Ελληνικός παρατηρητής της Εταιρίας Σκοπιά Νέο Φως Κεντρική σελίδα της ΟΟΔΕ

 

Η ανάσταση των Σοδόμων

Άρθρο του Κώστα Λένη, πρώην Μάρτυρος, όπως δημοσιεύτηκε στο τεύχος Νο 18 τού περιοδικού "ο Ερευνητής τής αλήθειας", σελ. 30. Το αναδημοσιεύουμε εδώ, με την ευγενική άδεια τού συγγραφέα.

Αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά,

Η οργάνωση τού εκδοτικού οίκου "Η Σκοπιά", σας έχει φέρει στο σημείο να πιστεύετε ότι ο Θεός δίνει το φως τής αλήθειας αποκλειστικά σ' αυτήν, και ότι εσείς μετέχετε αυτού τού φωτός μέσω τών εντύπων της. Αν όμως εξετάσουμε προσεκτικά το "φως" που σας δίνει η Σκοπιά, θα δούμε ότι είναι αδύνατον να προέρχεται από το Θεό τής Βίβλου, διότι το φως Του είναι αιώνιο και δεν αναβοσβήνει όπως το "φως" τής Σκοπιάς.

Π.χ. ας εξετάσουμε το "φως" που σας έχει δώσει η Σκοπιά στην ερώτηση:

ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ;"

1. ΝΑΙ... Γραφικαί Μελέται - τόμος Α΄ σελ. 121.

2. ΝΑΙ... Σκοπιά 7-1879 σελ. 8 (Αγγλική έκδοση).

3. ΟΧΙ... Σκοπιά 1-6-1952 σελ. 338 (Αγγλική έκδοση).

4. ΟΧΙ... Σκοπιά 15-2-1954 σελ. 61.

5. ΝΑΙ... Σκοπιά 1-8-1965 σελ. 479 (Αγγγλική έκδοση).

6. ΝΑΙ... Σκοπιά 1965 σελ. 364.

7. ΟΧΙ... Σκοπιά 1-6-1988 σελ. 31.

8. ΝΑΙ... Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα (Παλαιά Έκδοση) σελ. 179.

9. ΟΧΙ... Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα (Νέα Έκδοση) σελ. 179.

10. ΝΑΙ... Ενόραση - τόμος 2ος, σελ. 985 (Αγγλική έκδοση).

11. ΟΧΙ... Αποκάλυψη, σελ. 273.

Καταλαβαίνω το πώς αισθάνεστε και σας προσκαλώ να απαλλαχτείτε από τον θρησκευτικό φόβο που σας έχουν επιβάλλει, και να έρθετε στον Αληθινό Ιησού τής Βίβλου, ο οποίος είναι επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας (Ρωμαίους 8/θ΄ 5). Αυτός είναι ο Μόνος που έχει την δύναμη να σας σώσει. Αν θέλετε να Τον γνωρίσετε, διαβάστε το βιβλίο μου: "Ιησούς - ο φύσει ων Θεός".

 

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΝΗΣ

Δημιουργία αρχείου: 16-5-2002.

Τελευταία ενημέρωση: 17-11-2007.

ΕΠΑΝΩ