3-4-2022

14-1-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

 قديس نيكتاس معترف، ابوت مديكيون (٨٢٤ م)شمايل مادر مقدس خدا به نام گل
 پژمرده ناشدنى


باكره شهيد تئودوسيا
 (٣٠٨ م)
 
روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  16  آوريل

يكشنبه قديس جان كليماكوس

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢٠: ١١- ١٨

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ٦: ١٣- ٢٠

قرائت انجيل مقدس : انجيل مرقس ٩: ١٧- ٣١

  موعظه متروپوليتن سوتيريوس

 

دعاى روزانه

يكشنبه، دعاى رستاخيز

 

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 

كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!

 

  

انديشه هاى قديس تئوفان راهبعبرانیان ۱۰: ۳۲- ۳۸ ، مرقس ۲: ۱۴- ۱۷

 

"من نيامده ام تا پارسايان را ، بلکه گناهكاران را به توبه فراخوانم" (مرقس 2: 17).

خداوند با لب های حكمت ، نادان را به سوی خود فرا مى خواند. او خود در حالی که بر روى زمین به سر مى برد، گناهکاران را فراخواند. او جایی برای افراد باهوش مغرور یا افراد صالح خود-انتصاب ندارد. باشد كه ضعيف روحی و اخلاقى شاد شود! قدرت مغز و تجارت ، از بین برود! ضعيف از هر نظر، از خود آگاه و با توسل به خداوند در ايمان، شفا يابد و بى قوت دوباره پر شود ، هم از نظر ذهنی و هم از نظر طرز رفتار قویتر شود ، تا در حالی که ادامه می دهد، هم از ضعف و هم از بدخلقی خود آگاه شود.

قدرت خدا در زیر این پوشش غیر قابل توصيف ، که در ضعف انجام شده است ، شخصیتی نامرئی و متفاوت ، ذهن و خلق و خوی را روشن می کند که در زمان مناسب گاهى اینجا ، اما همیشه در آنجا مشهود می شود. این همان چیزی است که از نظر خردمندان و عاقلان پنهان است و فقط برای كودكان آشکار می شود!

مبانى ارتدوكس

درباره تكريم شمايل ها.

 سنت تكريم شمايل ها ریشه ای باستانی دارد. تا به امروز ، بسیاری از تصاویر مقدس مسیحی شناخته شده اند که حداقل از قرن ٢-٣ قدمت دارند. در عين حال ، عمل خلق تصاویر مقدس حتی به زمانهای قبل - به دوره عهد عتیق - برمی گردد. بنابراین ، به درخواست خدا ، كروبیان بر روی درب كشتی ساخته شدند ، مار برنجی ساخته شد – كه نمادى به نمایندگى از مسیح بود (یوحنا 3: 14).

معنی شمايل هاى ارتدوكس را می توان از زوایای مختلف مشاهده کرد. به عنوان مثال ، شمایل نگاری برای ما حقایقی با ماهیتی تاریخی ، دگماتیک ، اخلاقی ، مذهبی را آشکار می کند. دعا در برابر شمايل خداوند ، در برابر شمايل قديسين او، ذهن و قلب فرد را به تصویر اولیه - خدا ، به خود قديسين او تعالى می دهد. خداوند و / یا قديسين او به دعاهای مؤمن پاسخ می دهند. از این نظر ، شمايل دریچه ای به دنیای آسمانی نامیده می شود.

 

درس روز

 

طبیعت گرگ

در یک جنگل ، همه حیوانات از گرگ ترسناکى بسیار ترسیده بودند. آنها همينكه مى شنید که او راه می رود ، از آنجا فرار مى كردند تا بلكه نجات يابند.

یک بار گرگ کل حيوانات جنگل را جمع کرد و گفت:

"من دیگر نمی خواهم ترسى در جنگل ما باشد. به من به چشم یک جانور سیری ناپذیر نگاه نکنيد و از من فرار نکنيد. من حيوانات سالم را نخواهم خورد - گرگ قول داد- بيمارها را نزد من بیاوريد ، آن وقت دیگر به بقیه دست نخواهم زد!"

حیوانات موافقت کردند. آنها حيوان بيمارى را نزد او آوردند ، اما او حيوانات سالم - کسانی که بيمار را آوردند – را بلعید!

از او پرسيدند: قول دادی، چرا سالم ها را خوردى؟

گرگ پاسخ داد: تقصیر من نیست که افراد" سالم " شما نیز بیمار هستند.

به همین شكل ، هیچ توافقی با شیطان هرگز نخواهد بود. زیرا باز هم فریب خواهد داد.

... شیطان ... از ابتدا قاتل بود و در راستى نمی ایستد، زیرا هیچ راستى در او وجود ندارد. هرگاه دروغ می گوید ، از ذات خودش می گوید ، زیرا او دروغگو و پدر دروغگويان است (یوحنا 8: 44)