درک ليتورگى الهی ضروری است

 

(3.10.2021)

 

البته كه بزرگترین و سودمندترین رویداد در تاریخ بشریت آمدن خداوند ما عیسی مسیح به زمين و کار نجات بخش او بود. بسیاری از ما ممکن است به افرادی غبطه بخوريم که در آن زمان در جلیل و یهودیه زندگی می کردند و این امتیاز را داشتند که خداوند ما عیسی مسیح ، یعنی خود خدا را با چشم خود ببینند - مریضان و بیماران به او نزدیک می شوند تا حتى از بیماریهای لاعلاج شفا يابند ؛ و انسانها از نیروهای اهریمنی رهايى يابند. به راستى، چقدر شگفت انگیز بود اگر در آن زمان زنده بوديم و با چشمان خود به مسیح نگاه مى كرديم!

 

با این حال ، بياييد در این موضوع عمیق تر فکر کنیم: آیا پسر خدا فقط از آسمان ​​به زمین فرود آمد تا شادی حضور خود را فقط براى افرادی که در سه سال زندگی خدمت عمومى او در منطقه کوچک فلسطین زندگی می کردند ، به ارمغان آورد؟ مسیح آمد تا جهان را برای همه اعصار رهايى بخشد - "برای ما مردم و برای نجات ما" (همانطور که ما در اعتقادنامه اعتراف مى كنيم). پس چگونه ممکن است که او حضور مفید خود را فقط به افرادی محدود کند که در آن سه سال در مرزهای جغرافیایی باریک یک کشور کوچک زندگی می کردند !؟ آیا این امر از جانب خدا بی انصافی نیست که به این تعداد اندک التفات كند؟ کلام خطا ناپذير خدا به ما اطمینان می دهد که خدا تبعیض قائل نمی شود: "خدا تبعيضى ميان مردمان قائل نيست" (اعمال 10: 34). افرادی که به مسیح ایمان مى آورند، صرف نظر از هر ملتی که باشند، در هر عصرى که زندگی می کنند ، همیشه از مزایای یکسانی از خدا برخوردارند ، همانطور که پولس رسول براى ما آشكار می كند: "عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است." (عبرانیان 13: 8 را ببينيد).

 

بیایید موارد زیر را در نظر بگیریم: آیا ما که امروز زندگی می کنیم ، پس از دو هزار سال، مى توانيم  مسیح را ملاقات کنیم ، به او گوش دهیم ، با او صحبت کنیم و برکات او را دریافت کنیم ، مانند افرادی که در زمان مسیح زندگی می کردند؟

کلیسا - رسما و با قاطعيت پاسخ مى دهد "بله". کسانی از ما که به مسیح به عنوان خدا اعتقاد داریم ، و در آن تعمید گرفتیم و با مسیح و کلیسای او به صورت ارگانیک متحد ماندیم، از امتیازات يكسان کسانی که در آن زمان برای اولین بار از مسیح پیروی کردند ، برخورداریم! این واقعاً قابل توجه است! چگونه می تواند این گونه باشد؟

 

با عقل محدود انسانی ما محال است که انسان بفهمد چگونه چنین رویدادی ممکن است رخ دهد. اين از عقل انسان فراتر می رود و به قلمرو راز می رسد. معمولاً ما انسان ها ، وقتی قادر به توضیح اتفاقی که در زندگی روزمره مان رخ می دهد، نیستیم ، آن را یک راز می نامیم! بسیاری از چیزها را نمی توان با منطق بشری توضیح داد ، مانند حوادث فراطبیعی مربوط به اعمال الهی. اینها اسرار خدا هستند و برای نزدیک شدن به آنها و بهره مندی از آنها ، نمی توانیم از حواس پنجگانه خود (بینایی ، شنوایی ، چشایی ، بویایی و لامسه) استفاده کنیم. حواس ما فقط در مورد چیزهای مادی به ما اطلاع می دهد. برای نزدیک شدن به اسرار خدا به حس دیگری نیاز است ، آن ایمان است. با این حال، اجازه ندهید هیچ کس فکر کند که این ایمان ارتباطی با تخیلات بشر كه تاریک ، نامعين و فرضی است، دارد! ایمان مسیحی مبتنی بر یک شخص واقعی است ، عیسی مسیح ، پسر خدا ، که همه چیزهایی را که باید برای رسیدن به مقصد نهایی خود بدانیم به ما نشان داد. تاریخ کلیسا در این 2000 سال تأیید می کند که حقایق مسیح در زندگی روزمره ما تأیید شده است. در واقع ، آنچه خداوند فرمود صادق است: "آسمان و زمین زائل خواهد شد، اما سخنان من هرگز زوال نخواهد پذيرفت" (متی 24: 35). و مسیح در حالی که هنوز روی زمین بود به ما چه گفت؟ "من همیشه تا انقضاى عالم با شما مى باشم" (متى 28: 20).

 

ممکن است کسی تعجب کند و موارد زیر را اعلام کند: "اما عیسی ، پس از بیان این کلمات ، به آسمان صعود کرد - چگونه اين چنین است؟ بله ، مسیح واقعاً صعود کرد ، اما به عنوان خدا ، مانند پدر و روح القدس - همانطور که همه می دانیم - او "همه جا حضور دارد و همه چیز را پر می سازد"، همانطور که ما هر روز در دعای "پادشاه آسمانی ..." دعا می کنیم. اما ، فراتر از آن ، خداوند ما عیسی مسیح در شام آخر ، رابطه خاصی از مشاركت با همه مردم در تمام قرون و همه ملل روی زمین را برقرار کرد. البته ، کافی است که مردم بخواهند به انجیل مسيح ایمان بیاورند ، تا به نام تثلیث اقدس تعميد داده شوند، تا به عنوان اعضاى كليساى او برای زندگی مطابق با اراده او، و با قلبى مشتاق براى مشاركت با مسیح به مبارزه ادامه دهند.

کسی که این را می شنود ممکن است بخواهد فریاد بزند: همه اینها برای من مثل یک راز است! بله ، در واقع ، همه اینها از یک راز ناشی می شود. این همان چیزی است که ما در زبان کلیسا آن را "راز ايوكريست الهی (که به آن عشاء ربانى هم می گویند)" می نامیم. این راز ايوكريست/عشاء ربانى است که در آن اتحاد هر ايماندار با مسیح حاصل می شود. این بزرگترین و عمیق ترین راز توسط خود خداوند در شامگاه پنج شنبه مقدس، درست قبل از دستگیری و مصلوب شدن وی ایجاد شد، تا از برقراری ارتباط بی وقفه و مستمر او با همه شاگردانش در تمام اعصار اطمینان حاصل شود.

همه مسیحیان از انجیلهای مقدس و اولین نامه قديس پولس به قرنتیان (11: 23-28) می دانند که مسیح چگونه این راز را ایجاد کرد. همانطور که همه می دانیم ، این بزرگترین راز، در طول مراسم ليتورگى الهى انجام می شود.

 

اما در اینجا چالش بزرگ ايمانداران نهفته است. با توجه به این که اين یک راز با معنای روحانى بسیار عمیق است و هنگامى كه در ظرف حدودا یک ساعت فشرده می شود و با زبانی غالباً نمادین بیان می شود كه برای همه قابل درک نیست. لازم است که براى همه این ثروت روحانى مراسم ليتورگى الهی آشکار و به تفصيل تفسیر شود ، به طوری که هر ايماندارى با تمام دل و ذهن خود در اجرای آيين مقدس ايوكريست الهی که در هر مراسم ليتورگى الهی انجام می شود، شركت كند.

به همین دلیل ، به خواست خدا ، ما موعظه های یکشنبه های این سال کلیسایی را به تفسیر و درک مراسم ليتورگى الهى اختصاص می دهیم.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه