آکافیست به حامل خداوند

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=K2IYzQ2Ava4

 

آکافیست چیست؟ 

سروده های آکافیست یکی از محبوب ترین سرویس های پرستشی در کلیسای ارتدوکس هستند. اگر چه بحث هایی در مورد جزئیات نویسندگی آن وجود دارد، بسیاری از محققان با سنت مقدس موافق هستند که بیان می کند که آکافیست در شهر امپراطوری قسطنطنیه، "شهر باکره"، توسط قدیس رومانوس آهنگساز شکل گرفته است، که در سال 556 در گذشت. سروده آکافیست ثابت کرده است که بسیار محبوب بوده است زیرا که بسیاری از سرودهای دیگر به دنبال فرمت آن، به ویژه در کلیسای ارتدوکس روسیه نوشته شده است. اینها شامل آکافیست ها به خداوند ما عیسی مسیح، به صلیب، به قدیسین مختلف و غیره است.

کلمه "آکافیست" به معنای واقعی کلمه یعنی "ننشستن" یعنی ایستادن است؛ به طور معمول همه شرکت کنندگان در حالی که دعا می کنند ایستاده اند. این سروده از 24 بند تشکیل شده است که متناوباً بلند و کوتاه است. هر بند کوتاه (کونتاکیون) با آواز "هللویاه" به پایان می رسد. هر بند بلند (ایکوس) با برگردان: "شادباش، ای عروس همیشه باکره"، به پایان می رسد.

اکثر این سروده از ستایش هایی که به مادر خدا معطوف است ساخته شده است، و همیشه با تهنیت فرشته مقرب گابریل آغاز می شود: "شاد باش". در هر یک از آنها، یکی پس از دیگری، تمام وقایع مربوط به تجسم خداوند ما را در برابر ما برای تعمق مان پیش می برد. فرشته مقرب گابریل (ایکوس 1) از تخلیه الهی او و تجدید خلقت وقتی که مسیح می خواهد بیاید در رحم باکره ساكن شود حیرت زده است. یحیی تعمید دهندۀ متولد نشده (ایکوس 3) نبوتاً شاد می شود. چوپانان (ایکوس 4) مسیح را به عنوان بره بی گناه تشخیص می دهند و از آن شاد می شوند که در باکره "چیزهایی زمینی با آسمانی ها می پیوندند". مجوسیان (کونتاکیون 5) به دنبال نور ستاره، او را برای آشکار ساختن نور جهان ستایش می کنند.

همانطور که سرود پیش می رود، افراد و گروه های مختلف با مسیح و مادرش مواجه می شوند. هر کس نیاز خود را دارد؛ هر کس خواسته یا انتظار خود را، و هر یک نیاز روحانی خاص خود را می یابد و در خداوند ما و در مادر خدا برآورده می شود. پس همچنین، هر نسلی از ارتدوکس و هر شخص خاصی که آکافیست را می خواند، در این سروده ابزار الهام بخش برای ابراز قدردانی و ستایش به مادر خداوند برای آنچه که برای نجات آنها انجام داده است، را می یابد.

به همین ترتیب، ممکن است خوانندگان این سرود، مادر خدا را برای کمک و تسلی روح خودشان به خوبی بیابند.

~ پدر مایکل کارنی

 

سرویس

کشیش: متبارک است خدای ما، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار.

مردم: آمین

شاه آسمانی، تسلی دهنده، روح حقیقت که در همه چیز و همه جا ساکن و کامل هستی، ای دهندۀ زندگی، بیا و در ما ساکن شو، و ما را از هر ناخالصی پاک گردان، و روح مان را نجات ده، ای قدوس .

خواننده: ای خدای قدوس، قدوس قادر مطلق، قدوس فنا ناپذیر بر ما رحم فرما. ( 3 مرتبه )

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای تثلیث اقدس، بر ما رحم فرما. خداوندا، ما را از گناهانمان پاک گردان، ای سرورم، تقصیرات ما را ببخش، ای قدوس، ببین و ناتوانی های ما را شفا بده به خاطر نام خود.

خداوندا رحم فرما. ( 3 مرتبه )

جلال بر پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید، ارادۀ تو چنانکه در آسمان است بر روی زمین نیز انجام شود. نان کفاف امروز ما را به ما بده، و خطاهای ما را ببخش، چنانکه ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شِریر ما را رهایی ده.

کشیش: ( زیرا که ملکوت و قوت و جلال از آنِ توست، پدر و پسر و روح القدس، اکنون و تا ابد و تا جمیع اعصار. آمین)

 

آکافیست

کونتاکیون 1

گروه کر: به تو، ای رهبر پشتیبان، ما خادمان  جشن پیروزی و شکرگزاری را به عنوان کسانی که از رنج ها رهایی یافتند، تقدیم می کنیم، ای حامل خداوند: اما بعنوان یکی که با قدرت شکست ناپذیر هستی، ما را از تمام خطراتی که می تواند باشد رهایی ده، که ما بتوانیم به تو با صدای بلند ندا دهیم: شاد باش، ای عروس همیشه باکره! (به طور معمول این سه بار در ابتدای آکافیست و یک بار در پایان خوانده می شود)

 

ایکوس 1

کشیش: فرشته ای مقرب از آسمان فرستاده شد تا به حامل خداوند بگوید: شاد باش! و الحال ببین، خداوند صورت جسمانی می گیرد، او شگفت زده ایستاد و با صدای بی حجابش به باکره با چیزهایی اینچنین ندا کرد:

شاد باش، کسی که از طریق تو شادی پیش می رود:

شاد باش، کسی که از طریق تو لعنت متوقف می شود!

شاد باش، فراخوان آدم سقوط کرده:

شاد باش، بازخرید اشکهای حوا!

شاد باش، بلندای غیر قابل دسترس برای افکار انسانی:

شاد باش، ژرفای غیر قابل شناخت حتی برای چشمان فرشتگان!

شاد باش، زیرا تو تخت پادشاه هستی:

شاد باش، زیرا تو حمل می کنی او را که همه را متحمل می شود

شاد باش، ستاره ای که سبب ظهور خورشید می شود:

شاد باش، رَحِم تجسم الهی!

شاد باش، کسی که از طریق تو خلقت تجدید می شود:

شاد باش، کسی که از طریق تو ما خالق را پرستش می کنیم!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 2

کشیش: با دیدن پاکدامنی خود، آن مطهر بی پروا به گابریل (جبرئیل) گفت: شگفت زده ام از سخنان تو، پذیرش این برای روح من دشوار است. چگونه می توان از تولدی بدون بذر لقاح صحبت کرد؟ و او ندا کرد: هللویاه!

 

ایکوس 2

کشیش: برای دانستن دانشی که قابل شناخت نیست، باکره به آن خدمتگزار خدا ناله کرد: به من بگو که چگونه از یک رحم خالی می تواند پسری متولد شود؟ پس او در ترس به باکره گفت، و تنها با صدای بلند چنین ندا کرد:

شاد باش، بنیاد ارادۀ توصیف ناپذیر خدا:

شاد باش، تضمین کسانی که در سکوت دعا می کنند!

شاد باش، آغاز معجزات مسیح:

شاد باش، تاج اصول قطعی او!

شاد باش، نردبان آسمانی ای که توسط آن خداوند فرود آمد:

شاد باش، پلی که ما را از زمین به آسمان می رساند!

شاد باش، حیرت همهمه وسیع فرشتگان:

شاد باش، جراحت سوگواری شیاطین دورادور!

شاد باش، کسی که غیر قابل توصیف نور را به دنیا آوردی:

شاد باش، کسی که اسرار خود را به هیچ کس فاش نکردی!

شاد باش، کسی که بر دانش خردمندان غلبه می کنی:

شاد باش، کسی که به ذهن ایمانداران نور می بخشی!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 3

کشیش: سپس قدرت اعلی به جهت آبستن شدن بر باکره سایه انداخت و رحم پربرکت او را به عنوان چمنزاری شیرین برای همه کسانی که میخواهند نجات را درو کنند، نشان داد: هللویاه!

 

ایکوس 3

کشیش: پس از دریافت خداوند در رحم خود، باکره به الیزابت شتافت کسی که کودک رحم او یک مرتبه با تهیت او ، او را به رسمیت شناخت، مسرور شد و با پرش از شادی به عنوان آهنگی، به حامل خداوند ندا کرد:

شاد باش، شاخه غنچۀ محو ناشدنی:

شاد باش، دارنده میوه جاودانی!

شاد باش، کارگری که برای عشق بشریت کار می کنی:

شاد باش، کسی که زارع حیات ما را بدنیا می آوری!

شاد باش، زمین پر ثمر محصول غنی رحمت:

شاد باش، میزی که غنای بخشش را حمل می کند!

شاد باش، کسی که شکوفه در باغ خرسندی می پروراند:

شاد باش، کسی که آسمان را برای جانها آماده می کند!

شاد باش، بخور خوشبوی پذیرفتنی شفاعت:

شاد باش، تسکین همه جهان!

شاد باش، اراده نیک خداوند به انسان فانی:

شاد باش، سر زندگی انسان فانی در برابر خداوند!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 4

کشیش: یوسف صالح، با داشتن طوفانی از اندیشه های مظنون درون خود، درگیر بود. با دانستن اینکه تو هیچ همسری نداشتی، او به رابطه ای مخفی مشکوک شد، ای منزه از گناه. اما زمانی که دانست آبستنی تو از روح القدس است، گفت: هللویاه!

 

امتداد 4

کشیش: در حالی که فرشتگان آواز می خواندند، چوپانان شنیدند که مسیح در جسم می آید و به آن شبان شتافتند، آنها او را به عنوان بره ای بی گناه که در مرتع رَحمِ مریم بوده است، مشاهده کردند، و به باکره چنین خواندند:

شاد باش، مادر بره و شبان:

شاد باش، آغل گوسفند عقلانی!

شاد باش، عذاب دشمنان نامرئی:

شاد باش، باز کننده دروازه های بهشت!

شاد باش، زیرا چیزهای آسمانی ​با زمین شادی می کنند:

شاد باش، زیرا چیزهای زمینی با آسمان نغمه شادی می سرایند!

شاد باش، دهان خاموش ناشدنی رسولان:

شاد باش، شجاعت شکست ناپذیر رنج دیدگان!

شاد باش، حمایت پر صلابت ایمان:

شاد باش، نشان درخشان فیض!

شاد باش، کسی که از طریق تو هاویه برهنه شده است:

شاد باش، کسی که از طریق تو ما با جلال پوشیده می شویم!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 5

کشیش: با مشاهده ستاره الهی در حال حرکت، مجوسیان تابش آنرا دنبال کردند؛ و آن را بعنوان یک چراغ نگه داشتند، آنها توسط آن به دنبال یک شاه قدرتمند بودند؛ و رسیدند به آنکه غیر قابل دسترس است، شاد گشتند، و به او فریاد زدند: هللویاه!

 

ایکوس 5

کشیش: پسران چلدی ها در دستان باکره او را که با دستانش انسان را ساخته بود دیدند. و او را به عنوان ارباب شناختند، حتی با اینکه او شکل بنده به خود گرفته بود. آنها با هدایا به خدمت او شتافتند، و به آن نعمت رسیده فریاد زدند:

شاد باش، مادر ستاره خاموش:

شاد باش، سپیده دم روز عرفانی!

شاد باش، تو که کورۀ خطا را خاموش ساختی:

شاد باش، تو که بنیاد تثلیث را روشن ساختی!

شاد باش، تو که ما را از نیروی ستمگر غیرانسانی رهایی بخشیدی:

شاد باش، تو که به ما مسیح خداوند، عاشق بشریت را نشان دادی!

شاد باش، تو که ما را از عبادت های بت پرستان بازخریدی:

شاد باش، تو که ما را از کارهای کثیف بیرون کشیدی!

شاد باش، تو که پرستش آتش را فرو نشاندی:

شاد باش، تو که ما را از شعله هوای نفس نجات بخشیدی!

شاد باش، هدایت ایمانداران به پاکدامنی:

شاد باش، خوشبختی تمام نسل ها!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کنتاکیون 6

کشیش: آنها به قاصدان خدای مولود تبدیل شدند، مجوسیان به بابل بازگشتند و نبوت تو را به انجام رساندند؛ و تو را به عنوان مسیح به همه موعظه کردند، آنها هیرودیس را ترک کردند که به عنوان یک بابلی نمی دانست چطور بخواند: هللویاه!

 

ایکوس 6

کشیش: با درخشش نور حقیقت در مصر، تو تاریکی دروغ را برطرف کردی؛ ای نجات دهنده، زیرا بت ها خود سقوط کردند، چون قادر به تحمل قدرت تو نبودند. و کسانی که از آنها رهایی داده شدند، به حامل خداوند فریاد زدند:

شاد باش، تعالی بشر:

شاد باش، سقوط شیاطین!

شاد باش، تو که سلطه توهم را پایمال کردی:

شاد باش، تو که نقاب فریبنده بت ها را برداشتی!

شاد باش، دریایی که فرعون ذهن را غرق کردی:

شاد باش، صخره ای که کسانی را که تشنۀ حیات اند تازه می کند!

شاد باش، ستون آتش هدایتگر کسانی که در تاریکی اند:

شاد باش، پناهگاه جهان گسترده تر از ابر!

شاد باش، تغذیه جایگزین مَنا:

شاد باش، پرستار بزم مقدس!

شاد باش، سرزمین وعده:

شاد باش، كسی كه از تو شیر و شهد و عسل جاری است!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 7

کشیش: زمانی که شمعون قرار بود از این عصر توهم جدا شود، تو را به عنوان کودکی به نزد او آوردند، اما او تو را به عنوان خدای کامل نیز شناخت. به همین علت، حیرت زده در حکمت غیر قابل توصیف تو، فریاد زد: هللویاه!

 

ایکوس 7

کشیش: خالق به ما خلقت جدیدی را نشان داد وقتی که از نزد او آمد به ما ظاهر شد. زیرا او از یک رحم بدون بذر بیرون جهید و آن را بدون فساد نگه داشت همانطور که بود، که با دیدن این معجزه می توانیم برای او آواز بخوانیم، و فریاد زنیم:

شاد باش، گل فساد ناپذیر:

شاد باش، تاج پاکدامنی!

شاد باش، کسی که طرح اولیه رستاخیز از تو می درخشد:

شاد باش، تو که حیات فرشتگان را افشا می کنی!

شاد باش، درخت میوه درخشان، که ایمانداران از آن تغذیه می شوند:

شاد باش، درخت سایه نیکی که پناهگاه بسیاری هستی!

شاد باش، تو که در رحم خود فدیه دهنده اسیران را حمل کرده ای:

شاد باش، تو که راهنمای گمراهان را بدنیا آوردی!

شاد باش، استدعا در برابر قاضی عادل:

شاد باش، آمرزش گناهان بسیار!

شاد باش، ردای چیرگی برای برهنگان:

شاد باش، عشقی که تمام امیال را مغلوب می کنی!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 8

کشیش: با دیدن تولدی عجیب، بیایید خودمان را از جهان دور کنیم و ذهنمان را به آسمان ​​برسانیم؛ زیرا خداوند متعال بر روی زمین به عنوان یک انسان دون ظاهر شد، چونکه او می خواست بالا بکشد کسانی را که به او ندا می کنند: هللویاه!

 

ایکوس 8

کشیش: کلمه غیر قابل توصیف در میان کسانی که در این پایین هستند کاملا حاضر بود، اما به هیچ وجه از کسانی که در بالا هستند غایب نبود؛ زیرا این یک تساهل الهی بود و نه تغییر مکان، و تولد او از خداـ دریافت باکره بود که این چیزها را شنید:

شاد باش، مخزن خدای غیر قابل نگهداری :

شاد باش، درب رمز و راز بزرگ!

شاد باش، روایت مشکوک بی ایمانان:

شاد باش، افتخار مسلم ایمانداران!

شاد باش، ارابه تماما مقدس او که بر فراز کروبیان قرار داری:

شاد باش، معبد پر جلال او که فراتر از سرافیم هستی!

شاد باش، تو که ضدیت ها را متحد کردی:

شاد باش، تو که بکارت و مادر بودن را پیوند دادی!

شاد باش، کسی که از طریق تو عصیان تبرئه شده است:

شاد باش، کسی که از طریق تو بهشت ​​باز شده است!

شاد باش، کلید ملکوت مسیح :

شاد باش، امید چیزهای خوب ابدی!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 9

کشیش: تمام فرشتگان در اثر عظیم تجسم تو شگفت زده شدند؛ زیرا آنها دیدند خدای غیر قابل دسترس  به عنوان یک انسان به همه نزدیک شد، با ما بماند و از همه شنید: هللویاه!

 

ایکوس 9

کشیش: ما اکثر سخنرانان فصیح را می بینیم که مانند ماهی در برابر تو خاموش می شوند، ای حامل خداوند، زیرا آنها گمگشته هستند که می گویند چطور تو باکره باقی مانده ای و می توانی کودکی را حمل کنی. اما ما، حیرت زده در این رمز و راز، با ایمان به تو فریاد بر می آوریم:

شاد باش، صندوق حکمت خدا:

شاد باش، گنجینه مشیت الهی او!

شاد باش، تو که جهالت فیلسوفان را نشان دادی:

شاد باش، تو که یادگیری غیرمنطقی را آشکار ساختی!

شاد باش، زیرا منتقدان باهوش جاهل شده اند:

شاد باش، زیرا نویسندگان اسطوره ها از بین رفته اند!

شاد باش،  تو که بافته های آتنی ها را شکافته ای:

شاد باش، تو که تورهای ماهیگیران را پر کرده ای!

شاد باش، تو که ما را از اعماق جهالت بیرون کشدی:

شاد باش، تو که بسیاری را با دانش روشن ساخته ای!

شاد باش، کشتی برای کسانی که مایل به نجات هستند:

شاد باش، بندرگاه برای ملوانانی که در دریا زندگی می کنند!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 10

کشیش: با تمایل به نجات جهان، او که خالق همه است با توجه به وعده خود آمد، و او که بعنوان خدا، شبان است، به خاطر ما به عنوان یک انسان ظاهر شد. برای خواندن دعوت به شباهت، به عنوان خدا او شنید: هللویاه!

 

ایکوس 10

کشیش: تو قلعه باکره ها هستی، برای همه کسانی که به سوی تو می گریزند، ای باکره حامل خداوند؛ زیرا سازنده  آسمان ​​و زمین، تو را مهیا ساخت، ای خالص ترین، او در رحم تو ساکن شد و آموخت همه به سوی تو بخوانند:

شاد باش، ستون بکارت:

شاد باش، دروازه نجات!

شاد باش، رهبر ساختار ذهنی:

شاد باش، بهترین نیکی الهی!

شاد باش، زیرا تو آنانی که در شرم آبستن شدند را احیا کردی:

شاد باش، زیرا تو به آنانی که ذهنشان غارت شده حکمت بخشیدی!

شاد باش، تو که فریب ذهن را خنثی کردی:

شاد باش، تو که بذر خالص را به تولد رساندی!

شاد باش، حجره عروسی بدون بذر:

شاد باش، تو که عروس وفادار خداوند شدی!

شاد باش، قوت نیک باکره ها:

شاد باش، زینت روح های مقدس برای ازدواج!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کنتاکیون 11

کشیش: هر سرودی که سه گانه را در بر دارد شفقت بسیار تو را به مردم شامل می شود؛ ای پادشاه قدوس، برای ارائه به تو، آهنگهایی که بشماره مانند شن و ماسه اند، هیچ چیز ارزشمندی نیست در مقابل آنچه را که تو به ما دادی، و به تو فریاد می زنیم: هللویاه!

 

ایکوس 11

کشیش: ما شاهد باکره مقدس هستیم، یک چراغ درخشان برای کسانی که در تاریکی هستند؛ برای برافروختن نور روحانی، او همه را به دانش الهی هدایت می کند، او با پرتو افکنی اذهان را روشن می کند، و با فریاد ما به اینها افتخار می کنیم:

شاد باش، اشعه خورشید معرفت:

شاد باش، درخشندگی نور خاموش نشدنی!

شاد باش، آذرخشی که روح ما را روشن می سازد:

شاد باش، رعد و برقی که دشمنان ما را وحشت زده می کند!

شاد باش، زیرا تو سبب شدی نور درخشان به پایین برسد:

شاد باش، زیرا تو موجب شدی رودخانه پر خروش فواره بزند!

شاد باش، تو که تصویر چشمه را رسم می کنی:

شاد باش، تو که لکه گناه را از بین میبری!

شاد باش، حوضچه ای که وجدان را می شوید و پاک می کند:

شاد باش، فنجانی که شادی را جلب می کند!

شاد باش، رایحه عطر شیرین مسیح:

شاد باش، حیات خوشی عرفانی!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 12

کشیش: زمانی که پاک کننده تمام بشریت خواست که لکه بدهی باستانی را از بین ببرد، از ارادۀ خود آمده در میان کسانی ساکن شد که از فیض او سقوط کرده بودند. و دست نوشته  گناهان ایشان را پاره کرد، او این را از همه شنید: هللویاه!

 

ایکوس 12

کشیش: ای حامل خداوند، در حالی که به فرزند تو آواز می خوانیم، ما همه تو را به عنوان معبد زندگی پرستش می کنیم؛ زیرا خداوندی که همه چیز را در دست خود نگه می دارد در رحم تو ساکن شد و او تو را تقدیس کرد و جلال داد و همه را آموخت به تو ندا دهند:

شاد باش، خیمه خدای کلمه:

شاد باش، مقدس تر از همه قدیسین!

شاد باش، آرک طلا کاری شده توسط روح:

شاد باش، گنج پایان ناپذیر زندگی!

شاد باش، سربند گرانبهای پادشاهان مؤمن:

شاد باش، مایه افتخار کشیش های محترم!

شاد باش، دژ تزلزل ناپذیر کلیسا:

شاد باش، دیوار آسیب ناپذیر ملکوت!

شاد باش، کسی که از طریق تو پیروزی ها به دست می آید:

شاد باش، کسی که از طریق تو دشمنان سقوط می کنند!

شاد باش، شفای بدن من:

شاد باش، نجات روح من!

شاد باش، ای عروس همیشه باکره!

 

کونتاکیون 13

کشیش: ای مادر تمام پرستندگان، کسی که کلمه را حمل کردی، مقدس تر از تمام قدیسین، اکنون درخواست های ما را بپذیر و ما را از همه مصیبت ها رهایی بخش و از عذاب نجات ده کسانی را که به تو ندا می کنند: هللویاه! هللویاه! هللویاه! (این کونتاکیون سه بار خوانده می شود)

و دوباره کونتاکیون 1 و ایکوس 1 را می خوانیم.

 


ترجمه از: خادم خدا