13-6-2022

23
-3-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيد آكويلينا از لبنان (٢٩٣ م)

قديس تريفيليوس، اسقف لئوكوسيا در قبرس (٣٧٠ م) 

 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  13 جون

تقويم قدیم:  26 جون

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : افسسيان ٥: ٨- ١٩

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ١٨: ١٠- ٢٠

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور٣؛ 

 ای خداوند دشمنانم چه بسیار شده اند. بسیاری به ضد من برمی خیزند. بسیاری برای جان من می گویند: «به جهت او در خداخلاصی نیست.» لیکن تو ای خداوند گرداگرد من سپر هستی، جلال من و فرازنده سر من. به آواز خود نزد خداوند می خوانم و مرا از کوه مقدس خود اجابت مینماید. و اما من خسبیده، به خواب رفتم و بیدار شدم زیرا خداوند مرا تقویت می دهد. از کرورهای مخلوق نخواهم ترسید که گرداگرد من صف بسته اند. ای خداوند، برخیز! ای خدای من، مرا برهان! زیرا بر رخسار همه دشمنانم زدی؛ دندانهای شریران را شکستی. نجات از آن خداوند است و برکت تو بر قوم تو میباشد.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

دوشنبه، دعا به میکائیل مقدس و تمام فرشتگان

تروپاريون ؛

ای فرمانده تمامی لشکریان آسمان، ما نالایقان بی‌وقفه از تو استدعا می‌کنیم که ما را با سپر دعاهایت در برگیری و زیر بالهای جلال روحانى خود بپوشانی. ما در برابر تو افتاده، فریاد می‌زنیم: «از ما در برابر تمامی آسیب ها محافظت کن، ای سرور قدرتهای آسمان!»

 

كونتاكيون ؛

شما، ای سروران و رهبران لشکر خدا، ای خادمین جلال الهی و راهنمایان بشر، بطلبید هر آنچه را که برای ما نیکوست، و برایمان رحمتی بی‌کران بطلبيد، ای فرمانده لشکرهای آسمانی.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(اعمال 20: 16-18 ، 28-36 ؛ یوحنا 17: 1-13)

آریوس شروع به رد پسر خدا و هم ذات بودن او با خداى پدر را کرد. کل کلیسا بر عليه او قیام کرده؛ همه مومنان، در سرتاسر جهان ، یک صدا اعتراف می کنند که خداوند عیسی مسیح يگانه پسر مولود خداست ، خدای راستين از خداى راستين، مولود است و مخلوق نيست، و با پدر هم ذات است.

دیگران تصور می کردند که این یک الهام و وحى تصادفی برای همفکری است. اما این ایمان بعداً هنگامی که قدرت و اشراف به طرف آرینى ها متمایل شدند ، یک آزمایش آتشین را پشت سر گذاشت. نه آتش ، نه شمشیر و نه آزار و اذیت نتوانستند آن را از بین ببرند ، و به محض اینکه فشار نیروی خارجی متوقف شد بلافاصله توسط همه در همه جا آشکار شد. این بدان معنی است که او قلب کلیسا و اصل اعترافات اوست.

ستايش خداوندى را که این ایمان را در ما حفظ کرده است! تا زمانی که اين وجود داشته باشد ، ما هنوز مسیحی هستیم ، اگرچه زندگی ضعیفی داریم. اگر وجود نداشته باشد، مسیحیت پایان خواهد یافت.

 

  

مبانى ارتدوكس

 

وسوسه ها در زندگی روحانى (1).

1-الگویی غير واقعى. گاهی اوقات یک مسیحی می خواهد به الگوی خاصی نزدیک شود که برای او مناسب نيست و خدا برای او در نظر نگرفته است. افراد همه در استعدادها متفاوت هستند ، این واضح است و دعوت خداوند براى هر یک از ما متفاوت است.

2-سرد شدن تدریجی ایمان. خداوند غالباً به مبتدیان فيض فراوان اهدا می کند و سپس در انتظار تلاش های خود آنها است. فيض فراخوانده شده توسط خداوند داده می شود تا با ایمان به زندگی بپردازند. و به کسی که شروع به کار در زمینه نجات کرده است ، فيض از قبل کمک می کند. بنابراین ، در مواجهه با مشکلات نیازی به تسلیم نیست. والدین با کودکان همین کار را می کنند: ابتدا کودک را در آغوش خود حمل می کنند و سپس کودک را مجبور به راه رفتن می کنند ، اگرچه او به آغوش کشیده می شود ، اما او در آغوش مادرش راحت تر است.

 

توصيه عملى

 

 

سوال: چرا بايد در حضور كاهن اعتراف کنم ، وقتى این امکان وجود دارد که آن را مستقیماً نزد خدا اعتراف كنيم؟

یکی دیگری را منع نمی کند. اعتراف به گناه شامل 3 مرحله است:

1. فرد به محض اینکه متوجه گناه شد - مستقیماً به خدا اعتراف مى كند؛

2. جمع بندی نتایج روز - مستقیماً به خدا اعتراف مى كند(در قانون نماز عصر).

3. در آيين مقدس اعتراف - مستقیماً به خدا با تصديق كاهن (براى دریافت رهايى از گناه) اعتراف مى كند. خدا خودش (یوحنا 20: 23) اين را به رسولان خود داد ، و سپس ، به جانشینی رسولی ، اسقف ها و كاهنان این اقتدار را یافتند که مسیحیان را از گناهان مبرا و عفو کنند. بنابراین ، ما می توانیم به هر شکل و به هر کسی اعتراف کنیم ، اما این امر برای دریافت آمرزش گناهان از كاهن ها و اسقف ها تأسیس شده است.

تجربه نشان می دهد که کسی که چنین سوالی را می پرسد مستقیماً به خدا اعتراف نمی کند.

 

 

درس روز

گاهی خداوند نقره را از زندگی ما می گیرد تا طلا بدهد. نکته اصلی این است که آن را به موقع درک کنید.