1-7-2022

10-4-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس آنجلينا، از صربستان (قرن ١٦)

شهیدان مقدس  کوزماس و دامیان از روم (٢٨٤ م) 

 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  1جولاى

تقويم قدیم:  14جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

 ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اول قرنتيان ١٢: ٢٧- ٣١، ١٣: ١-٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ١٠: ١، ٥-٨

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 


انديشه هاى قديس تئوفان خلوت نشين

  

(روميان 5: 10-16 ؛ متی 8: 23-27)

از آن طرف دریا عبور کردیم. خداوند در خواب بود. طوفان شروع شد و همه وحشت کردند ، اما آنها فراموش کردند که خداوند با آنها است و بنابراین ، با او هیچ چیز برای ترسیدن وجود ندارد.

این امر در نظم زندگی ، روزمره و روحانى نیز اتفاق می افتد. طوفانی از مشکلات یا نفسانيات برمی خیزد ، ما معمولاً به آرامش هشدار می دهیم ، ما فکر می کنیم که این در نظم چیزها است. و خداوند براى ما درسی می فرستد: "شما ایمان کمی دارید!" (متی 8: 26) و به درستی! محال است که به آنچه اتفاق افتاده توجه نکنید. اما همیشه می توان آرامش معقولی را حفظ کرد.

اول از همه ، ببینید خداوند از شما چه می خواهد ، و فروتنانه خود را زیر دست قدرتمند او قرار دهید. فرو نرويد، عجله نکنید. سپس ایمان خود را تقویت کنید که خداوند با شماست و با دعا به پای او بیفتید. اما فریاد نزنید: "من در حال هلاک شدن هستم!" ، بلكه با سرسپردگى فریاد بزنید: "خداوندا! اگر بخواهی، می توانی (متی 8: 2 ، لوقا 5: 12). با اين حال، نه خواست من ، بلکه اراده تو انجام می شود »(لوقا 22: 42). باور کنید که به این ترتیب شما با خیال راحت طوفان رو به بالا را دور می زنید.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

نفسانيات.

نفسانيات پیامدهای سقوط است، شرى که به عادت تبدیل شده است ، وابستگی گناه آلود، بندگی گناه. آنها به صورت تمثيلى افسار دستان شیطان نامیده می شوند. کلمه "نفسانيات" با کلمه "رنج" همراه است (نفس يا مصائب مسیح فقط رنج است). در یونانی، رنج پاتوس است که از آن کلمه آسیب شناسی (پاتولوژى) آمده است.

سقوط در این واقعیت بود که انسان خود را بیشتر از خدا دوست داشت (پیدایش 3: 5). در نتیجه ، ریشه همه نفسانيات یا محتوای کلی آنها غرور است.

هر هواى نفسى و گناهی بر یک حالت سالم انگل می شود. به عنوان مثال ، پرخوری در مورد نیاز به غذا. غلبه بر هرگونه هواى نفسى بدون فيض خدا غیرممکن است.

 

توصيه عملى

 

کلیسا هیچ محدودیتی برای یک زن باردار به جهت شرکت در خدمات الهی و آيين مقدس کلیسا وضع نمی کند. علاوه بر این ، کلیسا در این زمان به یک زندگی روحانى فعال فرا می خواند. محدودیت ها فقط با توجه به وضعیت سلامتی مادر باردار امکان پذیر است.

زندگی روحانى کودک نبايد از لحظه تولد بلکه از لحظه بارداری بايد آغاز شود. 

 

 

درس روز

  به گونه ای زوج متاهل نزد پير آمدند.

مرد گفت: پدر، همسرم باردار است و ما در حال حاضر چهار فرزند داریم. اگر پنجمين متولد شود ، ديگر نمى توانيم زندگی کنیم. لطفا براى سقط جنين ما را بركت دهيد.

پير پاسخ داد: می بینم كه زندگی شما آسان نیست ، خوب ، من به شما برکت می دهم که فرزند خود را بکشید. فقط دختر بزرگتر را بکشید ، او در حال حاضر پانزده سال دارد، او قبلاً در جهان زندگی کرده است ، تا اندازه اى دنيا را دیده است ، اما آن ريزه حتى یک تابش آفتاب را هنوز ندیده است، محروم کردن او از این فرصت بی انصافی است.

زن با احترام صورت خود را با دستانش پوشاند و هق هق کرد.