16-4-2022

27
-1-1401

تقويم جديد: روزه، روغن مجاز

تقويم قديم: روزه، روغن مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمایل مادر خدا با نام ایلینسکی

شهيد گالينا، واسيليسا، تئودورا و ديگران

 (٢٥٠ م)

شهيد لئونيداس و ديگران

    (٢٥٠ م)

باكره هاى شهيد هيونيا، آگاپه و ايرنه

    (٣٠٤ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :  16  آوريل

تقويم قدیم  :  29  آوريل

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : عبرانيان ١٢: ٢٨- ٢٩؛ ١٣: ١- ٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ١١: ١- ٤٥

 

شنبه ايلعازر

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

  

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب
"روح صالحان در دست خداست" (جامعه 9: 1).

و روح گناهکاران در دست چه کسى است؟ منجی به رسولان گفت که شیطان می خواهد آنها را مانند گندم پراكنده كند ، یعنی می خواهد آنها را از راه درست خارج کند ، آنها را به دست خود بگیرد و آنچه را که می خواهد با آنها انجام دهد. بنابراین ، تمام کسانی که از خداوند منحرف می شوند ، در دست شیطان هستند و او آنها را می کارد و آنها را به هر کجا که می خواهد می اندازد.

به همین دلیل است که سر گناهکاران دائماً می چرخد ​​، زیرا دشمن که آنها را اینجا و آنجا تكان می دهد ، اجازه نمی دهد که آنها به خود بیایند؛ حتی به محض اینکه متوجه مى شود شخصی شروع به تغییر ذهن می کند ، او را بیشتر تکان می دهد تا ذهنش دوباره کدر شود و افکارش پراکنده شود.

 

مبانى ارتدوكس

 

 

نظرات کلامی متدین خاص چیست؟

 نظرات کلامی متدين خاص، عقایدی درباره برخی موضوعات ایمان ما است که توسط این یا آن شخص ، گروهی از مردم ، چهره کلیسا و غیره بیان می شود ، که رسميت عمومى کلیسایى ندارند ، اما توسط کلیسا رد نمی شوند ، مگر اینکه آنها عمداً غلط باشند ... حداقل چنین نظراتی با کتاب مقدس و سنت کلیسا مغایرت ندارد (این معیار قابل قبول بودن احکام خاص کلامی است).

 

 نمونه هایی از نظرات کلامی متدين خاص عبارتند از: فرضیات مربوط به روزهای آفرینش (روز یک روز است ؛ روز یک دوره طولانی تر است) ؛ فرضیاتی در مورد روش شکل گیری روح انسان ها در هنگام تكثير افراد (روح توسط خدا ایجاد شده است ؛ روح مطابق با قوانین طبیعی والدین اتفاق می افتد)؛ و غیره

 

 

 توصيه عملى


سرويس روز از عصر روز قبل شروع می شود. این غروب جمعه در کلیساها سرويس دعاى آکاتیست یا ستایش شکرگذاری به مقدس ترین تئوتوکوس خوانده می شود. این مراسم را سبت آكاتيست می نامند.

 

آكاتيست به مادر مقدس خدا

 

درس روز

 

جهان پیرامون ما

در فاصله کمی از جاده درخت مرده ای وجود داشت.

شب دزدی از آنجا عبور کرد. او از دور یک شبح دید و فکر کرد که یک پلیس در جاده است ، ترسید و فرار کرد.

غروب عاشقی از آنجا گذشت. او از دور متوجه یک شبح برازنده شد و فکر کرد که این محبوب اوست که از قبل در انتظار اوست. قلبش از شادی تپید. لبخند زد و سرعتش را بيشتر کرد.

بعد از ظهر، مادری با یک کودک از کنار درخت عبور کرد. این کودک که از قصه های وحشتناک ترسیده بود ، فکر کرد که غول بزرگی در کنار جاده پنهان شده است و گریه کرد.

اما درخت همیشه فقط یک درخت بوده است!

دنیای اطراف ما بازتابی از خود ماست. او همان راهی است که ما او را می بینیم!