26-4-2021

6
-2-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

باكره صالح گلافيرا از نيكومديا (٣٢٢م)قهرمان شهيد باسيل ، اسقف آماسا (٣٢٢ م)  

روز گراميداشت

تقویم جدید :  26  آوريل

تقويم قدیم  : 9 مى

 

دوشنبه مقدس و بزرگ

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل متى ٢١: ١٨- ٤٣

ليتورگى الهى ؛

قرائت انجيل مقدس  : انجيل متى ٢٤: ٣- ٣٥

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٣؛ 

 ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

 

كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی.

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(متی 24: 3-35)

خداوند با اراده آزاد به مصائب می رود. ما همچنین باید به دیدار او برویم. این وظیفه هرکسی است که اعتراف کند با قدرت مصائب مسیح او به آنچه که در حال حاضر است تبدیل شده است و هنوز امیدوار است که چیزی آنچنان بزرگ و باشکوه دریافت کند که هیچکس حتی فکرش را هم نمی کند. چگونه انجام دهيد؟ با تأمل ، همدردی. با فکر خود به دنبال خداوند رنج کشیده بروید و با مراقبه خود ناشى از همه ایده های اینچنینی که بتواند قلب را بتکاند و آن را به سمت احساس كردن رنج متحمل شده توسط خداوند سوق دهد. برای اينكه مورد دوم با موفقیت بيشترى انجام شود ، فرد باید خود را از طریق کاهش حساسیت غذا و خواب و افزایش نیروی ایستادن و زانو زدن، رنج دهد. تمام آنچه را كه كلیسای مقدس ارائه می دهد ، انجام دهید ، و شما برای خداوند  يار خوبى  در رنج خواهید بود.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

 

فرمان-حكم سوم عهد عتیق: نام خداوند ، خدای خود را بیهوده ياد نكنيد.

این فرمان به این ترتیب داده می شود که ما با احترام با پدر آسمانی ارتباط برقرار کنیم. "بیهوده یاد نکن" ، این بدان معناست که خدا را بیهوده نخوانید ، نام خدا را بى حرمت نکنید ، دعاى ساختگى اقامه نكنيد. از این گذشته ، ما به یاد خدا ، او را صدا می زنيم ، یعنی دعا می کنیم. طبق گفته مناسب یک كاهن ، وقتی می گوییم: "خداوند" ، به نظر می رسد گیرنده تلفن را بر می داریم و شماره را می گیریم ، و در "انتهای دیگر" بلافاصله به ما پاسخ می دهند "من گوش می دهم".

 

گناهان در برابر حكم سوم عبارتند از: استفاده از نام خدا "برای کلمه اى از دهان" ، بسته بندى از كلمات یا خدا. استفاده نامعقول از نام خدا در سوگند است. کتاب مقدس نمونه هایی از قول و سوگندهای نامعقول یفتاح (داوران 11: 30) ، هيروديس(مرقس 6: 17-28) ، پطرس رسول (یوحنا 13: 5-10) را برای ما آورده است. اگر شخصی احساس نكرد كه چرا استفاده بیهوده از نام خدا بد است ، این را می توان با مثال این واقعیت توضیح داد كه هیچ كسی نمی خواهد از نام مادر خود به عنوان انگل سخن استفاده كند.

 

نقض این دستور را می توان دعا كردن برای مجازات کسی ، تهدید با نام خدا دانست (به ویژه برای کودکان ، ما نباید کودکان را با خدا بترسانيم). حکایات و شوخی كفر آميز در مورد هر آنچه برای مسیحیان مقدس است. برای سرنوشت خود غر زدن علیه خدا. ما می خواهیم شرایط تغییر کنند ، و خدا می خواهد ما تغییر کنیم. فیلم Liturgy را ببينيد. فیلمی برای کسانی که از زندگی شکایت دارند.

زبان لعن و نفرین ، تحت تحریم این فرمان است. فرش پهن كردن برای شیطان یا زبان جهنم است. لازم نیست حتما با صدای بلند كسى ناسزا بگويد يا سوگند بخورد، بسیاری افراد هنگام انتشار جملات یا تصاویر ناپسند ، این کار را در صفحات خود در شبکه های اجتماعی انجام می دهند.

 

توصيه عملى

شخصی که نمی داند تعمید گرفته است یا کسی نیست که در این باره از او سوال کند ، چه کاری باید انجام دهد؟

"اگر بزرگسالی که می خواهد تعمید یابد ، نمی داند که آیا در نوزادی تعمید گرفته است و راهی برای پرسش در این مورد وجود ندارد ، پس كاهن باید او را تعمید دهد ، زیرا از روی ناآگاهی ، اين تعميد دوم به حساب نمی آید براى شخصی که در حال تعمید است. در مواردی که گفته می شود کودک توسط یک فرد غیر روحانی تعمید داده شده است ، باید همین کار را انجام داد ، چون تشخیص اینکه آیا آيين مقدس به درستی انجام شده است امکان پذیر نیست.

در بعضی از مناطق روسیه ، در چنین موارد مشکوکی ، اصطلاحاً "غسل تعمید مشروط" انجام می شود ، که در آن کلمات به فرمول رمز و راز اضافه می شوند: "اگر هنوز تعمید نيافته ای". این شکل از غسل تعمید توسط کتاب متروپولیتن پیتر موهیلا ارائه شده است. با این حال ، به گفته کارشناسان در زمینه الهیات مذهبی ، کلیسای باستان تعمید مشروط را نمی دانست.

 

درس روز

 

گنجینه جواهر

 ابا زوسیماى متبارك داستانی را تعریف کرد که از شخصی شنیده بود:

"یک بار یک تراشنده سنگ ، یکی از کسانی که کاویداری (جواهرسازان) نامیده می شود ، سنگهای قیمتی و مروارید را با خود برد و به همراه دستیارانش برای تجارت به کشتی رفتند. از طریق مشيت خدا اين براى او اتفاق افتاد که او با یکى از افراد کابین بسیار دوست شد و از او استقبال كرد، که پسر خادم او شد و با او استراحت مى کرد و از همان ظروف همان غذای (استادش) غذا مى خورد. روزی این پسر شنید که ملوانان زمزمه می کردند و با یکدیگر توطئه می کردند تا جواهرساز را به دریا بیندازند ، زیرا سنگهای [گرانبهایی] داشت. این پسر بسیار غمگين، مثل همیشه به نزد مرد نجیب آمد تا به او خدمت کند. او به پسر گفت:

- چرا امروز اینقدر غمگین هستی؟

او ، قضيه را از وى پنهان كرد ، گفت:

- نه ، اصلاً

جواهرساز دوباره از او پرسید:

- واقعا ، به من بگو چه مشکلی داری؟

سپس مرد جوان گریه کرد و به او گفت که فلان ، ملوانان علیه تو نقشه کشیدند. او به وى گفت:

- آيا دقیقاً همین طور است؟

همان پاسخ را داد:

- در واقع ، آنها دقیقاً به همین ترتیب با یکدیگر توطئه کردند.

سپس جواهرساز دستیاران خود را صدا كرد و به آنها گفت:

- هر آنچه را که به شما می گویم ، فوراً انجام دهید.

او پارچه اى را پهن کرد و شروع کرد به گفتن آنها:

- کیف هایم را با سنگها بیاور.

و آنها آن را آوردند. او  آنها باز کرد و شروع به پراکنده کردن سنگ ها کرد ، و هنگامی که همه چیز را بیرون ریخت ، او اينچنين شروع به صحبت کردن نمود:

- این خود زندگی انسان است؟ براى اين می ترسم ، كه بخاطر جنگيدن با دریا به زودی هلاک شوم ، زیرا جواهرات زيادى از دريا گرفتم اما هیچ چیز به او نداده ام. - و او به دستیاران گفت: - همه چیز را به دریا بريزيد!

و سپس همه آنها در دریا غرق شدند و ملوانان از حیرت یخ زدند و همه نقشه های آنها از هم پاشيده بود. "

 و آن متبارك [زوسیما] فرمود: «توجه داشته باشیم که به محض بیدار شدن اندیشه در وی ، وی بلافاصله در گفتار و کردار انديشمند شد و همه اینها را برای حفظ اين زندگی كوتاه انجام داد. و او کار درستی انجام داد. او فکر کرد: "اگر بمیرم ، از این همه سنگ چه فایده ای خواهم برد؟" و ما حتی نمی توانیم بخاطر حكم مسیح مقدار کمی آسیب را متحمل شويم.

و آيا اصلاً ارزش غصه خوردن را دارد ، ما در مورد مرگ روح شخصی که به ما آسیب زده بايد ناراحت شويم ، و نه در مورد محرومیت از مال. "