21-6-2022

30
-3-1401

تقويم جديد: روزه، ماهى مجاز

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

پدران مكرمى که در کوه مقدس آتوس درخشیدند

شهيد جوليان از تارسوس در سيليسيا (٣٠٥ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید:  21 جون

تقويم قدیم:   4 جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٤: ٤- ١٢

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٧: ١٥- ٢١

 

دعاى روزانه

 

دعاى روزانه

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.


انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(افسسیان 5: 9-19 ؛ متی 18: 10-20)

خداوند شاگردان خود را دلجویی کرد ، گفت که برای آنها بهتر است که او به آسمان صعود کند ، زیرا ، پس از صعود ، او به جای خود روح تسلی دهنده را می فرستد. روح القدس در کلیسا فرود آمد و در آن ساکن شد و کار مسیح را در هر شخصی که ایمان آورد انجام می دهد. هر مسیحی شریک روح است. اين آنقدر ضروری است که هرکسی روح را ندارد ، مسیحى نیست.

خوب بنگريد، آیا روح فيض در شما وجود دارد؟ زيرا اين با همه باقی نمی ماند ، بلكه بسيار اتفاق می افتد که آنها را ترک می کند. در اینجا نشانه ها وجود دارد: ابتدا فرد روح توبه را می يابد و مسیحی می آموزد که به خدا روی آورد و زندگی خود را اصلاح کند. سپس روح توبه ، کار خود را به پایان رسانده ، مسیحی را به روح قداست و پاکی منتقل می کند ، که سرانجام با روح فرزند خواندگى كامياب مى شود.

ويژگى اول غيرت سخت کوش است؛ ويژگى دوم گرما و سوزش قلب شیرین است ؛ سومین ویژگی احساس فرزند خواندگى است که طبق آن از قلب به خدا آه برمی آورد: "ابا ، پدر!" (مرقس 14: 36) ببینید در کدام یک از این درجه ها هستید. در غیر این صورت ، مراقب خود باشید.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

 

زهد، خود- بهبودى نیست.

زهد فقط وسیله ای برای دستیابی به کمال مسیحی است و نیروی اصلی نجات فيض خدا، قدرت خداست. به عنوان نمونه می توان به ناخدای یک قایق بادبانی با استفاده از نیروی باد ، یا موج سواری با استفاده از نیروی موج اشاره کرد. هدف زهد انطباق قدرت و توانایی شخص با درک فیض الهی ، براى پذيرا شدن عمل خدا در ما است. اين ما نيستيم كه خود را مى سازيم و بهبود مى بخشيم، بلکه ما خود را به روى خدا می گشاييم تا با قدرت او تبديل شويم. چگونه خود را بگشاييم؟ خود را مجبور به انجام احکام خدا کنید ، در دعا و نيايش به خدا متوسل شوید ، در آيين هاى مقدس او شرکت کنید.

بدون فيض خدا ، بر هیچ هواى نفسى (گناه ریشه ای) نمی توان غلبه يافت. آنها آنقدر زيرك هستند که یکی مرتباً با دیگری جایگزین می شود. و انسان به هیچ وجه نمی تواند ریشه را بچنگ آورد.

توصیه می شود برداشت از خدا را به عنوان يك ناظر كنار بگذاريد ، و تصویرى از خداى بخشنده فيض، برگزينيد. و ملاک اعمال ترس از مجازات نباشد ، بلکه كسب فيض باشد. من در سرويس كليسا نبودم يعنى فيض را رد کردم ، من دعا نكردم يعنى فيض را رد کردم. خواه فرد کتاب مقدس را بخواند یا به همسایه خود کمک کند، از این طریق باعث جلب فيض شده است. بنابراین ، می توان کل زندگی روحانى مسیحیان را به عنوان از دست دادن و يا كسب نمودن فيض خداوند ارزیابی کرد. و تمام پیروزی ها در زندگی روحانى قطعاً نباید به عنوان یک لیاقت شخصی بلکه به عنوان یک هدیه از طرف خداوند در نظر گرفته شود ، که براى دستيابى به اين پيروزى ها، او به ما فيض ، قدرت عطا مى كند.

 

توصيه عملى

 

 

چگونه خود را برای اولین اعتراف آماده کنیم؟

 آماده شدن برای اعتراف به معنای تجزیه و تحلیل اعمال و افکار خود از نظر احکام خداوند ، دعا به خداوند برای آمرزش گناهان و اعطای توبه واقعی است. خود-محکومیت اولین و مهمترین موضوعی است که می توان با آن به اعتراف آمد. دیگران را سرزنش نکنید ، بلكه فقط خودتان را. اول از همه ، به كاهن بگویید که این اولین اعتراف شماست.

درس روز

یک بار از یکی از برادران از آنتونی بزرگ پرسید: پدر، چرا شما تمجيدهايى که به شما گفته می شود را رد نمی کنید؟

پدر رهبانیت پاسخ داد: زیرا ما تمجیدها را از روی فروتنی رد نمی کنیم ، بلکه برای اینکه آن را مضاعف دریافت کنیم!