2-7-2022

11-4-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس فوتيوس، متروپوليتن كيف (١٤٣١ م)

قرار دادن عباى پرافتخار مقدس ترین تئوتوكوس در بلاچرنه (قرن پنجم) 

 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  2جولاى

تقويم قدیم:  15جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

 ليتورگى الهى ؛

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٩: ١- ٧

قرائت انجيل مقدس : انجيل لوقا ٤: ٣٩- ٤٩، ٥٦

 

دعاى روزانه

 

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.


انديشه هاى قديس تئوفان خلوت نشين

  

 (رومیان 5: 17-6: 2 ؛ متی 9: 14-17)

آنها از خداوند پرسیدند: چرا شاگردانش روزه نمی گیرند؟ او پاسخ داد: زیرا هنوز زمان آنها فرا نرسیده است. سپس ، با یک سخنرانی روان ، نشان داد که به طور کلی ، شدت زهد خارجی باید با تجدید نیروهای درونی روح مطابقت داشته باشد. ابتدا روح غيرت را برانگیخته و سپس شدت را بر خود تحمیل کنید ، زیرا در این صورت یک نیروی درونی جدید در شما وجود دارد که قادر است در برابر آنها به طور مفید مقاومت کند.

اگر بدون داشتن این غيرت ، سختگیری به خرج دهید ، یا فقط با الگو گرفتن از دیگران ، یا با خودنمایی زهد مجذوب شوید ، این سودمند نخواهد بود. با این شدت می توانید کمی بیشتر دوام بیاورید ، و سپس ضعیف شده و کنار می روید. و اين برای شما حتی بدتر از قبل خواهد بود.

ریاضت بدون روح درونی همان تکه پارچه تازه روی لباس های كهنه یا شراب جدید در مشك های شراب قدیمی است. این تکه از بین می رود و سوراخ حتی بزرگتر می شود و شراب مشك را پاره می كند و خودش ناپدید می شود و پوست را بی ارزش می کند. با این حال ، این بدان معنا نیست که سختگیری خوب نیست ، اما فقط پیشنهاد می شود که لازم است آنها را به ترتیب شروع کنید. لازم است اطمینان حاصل شود که نیاز آنها از درون برطرف می شود ، به طوری که آنها قلب را برآورده می کنند ، و نه تنها مانند ستم ، از بیرون فشار آورند.

 

 

 

مبانى ارتدوكس

هواهاى نفسانى اصلى و رابطه آنها.

درخت نفسانيات شبيه اين است: منبع شرارت خودبينى است "شما مانند خدایان خواهید بود". از او سه شاخه شر، سرشار از قدرت خود بيرون مى آيد – اين سه مورد عبارتند از: عشق به پول ، محبوبیت و شهوت ، و این 3 قبلاً 8 تاى اصلی را به وجود آورده است ، و از آنها هواهاى نفسانى بیشماری در حال حاضر وجود دارد. همانطور که در درخت یک شاخه شاخه اى از خود مى زايد، یک درخت کامل از نفسانيات در ما شکل می گیرد ...

هشت هواى نفس اصلی وجود دارد: شكم بارگى، زنا ، پول دوستى ، خشم ، غم و اندوه ، ناامیدی ، خودبينى ، غرور.

شش مورد اول (پرخوری ، زنا ، عشق به پول ، خشم ، اندوه ، ناامیدی) به گونه ای به هم مرتبط هستند که مازاد قبلی باعث ایجاد بعدی می شود. از فزونى پر خورى غالباً شهوت ناشی می شود ، از زنا - عشق به پول ، از عشق به پول - خشم ، از خشم - غم ، از اندوه - ناامیدی.

و دو هواى نفس دیگر (خودبينى و غرور) به شکلى به هم مرتبط هستند؛ اما آنها از شش هواى نفس قبلی متولد نمی شوند ، بلکه برعکس ، ما به ویژه پس از پیروزی بر نفسانيات دیگر به این دو هواى نفس می افتیم. آنها از فضیلت تغذیه می کنند ، که بر اساس آن رشد می کنند. آنها معمولاً در فریسی بودن بیان می شوند.

 

توصيه عملى

 

به عنوان انتخاب پدرخوانده، ارزش انتخاب افرادی را دارد که دعا می كنند یا حداقل کسانی که می خواهند نحوه دعا كردن را بیاموزند. زندگی روحانى به گونه ای است که اگر کسی برای خود دعا نکند ، مطمئناً برای دیگران هم دعا نمی کند. کسی که پا ندارد ، راه رفتن را به دیگری آموزش نمی دهد ، حداقل بايد خودش در مسير باشد. کسی که خود را غرق می کند ، یک غرق شده را از آب بیرون نمی آورد.

 

 

درس روز

همسایه ای نزد کشاورز آمد. خانواده اش به او گفتند که صاحبخانه برای بازرسی ساختمانهاى باغ رفته است. همسایه تمام باغ را گشت ، اما کشاورز را پیدا نکرد. او از کارگران عبوری پرسید که کجا می تواند بدنبال رئيس ايشان بگردد. به او توصیه شد در باغ نگاه کند. همسایه تمام باغ را دور زد ، اما دوستش را جایی ندید و تصمیم گرفت فریاد بزند. صاحبخانه از تاکستان پاسخ داد و بلافاصله نزد مهمان رفت.

همسایه به کشاورز گفت: "دوست من ، تو را پیدا نکردم تا اينكه جواب دادى."

مالک پاسخ داد: "و اگر من به نزد تو نمى آمدم ، هرگز نمی توانستى مرا در اینجا پیدا کنی. اگر بلافاصله مرا صدا می زدى ، من فوراً پاسخ می دادم و نیازی به جستجو نبود."