8-6-2022

18
-3-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمايل مادر خدا با نام "ياروسلاو" (قرن ١٣)   قديس افرايم، پاتريارك انطاكيه (٥٤٦ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید:  8 جون

تقويم قدیم:  21 جون

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : افسسيان ٢: ٤- ١٠

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ١٠: ١٦- ٢٢

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٦٣؛ 

ای خدا، تو خدای من هستی. در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه تو است و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنانکه در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم. چونکه رحمت تو از حیات نیکوتر است. پس لبهای من ترا تسبیح خواهد خواند. از اینرو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند. و دستهای خود را به نام تو خواهم برافراشت. جان من سیر خواهد شد چنانکه از مغز و پیه. و زبان من به لبهای شادمانی تو را حمد خواهد گفت، چون تو را بر بستر خود یاد می آورم و در پاسهای شب در تو تفکر می کنم. زیرا تو مددکار من بوده ای و زیر سایه بالهای تو شادی خواهم کرد. جان من به تو چسبیده است و دست راست تو مرا تایید کرده است. و اما آنانی که قصد جان من دارند هلاک خواهند شد و در اسفل زمین فرو خواهند رفت. ایشان به دم شمشیر سپرده می شوند و نصیب شغالها خواهند شد. اما پادشاه در خدا شادی خواهد کرد و هرکه بدو قسم خورد فخر خواهد نمود. زیرا دهان دروغگویان بسته خواهد گردید.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

چهارشنبه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا كن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، رحمت عطا فرما به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، آن اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(اعمال 17: 19-28 ؛ یوحنا 12: 19-36)

"اگر دانه گندم ، كه در زمین مى افتد نمیرد ، تنها مى ماند ، ليكن اگر بمیرد ، ثمر بسيار می آورد" (یوحنا 12: 24). بنابراین ، اگر می خواهید پر ثمر باشید ، بمیرید. به روشی واقعی بمیرید ، تا در قلب خود این احساس را داشته باشید که قبلاً مرده اید. همانطور که مرده به هیچ چیز در اطراف خود پاسخ نمی دهد ، شما نیز چنین کنید: ستایش - سكوت كنيد و سرزنش – سكوت كنيد و منفعت مى گيريد - سكوت كنيد؛ پر هستيد - سکوت کنید ، و گرسنه هستيد - سکوت کنید. در مورد هر چیز بیرونی اینگونه باشید ، اما در درون، خود را جایی نگه دارید که هر مرده اى آنجاست - يعنى در زندگی ديگر ، در برابر روى خدای تماما عادل ، كه آماده شنیدن داورى نهایی است.

  

مبانى ارتدوكس

 

انواع دعاها.

دعاها را می توان به شرط تقسیم کرد:

1) درخواست کردن (معروف ترین دعا). می توان چنین نظرى را شنید: چرا خدا را با درخواست های خود آزار دهیم ، خداوند از قبل می داند که ما به چه چیزهایی نیاز داریم؟ یا این: شما فقط در موارد خاص که واقعاً ضروری است باید به خدا متوسل شوید. اینها افراط است. خدا پدر مهربان ماست و روی آوردن به او شهادتى بر ایمان و اعتماد ما به اوست.

متأسفانه ، مردم معمولاً وقتی چاره ای باقی نماند ، از خدا درخواست می كنند، و زندگی را به زندگی اى که به خدا روی می آوریم و آن که سعى می كنيم بدون او عمل كنيم، تقسيم مى كنيم. دعا نباید آخرین امید باشد بلکه بايد اولین واکنش باشد.

2 ) توبه كردن. کوتاه ترین آنها این است: "خداوندا ، رحم فرما".

3 ) شکرگذاری (لوقا 17: 11-19). مثال: دعای شکرگذاری برای عشاء ربانى. دشوارترین چیز این است که مشکلات را با شکرگذاری بپذیریم ، و ما حتی فراموش می کنیم که خدا را برای شادی شكر کنیم (رسم است که برای نتیجه، خدا را شکر کنیم). قویترین دعا چیست؟ سپاسگزارم!

4 ) حمد و ستايش (شادی از ملاقات با خدا). مثالها: ستايش هاللوياه ("ستایش خداوند"). پدران مقدس ، در وهله اول دعای ستايشى می كنند. قديس باسیل كبير می آموزد: "در حالی که دعا می کنید ، ناگهان شروع به درخواست نکنید ... با سرود تمجيدى از آن يگانه اى شروع کنید که همه چیز را خلق کرده است." یکبار قدیسى گفت "جلال بر تو، اى خدا"، ده برابر "خداوندا ، رحم فرما" ارزش دارد.

 

 

توصيه عملى

معمولاً نه تنها خواندن روزانه انجیل ، بلکه مطالعه تفسیرهای پدران مقدس یا نویسندگان براساس آنها، مرسوم است. قبل از خواندن کتاب مقدس ، رسم است که برای روشن شدن ذهن به خدا دعا کنید.

دعاى قبل از خواندن انجیل و كتب مقدس:

دعا به روح القدس

ای پادشاه آسمانی، تسلی‌دهنده، روحِ راستی که همه جا حاضری و همه چیز را پر می‌سازی، گنجینۀ چیزهای نیکو و بخشندۀ حیات، بیا و در ما ساکن شو. ما را از هر لکه و عیبی پاک ساز و جانهایمان را نجات بده، ای خداوندگار فیاض.

دعا به مسیح

ای ارباب مهربان، در دلهای ما نور پاک شناخت الاهی‌ات را بتابان و چشمان ذهن ما را بگشا تا بتوانیم پیام انجیل تو را درک کنیم. همچنین، احترام به احکام متبارک خود را در ما پدید آور تا وقتی بر همۀ امیال گناه‌آلود غلبه یافتیم، بتوانیم در طریق زندگی روحانی گام بر داریم، و در فکر و عمل، اموری را انجام دهیم که نزد تو پسندیده است. زیرا ای مسیح، ای خدای ما، تو نور روح و بدن ما هستی، و به توست که جلال را تقدیم می‌کنیم با پدری که بدون آغاز است، و با روح‌ القدس تماما مقدس، نیکو و حیات‌بخش، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین.

 

 

درس روز

یک بار شاگردی از پيرى پرسید:

- چگونه می توانم بياموزم كه مردم را بفهمم، به چه کسی اعتماد کنم و از چه کسی باید بترسم؟

پیر گفت: "من ابتدا به تو می گویم از چه کسی باید ترسید" ، مراقب فروتن ترین افراد در ظاهر باش! وقتی می بینى کسی در مقابل تو خم می شود ، تو را بغل می کند و محبت خارق العاده خود را به تو نشان می دهد ، بايد بیشتر از این بترسى!

شاگرد تعجب کرد گفت: چطور؟ لطفا به من توضیح دهيد!

پیر با آه جواب داد: زیرا او اولین شخصى است كه به تو خیانت خواهد کرد!  

شاگرد پرسيد: به کی اعتماد كنم؟

- به کسانی که با تو ساده هستند اعتماد کن و حقیقت را به تو می گویند ، هرچه که باشد ، این افراد اولین کسانی هستند که به کمک تو می آیند!