25-6-2022

4
-4-1401

تقويم جديد: روزه، ماهى مجاز

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

باكره شهيد فبرونيا ازنيسيبى (٣٠٤ م)

 

قديس نيكون، معترف از اپتينا (١٩٣١ م) 

روز گراميداشت

تقویم جدید:  25 جون

تقويم قدیم:   8 جولاى

 

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٣: ١٩- ٢٤

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ٧: ١- ٨

 

 

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

مزمور١٤٣؛ 

ای خداوند دعای مرا بشنو و به تضرع من گوش بده! در امانت و عدالت خویش مرا اجابت فرما! و بر بنده خود به محاکمه برمیا. زیرا زنده ای نیست که به حضور تو عادل شمرده شود. زیرا که دشمن بر جان من جفا کرده، حیات مرا به زمین کوبیده است و مرا در ظلمت ساکن گردانیده، مثل آنانی که مدتی مرده باشند. پس روح من در من مدهوش شده، و دلم در اندرونم متحیر گردیده است. ایام قدیم را به یاد می آورم. در همه اعمال تو تفکر نموده، در کارهای دست تو تامل میکنم. دستهای خود را بسوی تو دراز میکنم. جان من مثل زمین خشک، تشنه تو است.ای خداوند، بزودی مرا اجابت فرما زیرا روح من کاهیده شده است. روی خود را از من مپوشان، مبادا مثل فرو روندگان به هاویه بشوم. بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم. طریقی را که بر آن بروم، مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را بر می افرازم. ای خداوند مرا از دشمنانم برهان زیرا که نزد تو پناه برده ام. مرا تعلیم ده تا اراده تو را بجا آورم زیرا خدای من تو هستی. روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. به خاطر نام خود ای خداوند مرا زنده ساز. به خاطر عدالت خویش جان مرا از تنگی برهان. و به خاطر رحمت خود، دشمنانم را منقطع ساز. و همه مخالفان جان مرا هلاک کن زیرا که من بنده تو هستم.

بعد از مزمور :

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

شنبه، دعا به مادر خدا، تمام مقدسین، مؤمنين وفات‌یافته

 

تروپاريون ؛

ای رسولان، شهیدان و انبیا، اسقف‌های مقدس، قديسين و پارسایان، که نبرد نیکو را جنگیده و ایمان را حفظ نموده‌اید، شما در برابر نجات‌دهنده، دلیری دارید. نزد او برایمان شفاعت کنید زیرا او نیکوست و دعا کنید که جانهایمان را نجات دهد.

 

كونتاكيون ؛

ای مسیح، به مقدسین و جانهای خادمینت آسایش ببخش، در جایی که دیگر خبری از بیماری و غم و آه و ناله نيست، بلکه تا به ابد حیات است.

 

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

(روميان 2: 14-29 ؛ متی 5: 33-41)

"ليكن من به شما می گویم، با شر مقاومت نکنید" (متی 5: 39). در عوض - خود را با فداکاری تسليم سماجت و خباثت انسانی کنید. اما شما نمی توانید اینگونه زندگی کنید؟ نگران نباشيد. آنكه این دستور را داده است ، همان مهيا کننده و امانت دار ما است.

وقتی با ایمان کامل ، با تمام وجود ، آرزو می کنید زندگی کنید تا در برابر هیچ شرى مقاومت نکنید ، آنگاه خداوند خودش راهی در زندگى برای شما ترتیب می دهد ، نه تنها قابل تحمل است، بلکه شاد هم است. علاوه بر این ، در واقع ، چنین اتفاقی می افتد که مقاومت دشمن را بیشتر تحريك مى كند و او را تشویق به ایجاد مشکلات جدیدى می کند ، و امتیاز او را خلع سلاح و فروتن می کند. به همین دلیل است که اتفاق می افتد ، فقط اولین هجوم خشم را تحمل کنید ، مردم ترحم می كنند و شما را تنها می گذارند. و مخالفت و انتقام خشم را تحریک می کند ، که از یک شخص به خانواده منتقل می شود ، و سپس از نسلی به نسل دیگر.

 

 

مبانى ارتدوكس

 

مبانی اخلاقی زهد مسیحی.

 زهد علاوه بر بنیاد جزمی ، مبانى اخلاقی مسیحی نیز دارد. این بدان معنی است که زهد مطابق با قانون اخلاق طبیعی و اخلاق مسیحی است ، در محتوای احکام الهی ، مهمترین آنها عباراتند از: احكام مربوط به محبت به خدا و همسایه (لوقا 10: 27).

زهد بر مبناى مفاد اخلاقی اساسی زیر استوار است:

• درباره نیاز به شبیه خدا بودن: "مقدس باشید، زیرا من قدوس هستم" (لاويان .45: 11) ؛ "پس شما كامل باشيد چنانكه پدر شما كه در آسمان است کامل است" (متی 5: 48) ؛

• درباره نیاز به تقلید از مسیح در طبيعت انسانى: "مسیح برای ما رنج کشید ، و برای ما نمونه اى گذاشت ، تا ما در اثر قدمهاى او رفتار نماييم" (1 پطرس 2: 21)

به عنوان مثال ، با سرمشق گرفتن از مسیح در چگونگی روزه گرفتن، دعا كردن، و مقاومت او در برابر وسوسه های شیطان و یهودیان ، نشان دادن تدبیر ، حکمت روحانى ، و انجام اعمال رحمت ، مسیحی از نظر اخلاقی تغییر شکل می یابد ، شبيه خدا می شود ، توسط فيض او با وى متحد می شود، و شبیه شدن و متحد شدن با خدا ، به سمت تحقق هدف اصلی زندگی مسیحی پیش می رود.

 

 

توصيه عملى

 

اگر بعد از اعتراف ، درست قبل از دريافت عشاء مقدس ، یک گناه یادآوری شود ، و دیگر فرصتی برای اعتراف وجود نداشته باشد، آیا باید عشاء مقدس را به تعویق انداخت؟

در کلیسا ، آيين مقدس توبه وجود دارد و نه "آيين آمرزش گناهان ذکر شده". اگر شخصی صادقانه به گناهان اعتراف کند و آگاهانه گناهى را پنهان نکند ، همه گناهان در آن بخشیده می شوند. اگر درست قبل دريافت عشاء مقدس گناهى به ياد شما آمد شما نباید عشاء مقدس را به تعویق بیندازید ، این گناه را می توان در اعتراف بعدی اعتراف کرد (شاید خداوند به طور خاص در مورد آن یادآوری کرده باشد).

 

                                                      درس روز                                                     

 

یک بار یک ماتریالیست با ايماندارى ملاقات کرد و وارد گفتگو شد. هنگامی که صحبت به خدا رسید ، مادی گرای گفت که او به هیچ خدایی اعتقاد ندارد ، که همه اینها افسانه ها و یادگارهای گذشته است. و ايماندار گفت كه خدا وجود دارد. ماترياليست گفت:

- آیا تا به حال او را دیده ای؟

- نه

- شاید شنیدی؟

- نه

- پس از کجا فکر كردى که او هست؟ ماتریالیست پرسید.

- بگذارید من هم از تو سوالى بپرسم. به من بگو ، آیا عشق وجود دارد؟

- البته.

- او را دیدی؟

- نه

- شاید شنیدی؟

- نه

- اما از این آيا نتیجه نمی گیری که او نیست؟

- اين به این دلیل است که آنرا احساس می کنم.

- در مورد خدا هم همینطور است. تو نمی توانی او را ببینی ، فقط می توانید تأثیر او را بر خود احساس کنی. همانطور که مظهر خورشید نور و گرماست ، مظهر خدا نیز عشق و محبت است. اگر نابینا باشی ، ممکن است خورشید را نبینی ، اما وقتی اشعه آن تو را لمس می کند ، قطعاً گرمای آن را روی خود احساس خواهی کرد. و اگر "کور" هستید و خدا را "نمی بینید" ، مطمئناً وقتی عشق قلب شما را گرم می کند ، تأثیر او را بر روی خود احساس خواهید کرد.