15-4-2022

26
-1-1401

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

 

قديس آريستاركوس از ٧٠ رسول(٦٧م)قديس پودنس از ٧٠ رسول(٦٧م) 


قديس تروفيموس از ٧٠ رسول(٦٧م)  

شهيد آناستازيا شاگرد رسولان پولس و پطرس (قرن ١)

    

      شهيد واسيلىسا شاگرد رسولان پولس و پطرس(قرن ١) 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  15  آوريل

تقويم قدیم  :  28  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

قرائت ها از عهد عتيق ؛

اشعيا ٦٦: ١٠- ٢٤ (ساعت ششم)

پيدايش ٤٩: ٣٣- ٥٠: ٢٦ (دعاى مغرب)

       امثال ٣١: ٨- ٣١ (دعاى مغرب)

 

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب" تكبر پيش رو هلاكت است" (امثال 16: 18).

به افکار شیطانی راه ندهید، آنگاه هیچ سقوطی وجود نخواهد داشت. در عين حال ، چه چیزی بیشتر مورد غفلت قرار می گیرد؟ افکار، آنها مجاز هستند هر چقدر دلشان بخواهد غليان كنند و فکر نمی کنند که هرگز آنها را اهلی کنند یا آنها را به سمت کارهای منطقی سوق دهند.

در همین حال ، در این آشفتگی درونی ، دشمن نزدیک می شود ، شر را در دل می گذارد ، او را فریب می دهد و او را به سمت این شر سوق می دهد. و یک شخص ، بدون توجه به آن ، آماده شر است. برای او اين مى ماند که یا شرى که قلب او را به هم ریخته است برآورده کند یا اینکه مبارزه كند. اما اندوه ما این است که تقریباً هیچ کس مسئولیت دومی را برعهده نمی گیرد و همه ، گویی به شر گره خورده اند، و کشانده می شوند.

 

مبانى ارتدوكس

 

نشانه های سنت مقدس چیست؟

همراه با سنت مقدس که توسط کلیسا نگهداری می شود ، سنت های خصوصی که به تقدس مربوط نیستند در آن جریان دارند. افسانه های خصوصی درباره همین واقعیت ها ممکن است متفاوت باشد. باید با قضاوت مناسب با آنها رفتار شود.

نشانه های سنت مقدس عبارتند از: قدمت (از رسولان) ، جهان شمولی ، فراگير بودن ، تداوم ، مطابقت با کتاب مقدس (کتاب مقدس به عنوان بخشی از سنت مقدس در نظر گرفته شده است).

 

 توصيه عملى

 

چگونه می توان از عادت های بد خلاص شد؟

با کمک خداوند می توانید از شر عادت های بد خلاص شوید. شما به اعتراف در یک توبه صادقانه در آنها ، عزم راسخ برای اصلاح خود و عملكرد تلاش برای اصلاح نیاز دارید. "ملكوت آسمان زورمند به پيش می رود ، و زورآوران آن را تصاحب می كنند" (متی 11: 12).

 

خلاص شدن از شر عادت ها و اعتیاد بد نباید به خودی خود در زندگی روحانى هدف باشد. این باید وسیله ای برای نزدیک شدن به خدا شود. برای غلبه بر گناه ، باید از آن عميقا متنفر باشید ، متوجه شوید که داوطلبانه برده آن شده اید ، و این شما را به جهان زیرین می کشاند. و روزانه دعا كنيد تا منجی براى خلاص شدن از شر رذیلت منفور به شما كمك كند.

به عنوان ابزار اضافی ، به ويژه هنگامى كه نفسانيات طاقت فرسا هستند، توصیه می شود که آب مقدس را همراه با دعا بنوشید و انجیل بخوانید.

 

 

درس روز

  

یک راهب از راهب گابریل پرسید که روزه چیست؟

وی پاسخ داد: "اکنون توضیح خواهم داد" و در مورد تمام گناهانی که مرتکب شده بود به راهب گفت.

از شرم ، راهب نمی دانست چه کاری انجام دهد. به زانو افتاد ، گریه کرد.

 و پير با لبخند گفت: حالا برو - ناهار خود را بخور.

راهب پاسخ داد: "نه پدر ، متشکرم ، من نمی خواهم".

- این همان روزه داری است ، وقتی گناهان خود را به یاد می آوری، توبه می کنی و دیگر به غذا فکر نمی کنی.