17-6-2022

27
-3-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شهيدان پارسى، مانوئل و اسماعيل (٣٦٢ م)  شهيد پارسى، سابل (٣٦٢ م)

 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  17 جون

تقويم قدیم:  30 جون

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٢: ١٤- ٢٨

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٥: ٣٣- ٤١

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٠٣؛ 

ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جمیع احسان های او را فراموش مکن! که تمام گناهانت را می آمرزد و همه مرض های تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از هاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رافت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. خداوند عدالت را به جا می آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. طریق های خویش را به موسی تعلیم داد و عمل های خود را به بنی اسرائیل. خداوند رحمان و کریم است دیر غضب و بسیار رحیم. تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رافت می نماید. زیرا جبلت ما را می داند و یاد می دارد که ما خاک هستیم. و اما انسان، ایام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می شکفد. زیرا که باد بر آن می وزد و نابود میگردد و مکانش دیگر آن را نمی شناسد. لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالاباد است و عدالت او بر فرزندان فرزندان. بر آنانی که عهد او را حفظ می کنند و فرایض او را یاد می دارند تا آنها را به جا آورند. خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلط است. خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زور آورید و کلام او را به جا می آورید و آواز کلام او را گوش می گیرید! ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که اراده او را بجا می آورید! ای همه کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همه مکان های سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان!

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

جمعه، صلیب مقدس و حیات‌بخش

 

تروپاريون ؛

ای خداوند، قوم خود را نجات ده و میراث خود را مبارک ساز. عطا کن که مسیحیان راستین بر دشمنان خود پیروز گردند. و به‌خاطر صلیب خویش، مسکن خود را حفظ فرما.

 

كونتاكيون ؛

همانطور که داوطلبانه به جای ما مصلوب گشتی، به کسانی که به نام تو خوانده شده‌اند، رحمت عطا فرما. تمام مسیحیان ارتدوكس را به نام خویش شادمان گردان، با اِعطای نشانِ شکست‌ناپذیر، اسلحۀ صلح خویش، ایشان را بر دشمنانشان پیروز گردان.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(اعمال 25: 13-19 ؛ یوحنا 16: 23-33)

خداوند گفت:"آمين، آمين، به شما می گویم: هر آنچه از پدر به نام من بخواهید ، او آن را به شما عطا خواهد كرد" (یوحنا 16: 23) ، و همچنین با تأیید گفت: "آمين، آمين، به شما مى گويم." چه شرم آور برای ما که نمی دانیم چگونه از چنین وعده اى استفاده کنیم! در غیر اینصورت سایه ای بر خود وعده ایجاد می شود ، گویی که بسیار بزرگ و غیرقابل تحقق است. نه ، سرزنش کاملاً به گردن ما است و عمدتاً در این واقعیت است که ما خود را به عنوان خادمان وفادار مسیح نمی شناسیم و وجدان ما اجازه نمی دهد که از خداوند انتظار هیچ رحمتى داشته باشیم.

علاوه بر این ، همچنین اتفاق می افتد که اگر گاهی کسی بیاید و از خدا چيزى را تقاضا کند ، با روحى شکاف دار: در گذراندن دعاى خود او اين را یک یا دو بار به ياد مى آورد - و سپس آن را كنار می گذارد ، و سپس می گوید: "خدا نمی شنود ". خیر ، هنگام درخواست چیزی به خصوص در دعا بايد پشتکار و خستگی ناپذیری را حفظ کرد ، مانند بیوه ای که با زحمت دادن خود قاضى بى عاطفه را وادار كرد تا درخواست او را برآورده کند. کتابهای دعاى واقعی، درخواست چیزی در دعا ، روزه ، احيا ، پرهيز را با نماز ترکیب می کنند ، و علاوه بر این ، آنها نه براى یک روز ، نه دو روز بلکه ماه ها و سال ها نمی خواهند. اما كسانى هستند كه این کار را می کنند و اگر می خواهید در دعا موفق باشید از آنها تقلید کنید.

 

  

مبانى ارتدوكس

 

زهد و رياضت.

اصطلاح زاهد از زمین ورزشی مى آيد. در یونان باستان ، ورزشکارانی که برای مسابقات المپیک آماده می شدند ، زاهد (رياضت كش)خوانده می شدند. پولس رسول مسیحیان را با ورزشكاران (رياضت كشان) مقایسه می کند و می گوید: همه ورشكاران رياضت می كشند؛ ايشان چنين مى كنند تا تاج فانى را بيابند، ليكن ما تاج غير فانى را.(1 قرنتیان 9: 25). مسیحیت یک دین زاهدی است.

تفاوت اصطلاحات رياضت و زهد چيست؟

رياضت (پرهيز) تمرین زندگی روحانى ، مبارزه برای رسیدن به کمال مسیحی، يعنى قداست است. رياضت مبتنی بر تجربه زندگی زاهدان و سالكان مسیحی است.

زهد (اصول پرهيز)علمی است که موضوع آن رياضت است. یعنی زهد یک علم است ، یک انضباط نظری است و رياضت تمرين و ممارست است. زهد تجربه قديسين را مطالعه می کند؛ بیماری های روح (نفسانيات) و حالات سالم (فضایل) ؛ روند بهبودی یک فرد آسیب دیده توسط سقوط (چگونه انتقال شخص از پادشاهی شیطان به پادشاهی خدا اتفاق می افتد) را بررسى مى كند. زهد در مورد چگونگی انجام عملی احکام مسیح صحبت می کند.


درس روز

زنى براى کبوترها بسیار متاسف بود و زمستان آنها را در پارک تغذیه می کرد. هر روز صبح او با یک قرص نان گرم به آنجا می آمد و کل نان را به آنها می داد و خرده های آنرا به اطراف پراکنده می کرد. این كار مدت طولانی ادامه داشت. مردى متوجه این موضوع شد. و به او گفت:

- در اینجا شما به این پرندگان غذا می دهید ، براى آنها نان مى ريزيد. در همین زمان ، در آفریقا ، مردم گرسنه به دنبال تكه اى نان هستند...

زن ، نگاهش كرد ، جواب داد:

- خوب ، من نمی توانم به آفریقا نان برسانم!

 

افرادی هستند که دوست دارند در مورد مشکلات جهانی صحبت کنند ، اما در واقع هیچ کاری نمی کنند. و کسانی هم هستند که به دیگران کمک می کنند.