη σκέψη τών οπαδών τους το "κήρυγμα", που κατά τους Μάρτυρες είναι η προσηλυτιστική τους δράση.

Στο ίδιο εδάφιο, αλλάζουν τη λέξη: "γη", με τη λέξη: "χώρα". Επειδή δεν θέλουν να φαίνεται ότι οι προ Χριστού πιστοί, πίστευαν ότι θα πάνε στον ουρανό. Και εδώ, πρέπει να σχολιάσουμε, ότι πράγματι, σε πολλά σημεία τής Αγίας Γραφής, η λέξη: "γη", σημαίνει "χώρα". Όμως όχι εδώ, για τους εξής λόγους:

1. Το εδάφιο μιλάει για πολλούς προ Χριστού πιστούς, που έζησαν σε πολλές χώρες. Έτσι, η λέξη δεν θα έπρεπε να είναι στον ενικό, αν εννοούσε "χώρα".

2. Ακόμα και έτσι αν ήταν, εφ' όσον και σήμερα χρησιμοποιείται η λέξη: "γη" με την ίδια έννοια, (ως "τόπος"), όφειλαν να διατηρήσουν τη λέξη: "γη". Γιατί μεταφράζουμε μόνο όσες λέξεις άλλαξαν σημασία, και όχι αυτές που διατηρούν τη σημασία τους.

3. Και το σημαντικότερο, στα παρακάτω εδάφια, φαίνεται σαφώς η αντιπαράθεση τής ΕΠΙΓΕΙΑΣ πατρίδας, με την ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ που περίμεναν. Δεν μιλάει λοιπόν για "χώρα" ή "τόπο", αλλά για το αντίθετο τής "επουράνιας" που περίμεναν.

Στο εδάφιο 14, κάνουν άλλο ένα μεταφραστικό λάθος, μεταφράζοντας τη λέξη: "εμφανίζουσιν", με τη λέξη: "παρέχουν απόδειξη". Όμως δεν είναι ίδια η σημασία τών δύο λέξεων. Αυτό το ξέρει και ένα παιδάκι. Άλλο είναι το "εμφανίζω", και άλλο το "αποδεικνύω".

Όμως στο ίδιο αυτό εδάφιο 14, κάνουν και άλλη μια ΔΟΛΙΑ αλλοίωση τής Αγίας Γραφής. Μεταφράζουν τη λέξη: "πατρίδα", με τη λέξη: "δικό τους τόπο". Όμως ΠΑΤΡΙΔΑ, είναι εκεί που ζούμε. Όμως ένας τόπος μπορεί να είναι δικός μας, χωρίς να τον έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αν τον έχουμε κληρονομήσει για παράδειγμα.

Και στη συνέχεια, στο 15 εδάφιο, επαναλαμβάνουν τη φράση: "εκείνον τον τόπο", για να μη χρησιμοποιήσουν τη λέξη: "εκείνη", που παραπέμπει στη λέξη: "πατρίδα", που είναι γένους θηλυκού. Καταβάλλουν ενσυνείδητη προσπάθεια να εξαφανίσουν από τη σκέψη τών αναγνωστών, τη λέξη: "πατρίδα", γιατί δεν θέλουν να καταλάβει ότι μιλάει για τον τόπο ΔΙΑΜΟΝΗΣ τών προ Χριστού πιστών. Επειδή αν αυτό γίνει αντιληπτό, θα είναι εμφανές ότι και η επόμενη ΠΑΤΡΙΔΑ που περιμένουν, η ΕΠΟΥΡΑΝΙΑ, είναι ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ γι' αυτούς.

Έτσι, στο εδάφιο 16, ολοκληρώνουν το ασεβές έργο τους, αφ' ενός προσθέτοντας για μία φορά ακόμα τη λέξη: "τόπο", (για να μην ξεχνιέται ο αναγνώστης ότι δεν μιλάμε για πατρίδα), και μεταφράζουν τη λέξη: "επουρανίου", με την άσχετη φράση: "που ανήκει στον ουρανό" (!!!) Αλλάζει έτσι εντελώς το νόημα, και φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα ζήσουν στον ουρανό, αλλά σε έναν δήθεν επίγειο τόπο, που ανήκει στον ουρανό.

Η λέξη "επουράνιος", σημαίνει σαφέστατα: "επί τού ουρανού", "ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ". Δηλαδή, οι προ Χριστού πιστοί, περίμεναν μια ΠΑΤΡΙΔΑ (τόπο διαμονής), ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ. Όμως αυτό διαφωνεί με τα ψευδή δόγματα τής Σκοπιάς, και η Αγία Γραφή έπρεπε να αλλαχθεί.

Αγαπητοί "Μάρτυρες τού Ιεχωβά", τολμάτε να είσαστε ακόμα μέλη αυτής τής ασεβούς οργάνωσης που δεν σέβεται ούτε την Αγία Γραφή; Προσέξτε! Υπάρχει Θεός!

Αν θέλετε να δείτε μελέτη για τους προ Χριστού πιστούς, και την αληθινή πίστη τής Εκκλησίας, με απαντήσεις στα επιχειρήματα τής Σκοπιάς, δείτε τη σχετική μας μελέτη.  Εκεί θα δείτε και φωτοτυπία από βιβλίο τής Σκοπιάς, που η ίδια δείχνει τι σημαίνει το: "επί". Εκεί θα δείτε και περισσότερα στοιχεία από την Αγία Γραφή, γι' αυτή την "επουράνια πόλη".

Έρευνα: Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 11-2-2003.

Τελευταία μορφοποίηση: 25-2-2019.

ΕΠΑΝΩ