دعا برای نوآموزان مسيحيت (23) 

(6.3.2022)

پس از دوكسولوژى كاهن در پایان اولین ليتانى ها، ما دعایی را برای نوآموزان مسيحيت می‌خوانیم. شماس ابتدا کاتيهومن ها را تشویق می کند که برای خود دعا کنند و سپس مؤمنان را به دعا برای کاتيهومن ها توصیه می کند.

 

همه ما می دانیم که این نوآموزان مسيحيت (کاتيهومن ها) چه کسانی هستند!

 

همانطور که از اناجیل مقدس می دانیم، آخرین فرمان خداوند به شاگردانش این بود که به دنیا بروند، انجیل را به همه امت ها موعظه کنند، بدون تفاوت نژاد یا قوم، و به آنها بیاموزند که همه احکامی را که از خداوند دريافت كرده بودند، نگاه دارند. کسانی از آنها که به مسیح به عنوان خدا ایمان می آورند و همه آموزه های دیگر را می پذیرند، به نام تثلیث اقدس، پدر و پسر و روح القدس تعمید می گیرند (متی 28 :20 را ببینید). مرقس انجیل نگار به این موضوع می افزاید: ايشان بیرون رفته همه جا موعظه مى کردند، و خداوند با ايشان کار می کرد و کلام را با نشانه هایی که همراه آنان بود تأیید می کرد. (مرقس 16 :20).

 

در ابتدا رسولان و یارانشان از کشوری به کشور دیگر سفر می کردند و زمان کافی برای آموزش سیستماتیک کل انجیل به کسانی که درخواست تعمید داشتند، را نداشتند. در این موارد تعلیم به آموزه‌های اساسی محدود می‌شد که بعداً در اعتقادنامه گنجانده شد. اعمال رسولان به ماجرای یکی از مقامات ملکه اتیوپی اشاره می کند که در حال خواندن اشعیاى نبى در ارابه خود بود و از زیارت اورشلیم به وطن خود باز می گشت. فیلیپ رسول به راهنمایی فرشته ای در راه غزه از اتیوپیایی پیشی گرفت و مدتی او را تعلیم داد و تعمیدش داد. زمانی برای تعلیم بیشتر وجود نداشت. اتیوپیایی به وطن دور خود رفت و اگر تعمید نمی گرفت، او بدون تعمید باقى مى ماند (اعمال رسولان 8: 26-39 را ببینید).

 

با این حال، بعداً که کلیسا در سراسر جهان گسترش یافت و جوامع مسیحی سازمان یافته محلی با اسقف ها و كاهنان ظاهر شدند، تجربه جمعی نشان داده است که قبل از غسل تعمید، باید به طور سیستماتیک تمام حقایق اساسی انجیل به افراد آموزش داده شود. به همین دلیل است که کلیسا یک دوره سه ساله را برای تعلیم و تربیت توسط مدرسين آموزش دیده و مؤمن که توسط اسقف منصوب می شوند تعیین کرده است. اسقف کسانی را که به کلیسا مى آمدند و علاقه صمیمانه نشان مى دادند، با دعا و برکت خاصی به عنوان "كاتيهومن ها" مى پذیرفت. آنها به طور منظم در کلاس‌ها شرکت می‌کردند و حق داشتند در مراسم از مکان ویژه‌ای که برای آنها در نارتكس کلیسا تعیین شده بود شرکت کنند و در بخش اول ليتورگى الهی شرکت کنند - که ما آن را ليتورگى كلام می‌نامیم (یعنی از آغاز ليتورگى الهی تا دعا برای کاتيهومن ها که جلوتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد).

 

شماس پس از اولین دعایی که ذکر کردیم، همراه با همه مؤمنان، از خداوند می خواهد که فیض و رحمت خود را به كاتيهومن ها عطا فرماید. باشد که خداوند کلام راستى را از طریق تعالیم ايشان به آنها تعلیم دهد. آنها انجیل را با محتوای عمیقش به آنان آشكار می سازند تا آن را بفهمند. و سرانجام، از طریق تعمید مقدس و دیگر رازهاى فیض الهی، کاتيهومن ها با کلیسای یگانه، مقدس، جامع و رسولى متحد می شوند.

كاهن، در مقابل میز مقدس، آخرین دعا را برای كاتيهومن ها که با احترام شرکت می کنند، در تعظیم در برابر خداوند کامل می کند. سپس كاهن كه از خدا می‌خواهد همه مردم حقیقت را بدانند و نجات یابند، التماس می‌کند تا کاتيهومن ها را از توهمات قدیمی و توطئه‌های شیطانی شرير رهایی بخشد، تا روح و جسم آنها را روشن کند؛ تا آنها را با گله خود متحد سازد و آنها را به شرکت در زندگی ابدی دعوت کند. و در پایان كاهن فریاد می زند: تا آنها (كاتيهومن هاى کنونی) نیز پر جلال ترين و با شکوه ترین نام تو، یعنی پدر و پسر و روح القدس، را اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار جلال دهند."

 

می‌توانیم تصور کنیم که شماس با چه گرمی و احساساتى دعای "تا آنها (یعنی كاتيهومن ها) را به کلیسای مقدس، جامع و رسولی .. خود متحد کند"، می‌خواند.

والدین مسیحی، یا همسران تعمید یافته ای که همسرانشان هنوز نوآموز مسيحيت هستند، چقدر با احساس به دعا برای فرزندان، همسران و همه كاتيهومن ها گوش می دهند!

 

کلیسا از سالهای اولیه مايل نبود و در پی آن نبود که تعداد زیادی شرکت کننده داشته باشد، بلکه آرزو داشت و به دنبال این بود که اعضای آن دارای ایمان گرم و عشق واقعی فداکارانه باشند تا از نظر اخلاقی کل بدن مؤمنان را تقویت کند و آن را برانگیزد تا در زمان جفا ثابت قدم بمانند. به همین دلیل است که کلیسا علاقه مند بود تا شخصیت و انگیزه های کسانی را که به کلیسا می آمدند کاملاً تأیید کند، یعنی اینکه آیا آنها خالص و بى ريا هستند و از غیرت ذاتی برخوردارند. و همانطور که تاریخ کلیسا به ما می‌گوید، اين تلاش ثمرات پرباری داشت. میلیون ها شهید مقدس هستند که شکنجه های ظالمانه و غیرانسانی را در طول آزار و اذیت امپراتوران بت پرست روم و در شرایط دیگر تحمل کردند تا به منجی مسیح وفادار بمانند.

کمکی که کلیسای مادر از طریق دعاها و مناجات های خود برای بلوغ روحانى کاتيهومن ها ارائه مى كند، همیشه بسیار مهم بوده و خواهد بود. به علاوه، همه اعضای کلیسا باید این خواسته ها را با تمام جان و عقل اظهار کنند.

 

امروزه در کشورهای ارتدوكس و جوامع ارتدوکس در سراسر جهان ممکن است کسی فکر کند که چون ما در دوران کودکی تعمید یافته ایم، هیچ كاتيهومنى وجود ندارد. این ممکن است درست به نظر برسد، اما نشان دهنده جهل است. امروزه بسیاری مجبورند خانه و وطن خود را ترک کنند و به کشورهای خارجی پناه ببرند، ما موارد زیادی داریم که کل خانواده ها به دنبال تعليم و تعمید هستند. اما ما صدها و هزاران کاتيهومن در کلیساهای مبلغى ارتدوكس تازه تأسیس داریم که در سراسر جهان در حال گسترش هستند. فراموش نکنیم که همه آنها را در دعای خود برای کاتيهومن ها بگنجانیم. آمین

در اینجا به پایان تفسیر بخش اول ليتورگى الهی می رسیم.

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه