28-6-2022

7
-4-1401

تقويم جديد: روزه، ماهى مجاز

تقويم قديم: روزه، ماهى مجاز

 

با کلیک کردن بر روی هر یک از آیکون های صفحه می توانید درباره آن قدیس، جشن یا مناسبت مطالعه نمایید

بزرگداشت

شمايل مادر خدا، با نام "سه دست" ( قرن هشتم)

قديسين سرگيوس و هرمان، راهبين اعظم والام (٩٦٤ م)

روز گراميداشت

تقویم جدید:  28 جون

تقويم قدیم:   11 جولاى

  

قرائت كتاب مقدس

ليتورگى الهى ؛

قرائت رساله رسولى : روميان ٧: ١٤- ٨: ٢

قرائت انجيل مقدس : انجيل متى ١٠: ٩- ١٥

 

دعاى روزانه

 

خدا را در اعلى عليين جلال و بر روى زمين صلح و سلامتى، و در ميان مردم رضامندى باد! ای خداوند، لب و دهان مرا بگشا تا ستایش تو را اعلام نمايد. 

 

 مزمور٣٨؛

ای خداوند مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خویش تادیبم مفرما. زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو برمن فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی. زیرا گناهانم از سرم گذشته است. مثل بارگران از طاقتم سنگین تر شده. جراحات من متعفن و مقروح شده است، به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی نهایت منحنی شده ام. تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم. زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی حس و بینهایت کوفته شده ام و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می طپد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خویشان من دور ایستاده اند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بد اندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم. مانند گنگم که دهان خود را باز نکند. و مثل کسی گردیده ام که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نباشد. زیرا که ای خداوند انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد. چونکه گفته ام مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شده ام و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زور آورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیاراند. و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. برمن عداوت می ورزند زیرا نیکویی را پیروی میکنم. ای خداوند مرا ترک منما. ای خدای من از من دور مباش. و برای اعانت من تعجیل فرما ای خداوندی که نجات من هستی.

بعد از مزمور: 

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار، آمین. 

هللویاه، هللویاه، هللویاه! جلال بر تو، ای خدا! (۳مرتبه)

 

سه شنبه، دعا به قديس يحيى تعميد دهنده

تروپاريون ؛

یاد و خاطر پارسایان شایان ستایش است، اما تو ای پیشگام، به شهادت خودِ خداوندگار، پسندیدۀ او هستی. تو بزرگترین نبی معرفی شدی زیرا او را که از قبل درباره‌اش نبوت کرده بودند، در آب تعمید دادی. از این رو، پس از آنکه برای راستی جنگیدی و رنج کشیدی، به آنانی که در قبرها بودند، انجیل خدای جسم‌ شده را اعلان نمودی، خدایی که گناه از جهان برمی‌گیرد و رحمت عظیم خود را شامل حال ما می‌گرداند.

 

كونتاكيون ؛

ای نبی خدا و پیشگام فیض، سر تو همچون مقدس‌ترین گُل رز از زمین شکوفه زده. هر آینه شفا یافتیم، زیرا تو مانند گذشته، جهان را به توبه وعظ می‌کنی.

 

انديشه هاى قديس تئوفان راهب

  

 (روميان 2: 28–3: 18 ؛ متی 6: 31–34 ، 7: 9–11)

"نگران نباشید" (متی 6: 31). چگونه چنين زندگی کنیم؟ ما باید بخوریم ، بنوشیم ، لباس بپوشیم. اما منجى نمی گوید: هيچ کاری انجام نده ، نگران نباش. بلكه با این نگرانی که شبانه روز شما را می خورد و یک دقیقه به شما استراحت نمی دهد ، خود را عذاب ندهید. چنین نگرانى اى یک بیماری گناه آلود است. این نشان می دهد که شخصی به خود تكيه کرده ، اما خدا را فراموش کرده است ، که امید خود را به مشیت خدا از دست داده است ، او می خواهد همه چیز را با زحمات خودش ترتیب دهد ، هر آنچه را که نیاز دارد و به روش خود بدست آورد.

او آنچه را که با قلب خود درك كرد دارد و فکر کرد مانند یک پایه محکم بر روی آن استراحت مى کند. عشق به آنها او را بست ، و او فقط فکر می کند که چیزهای بیشتری را به دست خود بگیرد. این مامونا به جای خدا برای او شد.

و شما کار کنید - کار کنید ، اما خود را با نگرانى شیطانی سنگین نکنید. منتظر موفقیت هر چيزى از جانب خدا باشید و سرنوشت خود را به دست او بسپارید. همه آنچه را که به عنوان هدیه ای از دست پروردگار بدست آمده است بپذیرید و به امید قوى انتظار ادامه سخاوت از او را داشته باشید. بدانید که یک دقیقه - و ممکن است از هر چیزی که شخص بسيار زیاد دارد، اگر خدا بخواهد چیزی باقی نماند. همه پودر و گرد و غبار شود. آیا ارزش دارد که به این دلیل خود را عذاب دهید؟ پس نگران نباشید!

 

 

مبانى ارتدوكس

 

 

بیماری ها و شفاى ذهن.

ذهن باید به سمت خدا معطوف شود. کتاب مقدس یک بى ايمان را بى عقل تعریف می کند. "احمق در دل خود مى گويد: هیچ خدایی وجود ندارد" (مزمور 14: 1 ؛ مزمور 53: 2). ذهن شرور فاقد ذهن نیست ، بلکه قطع ارتباط آن با خداست. یک فرد می تواند از نظر عقلى بسیار رشد کند ، اما او از دانش اصلی - در مورد خدا - محروم باشد.

یک مکان مقدس هرگز خالی نیست ؛ یک فرد نمی تواند روح خود را- نیرویی که به سمت خدا تلاش می کند- را غرق كند. بدون خدا ، ذهن در معرض نفوذ شیاطین قرار می گیرد و تحت تأثیر آنها یک بت برای خود ایجاد می کند. یا او یک اختراع انسانی را جایگزین خدا می کند (خودش یا شخص دیگری) - از این رو مى توان جهان بینی ها و آیین های بسیاری را به راحتى بیماری های ذهن نامید. یا برخى اشتیاق زمینی را به جای او قرار مى دهد. یا خدا را رد می کند.

همچنین ، ذهن شروع به دور زدن وجدان و توجیه گناهان خود می کند ، زیرا افراد بندرت بر وجدان خود پا می گذارند ، بیشتر اوقات این کار را با کمک خود فریبی انجام می دهند.

در مسير نجات ، فرد اولین کسی است که بهبود می یابد و ذهن خود را بهبود می بخشد. ذهن یک مسیحی تمامیت را بدست می آورد ، و بنیانی در خدا ، که ابر عقل است ، دارد ، زیرا خدا حکیم و دانای مطلق است. به گفته رسول: به کسی که خدا را محبت مى نمايد، معرفت داده شده است (اول قرنتیان 8: 3). با خواندن زندگی قديسين ، می بینیم که حتی زاهدانى با تحصیلات كم نیز حقایق والایی را تعلیم می دهند ، می توانند آینده را ببینند ، و وضعیت روحانى افراد را به طور دقیق ارزیابی کنند. به عنوان مثال ،راهب پايسيوس فقط مدرسه ابتدایی را به پایان رساند.

 

توصيه عملى

 

درباره سنت بوسیدن جام مقدس بعد از دريافت عشاء مقدس

رسم بوسیدن جام پس از دريافت عشاء ربانى، در کتاب خدمات روسیه در انتظام مراسم ليتورگى الهی ثبت شده است: «کسانی که می خواهند عشاء مقدس را دريافت کنند نیز بيايند. و آنها یک به یک نزديك شوند و با کمال عطوفت و ترس خم شوند و شخص دستهای خود را بر روى سينه خود خم می كند: او همچنین راز الهی را می پذیرد ...

با این وجود ، در برخی از کلیساها این سنت کنار گذاشته شد ، زیرا این یک آیین کلیسايى نیست ، بلکه فقط یک رسم محلی عبادى است. و در بیشتر کلیساهای محلی ، عوام به ظروف مذهبی دست نمی زنند و پایه جام را نمی بوسند.

 

درس روز

  

اسقف مهربان كلام خدا را براى بت پرستان موعظه كرد و آنها را به نجات فرا خواند.

اگر چه بت پرستان به سخنان پير گوش مى دادند اما، در خيالات خود پافشارى مي كردند و مى گفتند؛ اين ايمانِ پدران ماست.

اسقف به آنها گفت: "آيا فرزندانِ پدران فقير مى خواهند فقير بمانند؟ آيا فرزندان والدين تعليم نديده، آموزه ها را رد مى كنند و فرزندانِ والدين نابينا از ديدن امتناع مى ورزند؟ قبل از تقليد از پدران خود، بفهميد كه آيا آنها در مسيرِ درست قرار گرفته اند!! تا بعدا فرزندانتان با قلبى روشن به دنبال شما بيايند. و به ياد داشته باشيد كه فقط خدا پدرِ واقعى همه موجودات است و فقط به اراده او دنيا حفظ مى شود."