18-6-2022

28
-3-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمايل مادر خدا، با نام "بوگولیوبوف" (١١٥٧ م)شهيدان لئونيتوس و هيپاتيوس و تئودولوس از سوريه (٧٣ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید:  18 جون

تقويم قدیم:   1 جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ١: ٧- ١٢

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٥: ٤٢- ٤٨

 

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

  

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

 (اعمال 27: 1–44 ؛ یوحنا 17: 18–26)

"چنانكه تو ، اى پدر ، در من هستی ، و من در تو ، همه ايشان را يك گردان تا ايشان نيز در ما یک باشند ... من در ايشان ، و تو در من ، تا در يكى كامل گردند" (یوحنا 17: 21). در اینجا زنجیره اى طلایی است که ما را به الهی وصل می کند! ما دور افتاده بوديم - واسطه ای که با خدای پدر یکی است ، قیام کرده و با ما یکی شده است. ما با یکی شدن در او و از طریق او با خدای پدر متحد می شویم.

جلال بر رحمت بیکران تو نسبت به ما ، اى خدای سه گانه ، که خشنود شدى که چنین راهی روشن به خدایی شدن برای ما ترتیب دهى! خداوند ما را بلند می کند؛ کارهای نيك را انکار نکنید ، به رحمت او اعتراف کنید و خیرخواهی وصف ناپذیر را ستایش کنید! با انکار چنین رفعتى ، فکر می کنید که خود را فروتن مى کنید ، اما در واقع ناسپاسی و غفلت شدید از یک هدیه عالی را نشان می دهید. بدانید که هیچ میانه ای وجود ندارد: یا همه یا هیچ. اگر این رفعت را نمی خواهید ، در هر دوى اين موقتى و آن ابدى با تحقیر تلخ در بیرون خواهید ماند.

 

  

مبانى ارتدوكس

 

مبانی انسان شناسی ارتدوكس.

انسان تاج خلقت خداست ، هدف از آفرینش انسان توسط تثلیث اقدس مشارکت در عشق او است. انسان موجودی روحانی است ، ما جهان معنوی و مادی را در خود ترکیب می کنیم؛ بدن بخشی از شخصیت ماست ، به همین دلیل ، خداوند قبل از داورى نهايى ، اجساد مردگان را زنده می کند.

روح و جسم به یکدیگر وابسته هستند ، بیهوده نیست که مردم ناامیدانه سرشان را به دیوار می کوبند یا موهایشان را می درند ، اگرچه اضافه کردن رنج جسمی به رنج روحی کاملاً غیر منطقی است. یک مثال مثبت را نیز می توان ذکر کرد: روزه به دعا کمک می کند. به قول کلایو لوئیس: شما روح ندارید. شما روح هستید؛ شما بدن دارید. روح شامل سه نیرو (ذهن ، احساسات ، اراده) است.

انسان توسط خدا به تصوير و شباهت خود او آفریده شده است. ما تصویر خدا را در بدو تولد دریافت کردیم؛ ما تمام زندگی خود را تلاش مى كنيم تا شبیه خدا شویم. هدف از زهد دستيابى به شباهت خداست (تئوسيس)، تا از نظر صفات و فضایل شبیه خدا شويم. کلمه شباهت به چه معناست؟ قداست. هدف مسیحی مقدس بودن است: مقدس باشید، چونكه من قدوس هستم (لاویان 11: 44). یک قدیس ابرمرد نیست ، او یک فرد عادی است ، خدا ما را درست مانند همین تصور کرده و آفریده است. این واقعیت که گناه در جهان ما غالب است به هیچ وجه به معنای این نیست که این نرمال و هنجار است. از این نظر، هنجار یک حالت کیفی است ، نه کمی. بنابراین ، هدف از اعمال زاهدانه دستیابی به سعادت واقعی است ، زیرا خداوند ما را دقیقاً برای سعادت آفریده است که تنها منبع آن خود اوست.

 

توصيه عملى

آنچه مهم است این نیست که چه اتفاقی می افتد ، بلکه نحوه واکنش شما در برابر آن است ...

 

درس روز

شخصى براى یک جلسه فوق العاده مهم دیر رسيد. او با اتومبیل به سمت ساختمان مورد نظر رفت اما جای پارک وجود نداشت.

او گفت: "خداوندا، به من جای پاركى بده تا ماشینم را بگذارم ، دیر کردم. باشه ، آن را بده! من يك از ده خود را شروع می کنم كه پرداخت كنم، سیگار را ترک می کنم و مرتباً به کلیسا می روم! باشه ، به من جایی بده تا ماشین را بگذارم!

در اين لحظه ، به معنای واقعی کلمه در مقابل او ، یک ماشین حركت كرد و فضاى پارك ماشين او باز شد.

او گفت: خداوندا براى همه چیز، ممنون! بیخیال. خود من ...

خداوند ما را مجبور نمی کند که ایمان بیاوریم حتی وقتی صریحاً به دعاهای ما پاسخ می دهد. او همیشه حق انتخاب آزاد را برای ما می گذارد.