28-4-2021

8-2-1400

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت


رسول جيسون از ٧٠ رسول مقدس


باكره شهيد كركيرا از ٧٠ رسول مقدس

 رسول سوسيپاتر از ٧٠ رسول مقدس      

روز گراميداشت

تقویم جدید :  28  آوريل

تقويم قدیم  : 11 مى

 

چهارشنبه مقدس و بزرگ

 

قرائت كتاب مقدس

 قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ١٢: ١٧- ٥٠

ليتورگى الهى ؛

قرائت انجيل مقدس   : انجيل متى ٢٦: ٦- ١٦

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٦٣؛ 

ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند. از اینرو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند. و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و پیه. و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت، چون تو را بر بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم. زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است. و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت. ایشان به دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالها خواهند شد. اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هرکه بدو قسم خورد فخر خواهد نمود. زیرا دهان دروغگویان بسته خواهد گردید.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

چهارشنبه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا كن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، رحمت عطا فرما به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، آن اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(متی 26: 6-16)

خداوند چهارشنبه و پنجشنبه تا عصر سکوت کرد ، به طوری که در این عصر می تواند سخنرانی به شاگردان بیان کند ، سخنرانی كه چيزى شبیه به آن در تمام کتاب های مقدس وجود ندارد ، نه تنها انسانی ، بلکه همچنین الهی. اکنون ، از جهت کلیسا ، ما فقط از لبهای خداوند می شنویم ، تا آنها با آلوده كردن او با صلح دخالت نکنند ، زیرا این امر به عنوان آماده سازی برای مرگ در خدمت او بود. او فقط مرگ را در برابر چشمانش دارد - آخرین راز آمدن او برای نجات ما به زمین.

ما همچنین در اندیشه این مرگ اسرارآمیز فرو خواهیم رفت تا  از آنجا اعتماد نجات  را براى روح هاى ما که با گناهان بسيارى سنگين شده است و کسانی که نمی دانند چگونه از خستگی یک وجدان بیدار برای خود در آگاهى از عدالت داورى مهيب خدا بر ما آرامش پیدا کنند ، استخراج کنیم.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

فرمان-حكم پنجم عهد عتیق: پدر و مادر خود را احترام گذاريد که بر روی زمین برکت خواهید یافت و زنده خواهید ماند.

این فرمان دو مؤلفه اخلاقى مسیحی را قطع می کند - عمودی (رابطه با خدا) و افقی (رابطه بین مردم). تکریم خدا با تکریم والدین آغاز مى شود ، ​​که می توان آنها را هم-خلق با خدا نامید. به گفته رسول: اگر کسی به قوم خود و به خصوص خانواده خود اهمیت ندهد ، ایمان را انکار کرده و از یک بى ايمان بدتر است (اول تیموتائو 5: 8). مردم اسرائیل که این فرمان را دریافت کردند در درجه اول یک جامعه مذهبی بودند. و پدر و مادر در این جامعه اولین معلمان شريعت الهی برای انسان بودند (به ویژه پدر). آنها اولین کسانی بودند که درباره خدا ، در مورد چگونگی زندگی صالح در برابر او بر روی زمین به ايشان گفتند و آموختند که نيك و بد را از یکدیگر تشخیص دهند. هرکسی که والدين-معلم را ارج ننهاده است ، خود پدر را احترام نگذاشته است. کسانی که شريعت را رد مى كنند، خدا را نیز رد كرده اند. این منطق درونی این فرمان است که در آن بدون قید و شرط فرض می شود پدر و مادر با گفتار ، عمل و با نمونه خود فرزندان خود را در زندگی صالح راهنمایی می کنند.

 

چرا این فرمان از احترام صحبت مى كند و نه از محبت؟ محبت بالاترین فضیلت است ، بنابراین خداوند ما را فرا می خواند تا حداقل به والدین خود احترام بگذاریم. در حالت ایده آل ، البته ، آنها را محبت نماييم. چگونه بستگان ناپسند را دوست داشته باشیم؟ محبت فقط یک احساس نیست ، بلکه اعمال است ، بنابراین ، کارهای محبتانه باید برای کسانی انجام شود که هیچ گونه شأنى برای آنها وجود ندارد.

چگونه می توان به آن بستگانى که خانواده را تخريب می کنند ، احترام گذارد؟ به گفته پدر دیمیتریا اسمیرنووا ، "بهتر است آنها را از دور بخوانید. فرمان دیگری نیز وجود دارد. "یک مرد، پدر و مادر خود را ترک می کند و به همسرش می پیوندد" (متی 19: 5). در واقع ، برعکس: زن - به شوهرش. این درباره چه صحبت مى كند؟ من بيش از 50 کیلومتر رانندگی کردم - و آن را خواندم. در غیر این صورت ، همه چیز فرو خواهد پاشيد. چرا ما این فرمان را می بینیم ، اما آن را نمی بینیم؟ "

تا چه حد باید مطیع والدین خود باشید؟ بی قید و شرط نیست در موردی که به معنای وسیع با اراده خداوند مغایرت نداشته باشد: روابط با خدا ، صلح در خانواده ، نه غرق شدن در نفسانيات آنها (عصبانیت ، اعمال نفوذ ، عادات گناه آلود).

بسیاری معتقدند که تکریم والدین به معنای مراقبت مالی از آنها است. با این حال ، صبور بودن با آنها ، دعا برای سلامتی و رستگاری آنها ، و هنگامی که از دنیا می روند - دعا برای آرامش روح آنها به همان اندازه مهم است.

 

توصيه عملى

 

امروز آخرین باری است که هنگام خواندن دعای راهب افرایم سوری (در پایان مراسم ليتورگى) سجده انجام می شود. اکنون فقط در مقابل کفن مسیح تعظیم خواهیم کرد (پس از آن سجده تا روز تثلیث اقدس - پنجاهمین روز پس از عید قيام) متوقف می شود.

 

درس روز

 

 

خواندن کلام خدا.

یک راهب که نزد پدر روحانی خود آمده بود ، گفت: «پدر! من از خواندن کلام خدا منصرف خواهم شط. "

پير پرسيد:" چه مشکلی وجود دارد؟ "

راهب پاسخ داد: "من نمی فهمم چه نوشته شده است."

پس پير به أو گفت: "فرزند، وقتی گوسفندان چراگاه چربی را مى يابند، آنها با حرص چمنها را مى قاپند و بدون جویدن مى بلعند ، فقط سعی مى كنند تا آنجا که ممکن است بخورند ، آنها پس از خوردن آن را نشخوار می كنند. بنابراین تو ، تا زمانی که فرصت دارى و تا آنجا که ممکن است ، کتابهای الهی را بدون تنبلی بخوان ، و تاریکی برای تو روشن خواهد شد. به لطف مهارت ، تو چیز نامفهوم را درک خواهی کرد ، یا از پدران و معلمان کلیسا خواهی آموخت ، یا در نهايت ، اگر کسی نبود که به تو توضیح دهد ، خداوند خودش تو را روشن می کند ».