22-5-2022

1
-3-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

بزرگداشت دومين شوراى كليساى جهانى (٣٨١ م)

قهرمان شهيد باسيليكوس، اسقف كومانا (٣٠٨ م)  

روز گراميداشت

تقویم جدید :   22   مى

تقويم قدیم  :  4   جون

  

يكشنبه زن سامرى

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح ؛

انجيل يوحنا ٢٠: ١- ١٠

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اعمال رسولان ١١: ١٩- ٣٠

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ٤: ٥- ٤٢

دعاى روزانه

مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى که در قبر هستند زندگی مى بخشد. 

 

يكشنبه، دعاى رستاخيز

تروپاريون ؛

قدرتهاى فرشته اى در مقبره تو هستند ، و کسانی که از آن محافظت می کردند مردند و مریم در مقبره ایستاد و به دنبال خالص ترین بدن تو بود. تو جهنم را ویران کردی، و از آن رنج نبردی. با باكره ، دهنده حيات ملاقات کردی. اى خداوند، برخاسته از مردگان، جلال بر تو باد.

 كونتاكيون ؛

مسیح خدا، بخشنده حيات، با دست حیات بخش خود همه مردگان را از اعماق تاریك عالم مردگان بلند كرد ، طبیعت انسانى را برخيزاند ، زیرا او منجى همه ، رستاخیز و حيات و خدای همه چیز است!


انديشه هاى قديس تئوفان منزوى

   

( اعمال رسولان 9: 20-31 ؛ یوحنا 15 :17-16 :2 )

 

 وقتی قدیس پولس در دمشق شروع به موعظه کرد، همه تعجب کردند و گفتند: «آیا این همان کسی نیست که در اورشلیم کسانی را که این نام را می‌خوانند شکنجه می‌داد؟» ( اعمال رسولان 9 :21 ) و همیشه اتفاق می‌افتد که کسانی که در میان آنها از بی‌ایمانی به ایمان، یا از گناه به فضیلت تحول می یابند، متحیر می‌شوند که این ایمان آوردن چگونه ممکن شده است؟ همه چیز مطابق میل ما پیش می رفت، اما ناگهان همه چیز متفاوت شد: گفتار و نگاهش و قدم هایش و افکارش یکسان نبودند و تعهداتش متفاوت بودند و مکان هایی که بازدید می کرد متفاوت بود. در اینجا هم همین اتفاق می افتد، گویی شخصی به سمت غرب می رود و ناگهان به سمت شرق چرخیده است. هر دوی این زندگی ها متضاد هستند و یکدیگر را طرد می کنند. هر کس بخواهد آنها را ترکیب کند یا زندگی یکپارچه ای از بخشی از یکی و بخشی از آن دیگری بسازد، هم زمان و هم کار را هدر می دهد، اما موفقیتی حاصل نخواهد شد. چه ارتباطی!  فقط کسانی که این چیزها را نمی فهمند می توانند بگویند: "چرا اینقدر جالب است!"

 

 

مبانى ارتدوكس

«انجیل» چیست؟

 مهمترین بخش عهد جدید 4 انجیل است. کلمه انجیل دو معنی دارد - خبر خوش و کتابی درباره این خبر است. خبر خوش در مورد چیست؟  درباره تجسم و نجات بشریتی که از خدا دور شده است.

 در یک ترجمه تحت اللفظی از یونانی، انجیل "از جانب.." نیست، بلکه به روايت متی، به روايت مرقس... است. همچنین، کتاب پایانی مكاشفه عهد جدید فقط به صورت مجازی مکاشفه یوحنای الهی‌دان نامیده می‌شود، این امر از  اولین کلمات او "مکاشفه عیسی مسیح ..." بوده است.

 هنگام خواندن عهد جدید، باید درك كنيد که کلمات انجیل و متون مقدس در متن آن به چه معنا هستند:

 - کلمات مسیح "به انجیل ایمان بیاورید"، "عهد جدید در خون من" زمانی بیان شد که کتابی به نام عهد جدید و انجیل وجود نداشت، كلام در مورد خبر خوش صحبت می کرد.

 - هنگامی که منجی به صدوقیان پاسخ داد: «شما گمراه هستید، زیرا كتب مقدس و قدرت خدا را در نيافته ايد» (متی 22 :29)، یا وقتی گفت: «شما کتب مقدّس را تفتيش مى كنيد، زیرا گمان مى بريد به واسطۀ آن حیات جاودانى دارید، حال آنکه همین كتب هستند كه بر من شهادت می‌دهند.» (یوحنا 5 :38)، پس این در مورد كتب عهد عتیق بود.

توصيه عملى

قضاى دعای صبح یا مغرب را بعد از آن نخوانيد. برای خضوع، توبه از اين كار مفیدتر است. این توصیه توسط قديس آمبروس از اپتینا ارائه شده است.

 

درس روز

 

قدیس اینوکنتی مسکو (ونیامینوف) با تمثیلی به اعضای محله‌اش توضیح داد که چگونه می‌توانند راه ملکوت آسمان ​​را بیابند:

 «تصور کنید که فراتر از همه انتظارات، ناگهان خود را تنها وارث خویشاوند دور و ثروتمند خود می بینید. این خویشاوند، قبل از مرگ، خانه مجلل خود را در بالای کوهی زیبا براى شما وصیت کرده است. این خویشاوند با عشقش فقط جاده هایی را به ویلا خود نساخت، بلكه خودش آن مسیر را طى كرد. برای کمک به شما در تصاحب کلبه، او نقشه ای از کوه را برای شما گذاشت و مسیر مورد نظر را روی آن مشخص کرد. بنابراین، برای رسیدن به ویلاى وصیت شده، باید دقیقاً مسیری را که خویشاوندی که شما را دوست داشت، دنبال کنید.