4-4-2022

15-1-1401

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت


(قديس يوسف سروده نوبس از سيسيل (٨٨٣ م

   (  باكره شهيد پارسى فربوتا و خواهرش  (٣٤٣ م

روز گراميداشت

تقویم جدید :   آوريل

تقويم قدیم  :  17  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت ها از عهد عتيق ؛

اشعيا ٣٧: ٣٣- ٣٨: ٦ (ساعت ششم)

پيدايش ١٣: ١٢- ١٨ ( دعاى مغرب)

امثال ١٤: ٢٧- ١٥: ٤ ( دعاى مغرب)
 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٣؛ 

 ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

 

كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی

 

  

انديشه هاى قديس تئوفان راهب  (عبرانيان ٤: ١٤- ٥: ٦ ؛ مرقس ٨: ٣٤- ٩: ١)

"هر که خواهد از من پیروی کند ، خويشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته و مرا متابعت نمايد" (مرقس 8: 34).

بدون صلیب نمی توانید از خداوندى كه بر صليب شده پیروی کنید؛ و همه کسانی که او را دنبال می کنند قطعاً با صلیب مى روند.

این صلیب چیست؟ انواع زحمات، بارها و اندوه ها ، تحمل کردن هم بیرونى و هم درونى در مسیر انجام آگاهانه احکام خداوند در زندگی با توجه به روح دستورات و الزامات او. چنین صلیبی چنان با یک مسیحی پیوند خورده است که هر جا مسیحی وجود دارد ، این صلیب وجود دارد و هر جا که این صلیب وجود نداشته باشد ، مسیحی وجود ندارد.

امتیازات همه جانبه و زندگی راحت با یک مسیحی واقعی جور در نمى آيد. كار صليب پاک سازی و اصلاح وى است. مانند یک بیمار که نیاز به عمل دارد ، اما این چطور مى تواند بدون درد باشد؟ او می خواهد از اسارت یک دشمن قدرتمند آزاد شود. اما این چطور مى تواند بدون مبارزه و زخم باشد؟ او باید خلاف همه دستورات اطراف خود برود ، اما چگونه می تواند بدون زحمت و گرفتارى در برابر آن مقاومت کند؟ از احساس كردن صلیب خود شاد باشيد، زیرا این نشانه آن است که در مسير نجات به بهشت، خداوند را پیروی می کنید. کمى صبور باشيد. پایان و تاج ها در شرف آمدن است.

مبانى ارتدوكس

کلیسا و علم.

 كلیسا نه تنها با علم مخالف نیست ، بلكه خود آغازگر توسعه كلی از علوم است. این علوم چیست؟ دایره علوم در دامن کلیسا توسعه يافته است ، به ویژه شامل: الهیات دگماتیک ارتدوكس ، الهیات اخلاقی ، الهیات مذهبی ، تاریخ مقدس ، تاریخ کلیسا ، زهد ، الهیات پايه ، قانون کلیسا ، الهیات تطبیقی ​​، پاترولوژى. اخیراً رشته های علمی مانند روانشناسی ارتدوكس و روان درمانی ارتدوكس به طور فعال در مرزهای کلیسا در حال پیشرفت هستند. امروزه ، تحت نظارت کلیسا ، بسیاری از موسسات آموزشی و بخشهای علمی وجود دارند.

 در مورد نگرش كلیسا به علوم طبیعی ، در اینجا نيز او مخالف علم نیست. آنچه او مخالف است ، فرضیه ها و نظریه های دروغین "علمی" است ، از جمله نظریه هایی که وجود خدا، حقیقت در مورد خلقت جهان توسط خدا از هیچ، وجود روح ها پس از مرگ، وجود جهنم و بهشت ​​، و غیره، در آنها انكار مى شود.

توصيه عملى

طبق زمان کلیسا ، یکشنبه هفته را باز می کند و پایان نمی یابد.

 

 

درس روز

 

ابا پیمن گفت:

- آب از نظر ماهیت نرم است و سنگ سخت است. اما اگر مجراى آبى بالای سنگ آویزان باشد ، و آب به قطرات از آن روان شود به تدریج سنگ شکسته می شود. همينطور کلام خدا نرم است ، و قلب ما سخت است. اما اگر شخصى اغلب کلام خدا را بشنود ، آنگاه ترس از خدا در قلب او جای می گیرد.