15-7-2022

24-4-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

 شهيدان كيريكوس (كوئيريكوس) و مادرش جوليتا از تارسوس (٣٠٥ م)

شاهزاده مقدس ولاديمير(نام تعميدى باسيل)، برابر با رسولان، روشنگر سرزمين روسيه (١٠١٥ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید:  15  جولاى

تقويم قدیم:  28 جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اول قرنتيان ١٣: ١١- ١٤؛ ١٤: ١٤-١-٥

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ١٧: ٢٤- ٢٧، ١٨: ١-٤

  

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان خلوت نشين

  

( روميان 16 :1-16 ؛ متی 13ى:4-9 )

 مَثَل بذرپاش، نگرش های متفاوت روح ها را نسبت به کلام خدا به تصویر می کشد.

 در وهله اول کسانی هستند که اصلاً به این کلمه توجه نمی کنند. آنها می شنوند، اما آنچه می شنوند وارد روحشان نمی شود، بلکه فراتر از آن قرار می گیرد، مانند دانه ای در کنار جاده. این کلمه در آنها نمی گنجد، زیرا آنها طرز فکر متفاوتی دارند، قوانین متفاوتی دارند، سلیقه های متفاوتی دارند. به همین دلیل است که به زودی از حافظه ناپدید می شود، فراموش می شود، گویی اصلاً شنیده نشده است.

 در مورد دوم - کسانی که کلام را با کمال میل می شنوند و به سرعت آن را می پذیرند، اما نمی خواهند در تحقق آن زحمتی بکشند. بنابراین تا زمانی که نیازی به فداکاری نیست، از کلام و به ویژه وعده های آن لذت می برند و به محض اینکه برای وفاداری به کلام، فدا کردن چیزی لازم شود، آن را تغییر می دهند، هم از کلام و هم از قول آن امتناع می ورزند تا رضایت خود را جلب کنند.

 در مورد سوم - کسانی که کلام را می پذیرند و شروع به زندگی بر اساس آن می کنند ، اما بعد بیش از حد در غم و اندوه عصر غرق می شوند، مراقبت های زمینی که همه اقدامات خوب را که تحت تأثیر کلام خدا شکل گرفته است سرکوب می کند.

 چهارم - کسانی که کلام را با ایمان کامل دریافت می کنند و تصمیم می گیرند مطابق خواسته آن با آمادگی برای همه کمک ها و زحمات زندگی کنند و نمی گذارند قلبشان با هیچ چیز زمینی پیوند بخورد. 

همه بنشینید و قضاوت کنید به کدام طبقه تعلق دارید.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

 نقش افراد غیر روحانی در خدمات کلیسا.

 نام لیک (مردم) تا زمان ما در کتب مذهبی حفظ شده است، اگرچه به جای کل مردم، سرودهای در پاسخ به نداهای كاهن و شماس عمدتاً توسط همه، بلکه فقط توسط خوانندگان منتخب خوانده می شود. در برخی از کلیساها همه آواز می خوانند.

 اهل محله در معبد نه تنها باید تماشاگر، بلکه شرکت کننده در عبادت باشند.  همچنین، فرشتگان در خدمت الهی کلیسای زمینی شرکت می‌کنند: «اکنون قدرت‌های آسمان به‌طور نامرئی با ما خدمت می‌کنند» (نمایش هدایای از پیش مقدس).

 عبادت مسیحی در دوران باستان از یک سو شامل تعجب و نیایش روحانیون و از سوی دیگر شامل آواز خواندن و نداهای مردمی بود که در معبد در پاسخ به این فریادها گرد آمده بودند.  پایان دعاها (تعجب) در معبد با صدای بلندتر تلفظ می شود، به عنوان نشانه ای برای گروه کر و غیر روحانی.  هر دعایی که در محراب گفته می شود باید توسط کسانی که در معبد دعا می کنند مستجاب شود.

 - مردم به ندا های کشیش «آمین» پاسخ می دهند (عبری راست، درست! ).

 کشیش می گوید: «سلام بر همه.  مردم پاسخ می دهند: «و روح شما».

 کشیش اعلام می کند: «فیض بر همه شما باد.  مردم پاسخ می دهند: «و با روح شما ».

 - گاهی کشیش از مردم تقاضای برکت می کند: «ای پدران و برادران مقدس، من گناهکار را ببخشای ...» که مردم پاسخ می دهند: «خدا تو را ببخشد پدر مقدس» (تکمیل، دفتر نیمه شب)  .

 

 

توصيه عملى

 چند گل را می توان به معبد آورد - تعداد زوج یا فرد؟

 می توانید هر تعداد گل بیاورید. آنچه مهم است تعداد نیست، بلکه روحیه قلبی کسانی است که می آورند. عرف دادن دسته گل با تعداد فرد به افراد زنده و بردن تعداد زوج به گورستان، یک نهاد انسانی است که توجیه عقلانی ندارد و تنها به پیدایش خرافات کمک می کند. به عنوان مثال، برخی از افراد به شدت از دریافت یک دسته گل با تعداد گل زوج می ترسند و مرگ قریب الوقوع خود را در این امر پیش بینی می کنند. با این حال، تعداد گل های اهدایی به هیچ وجه بر طول عمر که کاملاً مربوط به خداوند است تأثیر نمی گذارد.

درس روز

 

 به یکی از پیران مقدس مکرراً رويايى از جانب خداوند داده مى شد. یک روز برادران از او خواستند که در مورد یکی از آنها بگوید. پیر گفت:

 "شما آرزو دارید که یک روياى فوق العاده داشته باشید، و من یکی از آنها را به شما ذكر می کنم. اگر فردى پرهیزکار، متواضع و پاک دل دیدی، این زیباترین رؤیا است. به هر حال، در این شخص می توانید خدای نامرئی را ببینید. و از من در مورد رؤیای دیگر که بالاتر از این است، نپرسيد."