10-6-2022

20
-3-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيد الكساندر و باكره شهيد آنتونينا از كونستانتينوپل (٣١٣ م)


قهرمان شهيد تيموتى، اسقف پروسا (٣٦٢ م)

 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  10 جون

تقويم قدیم:  23 جون

 

قرائت كتاب مقدس

 ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اول قرنتيان ٤: ٩- ١٦

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ٥: ١٤- ١٩

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(اعمال 1: 1-12 ؛ لوقا 24: 36-53)

قدیس پولس قدرت صعود خداوند را به این شکل بیان می کند: "چون او به اعلى عليين صعود نمود، اسيرى را به اسیرى برد و بخششها به مردم داد" (افسسيان ٤: ٨)

خداوند كه پارسايى خدا را تصديق كرد ، همه گنجينه هاى نيكى خدا را براى ما باز كرد. این اسارت یا غنيمت ناشی از پیروزی است. آغاز توزیع این غنیمت برای مردم نزول روح القدس است ، که او پس از یک بار نزول كردن ، همیشه در کلیسا اقامت دارد و آنچه را که نياز است به همه می بخشد و همه چیز را از همان اسارت یک بار در اسيرى می گیرد.

همه می آیند و آنرا می گیرند. اما براى یک گنج نگهدار، قلبى پاک آماده كن؛ در آنچه مى گيرى دست داشته باش، و با جستجو به کسانی که بی امان اعتماد و دعا می کنند ، نزدیک شو.

 

مبانى ارتدوكس

 

 

چگونه دعا کردن را بیاموزیم؟

 1. آموختن از تجربیات کسانی که در دعا موفق شده اند.

 2. حضور در خدمات الهی ، جایی که همه چیز برای تمرکز بر دعا تنظیم شده است.

 3. دعای شخصی منظم.  قانون دعای روزانه نباید فراموش شود و نباید فقط در مواقعی که می خواهید و حس دعا کردن دارید دعا کنید.

 

 همانطور که یک ورزشکار باید در هنگام تمرین خود را مجبور به کار کند ، یک مسیحی حتی وقتی که حس نمی کند میل به دعا دارد این زحمت را برای دعا می کشد.  دعا همان چیزی است که شور و شوق  طبیعی طبیعت سقوط کرده انسان را برمی انگیزد.  از طرفی ، دعا عطیه ای از جانب خداوند است.  اما عطیه دعا کردن به کسی که دعا می کند تعلق می گیرد.  وقتی شخصی خود را مجبور به دعای مداوم و روزانه می کند ، در پایان ، هم مهارت و هم فیض را می یابد که او را در عمل دعای خود تقویت می کند.

قدیس ایگناتیوس برایانچانینوف: تمام موانعی که در زمینه دعا کردن وجود دارد با ثبات در دعا برطرف می شود.

 

توصيه عملى

 

از انجام کار اشتباهی در معبد نترسید که خجالت بکشید. مسیحیان برای ارزیابی همسایگان خود به كلیسا نمی آیند ، بلكه برای دعای عمومی و شركت در آيين مقدس مى آيند. قوانین تقوا (آداب و رسوم کلیسا) را بیاموزید ، آنها اصلاً دشوار نیستند.

اگر برخی از مسیحیان نابالغ (نه در سن جسمی ، بلکه در سن روحانى) ، که توسط احساسات بهبود نیافته هدایت می شوند ، بی ادبانه شما را مواخذه می کنند ، به او ترحم کنید و بحث نکنید. با کمال آرامش از او بخاطر سلب آرامش ذهنى طلب بخشش کنید. در درون براى آن فرد بيچاره دعا کنید تا مورد تذکر قرار گیرد ، شاید او کودکی سختی داشته و والدین اصول رفتار اخلاقی را به او یاد نداده اند. به یاد داشته باشید که کینه نشانه غرور است و ترحم پیشگام عشق است.

کلیسا یک بیمارستان است ، هر یک از ما علائم بیماری خود را داریم ، بنابراین خوب نیست که همسایه را به دلیل نداشتن بیماری مشابه بیماری خود محکوم کنیم. حتی بر اساس اقدامات غیر معقول دیگران ، عاقلانه تر است كه خود را از کلیسای خدا محروم نکنید. اگر به معبد خدا بیاییم ، قطعاً مردم نمی توانند در امور ما دخالت کنند.

در هر معبدی ، یک استاد وجود دارد - خدا. تدریس در معبد به عهده اسقف و كاهن است ، دیگران حق دارند فقط  با برکت آنها اين كار را انجام دهند و فقط در رابطه با کسانی که خودشان آن را می خواهند یا با اقدامات خود در امور پرستندگان دخالت می کنند (یا اگر كسى توهين يا كفر گويد)

متروپولیتن آنتونی سوروژ در یکی از مراسم هاى ليتورگى الهى برای موعظه به بیرون آمد و گفت:

"شب گذشته یک زن با یک کودک به خدمت آمد. او شلوار پوشيده بود و روسری نداشت. بعضی از شما او را توبیخ کردید. او رفت. من نمی دانم چه کسی او را مواخذه کرد ، اما من به این شخص دستور می دهم تا آخر عمر خود برای او و این کودک دعا کند ، تا خداوند آنها را نجات دهد. چون به خاطر تو ممکن است دیگر هرگز به معبد نیاید." برگشت و رفت. این کل موعظه بود.

درس روز

نوه اى نزد پدربزرگش در روستا آمد:

- پدربزرگ ، دختران همه در دامن های بلند ، در روسری هستند ، به طرز دردناکی خسته کننده است.

پدربزرگ از جیبش دو شكلات بیرون آورد. یکی در زرورق بود ، دیگری نه.

- نوه کدام را انتخاب می کنی؟

- البته در زرورق.

- و چرا؟

- تمیزتره.

- خوب ، این در مورد دختران هم همينطور است.