24-5-2022

3-3-1401

تقويم جديد: بدون روزه

تقويم قديم: بدون روزه

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

قديس نيكتاس استايليت، معجزه گر زالسكى (١١٨٦ م)

قديس سيمئون استايليت از كوه شگفت انگيز (٥٩٦ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید :   24   مى

تقويم قدیم  :  6   جون

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : اعمال رسولان ١٢: ٢٥، ١٣: ١- ١٢

قرائت انجيل مقدس : انجيل يوحنا ٨: ٥١- ٥٩

دعاى روزانه

مسیح از مردگان برخاسته است ، او مرگ را با مرگ پایمال كرده است، و به آنانى که در قبر هستند زندگی مى بخشد. 

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 


انديشه هاى قديس تئوفان منزوى

   

( اعمال رسولان 10 :1-16 ؛ یوحنا 6 :56-69 )

 

 هنگامی که خداوند آموزه مقدس بدن و خون مقدس را ارائه داد، و شرط لازم برای ارتباط با خود و منبع حيات واقعی را در آن عنوان کرد، آنگاه « بسیاری از شاگردانش برگشته، دیگر او را همراهی نکردند.» ( یوحنا 6 :66 ). چنین عملی از رحمت بی‌کران خداوند نسبت به ما برای آنها بسیار معجزه‌آسا به نظر می‌رسید و بیزاری آنها از معجزه، آنها را از خداوند دور کرد. خداوند این را دید و با این حال، آماده مصلوب شدن برای نجات همه، امکان کوچک شمردن یا لغو معجزه را نداد. پس اين در تدارك كار نجات ما لازم است! هر چند که البته با تأسف آنها را رها کرد تا ايشان در ظلمت کفر و هلاکت بروند و نه تنها به آنها، بلکه به دوازده برگزیده نیز به همین مناسبت فرمود: «آیا شما هم می‌خواهید بروید؟" ( یوحنا 6 :67 )، او ابراز آمادگی می کند که اگر در برابر معجزه سر فرود نیاوردند، آنها را رها کنیم.

 از این رو چنین نتیجه می شود که فرار از معجزه مانند فرار از خداوند منجی است و آن که از معجزه روی گردان شود همان کسی است که هلاک می شود. بگذار کسانی که از صرف یادآوری معجزه وحشت دارند به این گوش فرا دهند! آنها همچنین با معجزه ای روبرو می شوند که دیگر نمی توانند با آن بحث کنند: یعنی مرگ و داورى پس از مرگ. اما اینکه آیا این عدم تناقض برای نجات آنها مفید خواهد بود یا خیر، فقط خدا می داند.

 

مبانى ارتدوكس

 

آیا در کتاب مقدس خطاها و تناقضاتی وجود دارد؟

 مخالفان مسیحیت از، به اصطلاح، "تضادهای کتاب مقدس" صحبت می کنند. بدیهی است که مسیحیان تحصیلکرده کتاب مقدس را به خوبی شکاکان تحصیل کرده می شناسند. و آنها تشخیص می دهند که درک یک قسمت از کتاب مقدس می تواند متفاوت باشد. یک قطعه می تواند چندین تفسیر کاملاً مشروع داشته باشد: معنای لغوی و معنای تمثیلی. به عنوان مثال، صفحات شاعرانه زیادی در کتاب مقدس وجود دارد که هیچ کس فکر نمی کند آنها را تحت اللفظی در نظر بگیرد. متهم كردن كتاب مقدس به تناقض آسانتر از متهم كردن خود به عدم اطلاع از اصول فهم آن یا نادیده گرفتن سنت مقدس كلیسا است.

 به عنوان مثال، در انجیل به نقل از یوحنا، مسیح چیزهایی می‌گوید که به نظر برعکس است: «من و پدر یک هستیم» ( یوحنا 10 :30 ) و « پدر از من بزرگتر است » ( یوحنا 14 :28 ). یکی از این عبارات را می توان از منشور دیگری درک کرد: از آنجایی که عیسی مسیح هم خدا و هم انسان است، اولی از هم ماهیتی خدای پسر و خدای پدر صحبت می کند و دومی از تحقیر پسر در جهان صحبت می کند. 

 « اگر با یک تناقض آشکار در کتاب مقدس گیج شویم، این به ما اجازه نمی‌دهد بگوییم نویسنده این کتاب اشتباه کرده است. بلكه یا نسخه خطی اشتباه است، یا ترجمه اشتباه است، یا شما متوجه نشدید.» (قديس آگوستین )

 

توصيه عملى

هنگام دعا باید مراقب بود:

 1) بازی های تخیلی. شما نباید به طور مصنوعی در ذهن خود تصاویری بصری از کسانی که مخاطب دعاهايتان هستند ایجاد کند. برای انجام این کار، شمایل هاى مقدس وجود دارند که تخیل ما را فرو می نشانند.

 2) حالات مبارک خاص را جستجو کنيد. گرم کردن مصنوعی احساسات باید کنار گذاشته شود.

 3) رؤیا و مکاشفات. نباید به آنها اعتماد کرد که گویی از جانب خدا هستند. شما باید خود را بی لیاقت از آنها بدانید.

  

درس روز

پیر آمفیلوخیوس (ماکریس) سال‌ها رئیس صومعه قدیس یوحنای الهی‌دان در پاتموس بود، چندین صومعه، یتیم‌خانه و مؤسسات خیریه را در جزایر یونان تأسیس کرد. پیر حکیم اغلب در مثل ها می گفت.

 او درباره ایمان می گوید: «مسیح اغلب می آید و در خانه شما را می زند و شما او را دعوت می کنید که در راهروی روح شما بنشیند. سپس دوباره وارد امور خود می شوید و پس از آن مهمان بزرگ را فراموش می کنید. او منتظر است تا ظاهر شوید و هنگامی که مدت زیادی برنگشتید، برمی خیزد و می رود. گاهی اوقات شما آنقدر مشغول هستید که از پنجره به او پاسخ می دهید. شما حتی وقت ندارید در را باز کنید."