3-5-2021

14-2-1400

تقويم جديد: هفته روشن، بدون روزه

تقويم قديم: هفته روشن، بدون روزه

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيد بزرگ آلبيان، اسقف آنيا از آسياى صغير (٣٠٤ م)

باكره شهيد پلاگيا از تارسوس در آسياى صغير (٢٨٧ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :    4مى

تقويم قدیم  :   17مى

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اعمال ٢: ١٤- ٢١

قرائت انجيل مقدس  : انجيل لوقا ٢٤: ١٢- ٣٥

 

دعاى روزانه

سرود پاسكا

مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى که در قبر هستند زندگی مى بخشد.

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

 (اعمال 2: 14-21 ؛ لوقا 24: 12-35)

سپس یهودیان تلاش کردند تا نور رستاخيز مسیح را با مه نور دروغ تیره کنند: "شاگردان ... دزدیدند" (متی 28: 13). غلبه بر این ناچيزى آسان بود و حقیقت پیروز شد. اما حتی تا این زمان ، دشمن قبل از آفتاب رستاخیز ، به امید برتری جستن از آن ، دست از مه نمى كشد. هیچکس خجالت نمی کشد! از پدر دروغگويان چه انتظاری داریم، مگر دروغ؟ او به بسیاری از مأموران خود آموخت كه كتابهای كاملی بر عليه رستاخیز بنویسند. این مه کتاب توسط کتاب هاى ديگر پراکنده شده است. کتاب بدى نگیرید، و شما بیش از حد خسته نخواهید شد ، اما اتفاقاً به چنین چيزهايى با پادزهر آن حمله كنيد، یک کتاب خوب به عنوان پادزهر استفاده کنید و سر و سینه خود را تازه کنید.

مه دیگری از دشمن در افكار وجود دارد. اما این یکی نیز بلافاصله مانند دود ، از استدلال سالم مسیحیان دفع می شود. از تمام آنچه با استدلال حاصل شده است عبور کنید ، و شما به روشنی نور روز خواهید دید که همه اینها به غیر از قدرت رستاخیز مسیح نمى توانستند محقق شوند. سپس این محکومیت برای شما یک سنگر خواهد بود ، زیرا خود را مستقر کرده اید و به راحتی دشمنان حقیقت را دفع و شکست خواهید داد.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

 

خوشابحالان

آیا یک مسیحی باید خودش را دوست داشته باشد؟ از یک طرف ، عشق به خود ریشه همه نفسانيات است ، از طرف دیگر ، خداوند به ما این دستور را داده است "همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشید" (متی 22: 39). پاسخ در درک صحیح عشق به خود نهفته است. در مسیحیت ، این به عنوان خودخواهی درك نمى شود ، بلکه به عنوان انجام احکام خدا درک مى شود (رومیان 13: 10): من نمی دزدم - این بدان معنی است که خودم را دوست دارم. من نمی کشم ، بد گويى نمی کنم ، زنا نمی کنم - این بدان معنی است که خودم را دوست دارم.

کسی که خودش را دوست دارد برای خوشبختى تلاش می کند. فقط خدا کاملاً بی قید و شرط سعادت و شادى است. او ما را براى به اشتراک گذاشتن خود كه منبع سعادت واقعی است خلق كرد. در موعظه بالاى کوه ، منجی مردم را به کامل شدن دعوت می کند ، نه خوشابحال می دهد. او در آنها الگویی از زندگی را برای مسیحیان نقش بست. خوشابحالان در عهد جدید موجود است: متی 5: 3-12 و لوقا 6: 20-23. (لوقاى انجيل نگار، انجیل را برای غیر یهودیان نوشت و لیست احكام را به چهار مورد محدود كرد).

غیرممکن است که فرد را مجبور به شاد بودن کرد ، بنابراین خداوند نمی گوید باید ، بلکه می گوید خوشبخت است. سعادت يا خوشبختى فقط حاصل کالاهای زمینی نیست ، بلکه حالت روح و روان انسان است. خوشبختى یک لذت درونی ، روحانى است ، یک لذت خاموش نشدنی از احساس یگانگی با خدا است. خدا تماما متبارك و سعادت است؛ بر این اساس ، سعادت یک ارتباط با سعادت خداست.

در عین حال ، برای ما مهم است که درک کنیم: سعادت نتیجه است. وسیله دستیابی به آن انجام احکامی است که هدف آن اتحاد با خدا است. اين سعادت ها به خودی خود هدف نیست. به عنوان مثال ، اگر شخصی را دوست داریم ، پس ارتباط با او برای ما مهم است ، او خودش و لذت برقراری ارتباط از پیامدهای ارتباط با عزیزان است.

فضایل مسیحی استناد شده توسط خوشابحالان ، قوانین انتزاعی رفتار نيك نیست ، بلکه خصوصیات مسیح است. او فروتن ، رحيم ، مهربان ، با قلبی پاک ، حتی مورد آزار و اذیت بوده است. حتی منجى گریه را ، به عنوان همدلی ، به ما نشان داد (یوحنا 11: 35).

درس روز

 

یک دختر کوچک از مدرسه یکشنبه به خانه می رفت. یک ملحد که توجه اش به لبخند شادی آور روی صورت کودک جلب شد، به سمت او رفت.

 ملحد پرسید: از چی خوشحال هستى؟

- آمدن از مدرسه یکشنبه.

او تصمیم گرفت که به کودک بخندد، پس گفت: خوب ، امروز آنجا به شما چه گفتند؟

- از انجیل داستانی در مورد چگونگی بلعیدن یونس نبی توسط یک ماهی بزرگ به ما گفتند.

- چگونه ماهی می تواند انسان را ببلعد و سرانجام او زنده بماند؟

دختر لحظه ای فکر کرد ، اما بعد جواب داد:

- من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاده است ، اما وقتی به بهشت ​​بروم ، یونس را در آنجا ملاقات می کنم و از او می پرسم.

ملحد پرسید: اگر یونس به جهنم رفته باشد چه؟

دختر پاسخ داد: خوب ، پس شما از او بپرسید.