19-4-2022

30
-1-1401

تقويم جديد: روزه سخت

تقويم قديم: روزه سخت

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس جان، از غارهاى باستانى در فلسطين (قرن ٨)

قديس جورج معترف،اسقف انطاكيه در پيسيديه (٨١٣- ٨٢٠ م)قديس ماترونا نابينا إز مسكو (١٩٥٢م)

 شهيدان كريستوفر، تئوناس و آنتونيوس در نيكومديا (٣٠٣ م) 

روز گراميداشت

تقویم جدید :  19  آوريل

تقويم قدیم  :  2  مى

سه شنبه مقدس و بزرگ

قرائت كتاب مقدس

قرائت انجيل صبح : انجيل متى ٢٢: ١٥- ٤٦؛ ٢٣: ١- ٣٩ (نوداماد)

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٢٤: ٣٦- ٥١؛ ٢٥: ١- ٤٦ ؛٢٦: ١- ٢

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

 

 


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

این چیزی است که خداوند می گوید: "من خداوند ، خدای شما هستم ، ... که به تو چیزهای مفیدی می آموزم ، و تو را به راهى كه بايد بروى هدايت مى نمايم. آه ، كاش احکام مرا رعايت می کردی! آنگاه سلامتى تو مانند نهر و پارسايى تو مانند امواج دریا مى بود. و نسل تو مانند ريگ بى شمار مى بودند، و فرزندانت همچون دانه های آن مى بودند. نامشان هرگز منقطع نمى شد و از حضور من نابود نمى گشت "(اشعيا ٤٨: ١٧- ١٩).  تحت چه شرایطی؟ "از بابل بیرون بیایید" (اشعيا ٤٨: ٢٠).

بابل تصویری از گناهکاری همه جانبه است. گناه را فراموش کن ، با تمام وجود به سوی خداوند برگرد ، و او گناهان تو را به یاد نخواهد آورد ، و تمام گناهان تو را به فراموشی خواهد سپرد. دوباره رحمت او در شما عمل خواهد کرد - و سپس فقط مسیری را که او به شما می آموزد طی خواهید کرد ، و آرامش درونى شما مانند رودخانه ای خواهد بود، افكار قلب شما مانند شن و ماسه، و ثمرات اعمال نيك شما مانند خاک زمین خواهد بود.

مبانى ارتدوكس

احکام خدا.

خدا به ما زندگی و راهی برای زندگی می دهد. احکام خدا یک قانون خارجی است که توسط خداوند علاوه بر نقطه مرجع درونى ، که در نتیجه سقوط ، در انسان ضعیف شده است  - وجدان ، داده شده است.

هدف زندگی مسیحی یافتن محبت کامل است. خدا محبت خود را با قربانى خود به ما ابراز کرد. چگونه می توانیم ایمان (وفاداری) و عشق متقابل خود به خدا را ابراز کنیم؟ خداوند به این پرسش به روش زير به ما پاسخ داد: اگر مرا دوست دارید ، احکام مرا نگاه داريد (یوحنا 14: 15). و به چنین کسانی قول می دهد: اگر به احکام من عمل کنید ، در محبت من خواهید ماند (یوحنا 15: 10).

مترادف کلمه گناه کلمه قانون گریزی (خلاف احكام خدا عمل كردن) است ، به عنوان مثال ، "و طبق كثرت رحمت خويش ، گناهان مرا پاک گردان ..." (مزمور 51) ، ap. يوحنا - "گناه بی قانونی (مخالف شريعت) است! "(اول یوحنا 3: 4). بى قانونى نقض شريعت و احکام الهی است.

اینکه خود را مسیحی بدانید و از احکام آگاهی نداشته باشید ، خود فریبی است. رسول یوحنا اینگونه بیان کرد: اینکه ما خدا را مى شناسيم ، از این حقیقت معلوم می شود که ما احکام او را نگاه می داريم. کسی که می گوید "من او را مى شناسم" ، اما احکام او را حفظ نمی کند ، دروغگو است و هیچ راستى در او وجود ندارد. طبیعتاً برای مطابقت با آنها ، باید آنها را بشناسید. بدون دانستن قوانین جاده ، رانندگی بدون تصادف غیرممکن است.

اثربخشی احكام (قوانین روحانى) به موافقت یا عدم موافقت شخص محدود نمی شود. آنها مانند قوانین دنیای فیزیکی "کار می کنند".

 

توصيه عملى

آیا ممكن است در کلیسا به بيمارى مبتلا شد؟

معبد كليسا را نباید مکانی در نظر گرفت که قطعاً از عفونت و بيمارى در امان است. اگر فردی مبتلا به بيمارى است كه از طریق تماس یا ذرات معلق در هوا منتقل مى شود ، بهتر است که در خانه بماند و تحت درمان قرار گیرد. افراد گنهكار، کسانی هستند که با بیماری عفونی شناخته شده بر خودشان به معبد كليسا مى روند و دیگران را آلوده می کنند. و سرفه شدید باعث پرت شدن حواس پرستندگان نیز می شود.