دعاها برای مؤمنان  (24) 

(13.3.2022)

به لطف خداوند، یکشنبه گذشته 23 موعظه تشريحى خود را با تفسیرها کامل کردیم. امیدوارم آنها به همه ما در درک آنچه در بخش اول ليتورگى الهی رخ می دهد، که ما آن را "ليتورگى کلام" می نامیم، کمک کرده باشند. اين با دعاى تمجيدى کاهن: متبارك است ملكوت پدر و پسر و روح القدس... شروع مى شود، و با موعظه و دعا برای کاتيهومن ها به پایان می رسد.

 

همانطور که قبلاً گفتیم، در این بخش اول ليتورگى الهی، ما آمدن خداوند و خدا و نجات دهنده خود عیسی مسیح به جهان، اعلام انجیل او، معجزات او، پذیرش تعالیم او توسط مؤمنان و آمادگی برای تقدیم، مشارکت و تجربه هر یک از مؤمنان از قربانی بدون خون ايوكريست الهى (عشای ربانی)، که در بخش دوم ليتورگى الهی انجام می‌شود، را داريم.

 

با نزدیک شدن به لحظه تقدیم قربانی بدون خون، بدن و خون مسیح، کاهنانی که دور محراب مقدس می گردند، به افتخار بزرگی که خدا با استفاده از دست و زبان ايشان در این عالی ترین خدمت به آنها عطا می کند، تامل می کنند. خدمتی که حتی به فرشتگان مقدس هم واگذار نشده است! كاهنان بی لیاقتی خود را برای چنین کار والا و مقدسی احساس می کنند! این افراد گناهکار و خطاكار چگونه می توانند واسطه جهل و تخلفات مردم در پیشگاه خدا باشند؟ هنگامی که كاهنان ما در این مورد فکر می کنند، ابتدا با فروتنی برای خود به دعا متوسل می شوند. از صمیم قلب خدا را شکر می کنند و اعتراف مى كنند كه علیرغم بی لیاقتی به او نزديك مى شوند و او را خدمت می کنند، و سپس از خداوند می خواهند که آنها را برای این کار والا و مقدس تحقق راز ايوكريست الهى، كه توسط خداوند با دستان خود ايشان انجام خواهد شد، تقویت كند! اولین دعای مؤمنان با ستایش خدای سه گانه به پایان می رسد که مردم با آمین پاسخ می دهند.

 

سپس شماس دوباره مؤمنان را به دعا فرا می خواند: "در صلح و آرامش، بیایید بار ديگر نزد خداوند دعا کنیم". و سپس كاهن دعای دوم را برای مؤمنان می خواند. او از خداوند می‌خواهد که ابتدا دعای مردم مؤمن خود را بپذیرد و روح و جسم همه - روحانیون و مردم - را از هرگونه آلودگی جسم و روح پاک کند. و خدا به مؤمنان توفيق دهد که در زندگی خود پیشرفت کنند و در مبارزات روحانى خود ایمان گرم داشته باشند؛ و با آمادگى روحانی و با احترام و عشق عمیق، بدون هیچ گناهی، خداوند را بپرستند و در رازهاى مقدس شرکت كنند و ملکوت آسمانی را مطالبه نمايند.

 

بدیهی است که کلیسا، با این دو دعای اول برای مؤمنان، در پی آن است که كاهنان و جماعت را به لحاظ روحانى برای همه رویدادهای بزرگ و شگفت انگیزى که در زمان کوتاهی به وقوع خواهد پیوست، آماده کند.

 

اما همانطور که به خوبی می‌دانیم، تنها با دعاهایی که ذکر کردیم، نمی‌توان به پاکی ذهن و رهایی از هواهاى نفسانى در آخرین لحظه دست یافت. ما به هوشیاری دائمی ذهن و قلب نیاز داریم. بدین ترتیب انسان که معبد زنده خداست، آلوده به افکار و امیال ناپاک نمی شود. پولس رسول مى پرسد: "آیا نمی دانید که شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟" (اول قرنتيان 3: 16). اگر بينديشيم كه با چه کسی به اشتراک و اتحاد کامل مى رسيم، تلاش خواهیم کرد تا جسم و روح خود را پاک نگه داریم. قديس يوحناى زرين دهان می گوید: "فکر کن که مسیح را با دهان خود دريافت مى كنى؛ پس زبانت را از سخنان ناپسند و توهین آمیز، کفرگویی و امثال آن پاک نگه دار، زیرا این زبان است که در چنین اسرار ترس آورى شرکت می کند و با خون مقدس رنگ آمیزی می شود و نباید برای لعن و دروغ و توهین استفاده شود. و وقتی دوباره به یاد آوردی که با همان زبان قلب راز بزرگ ايوكريست الهى (عشای ربانی) را دريافت می كنى، هرگز به برادرت خطا نکن، بلکه مواظب باش که قلبت را از هر تلخى پاک نگه داری. شما به جشن عروسی دعوت شده اید، با لباس ناپاک وارد نشوید، لباس مناسب را با خود ببرید" (به صفحه  49:  233-4 مراجعه کنید).

 

صحیح ترین رفتار ما در برابر خداوند این است که به پای او بیفتیم. زیرا ما بر پاهای ضعیف خود (به اعتماد به نفس و خودخواهی خود) تکیه نمی کنیم، بلکه به فيض او (برآمده از فروتنی) تکیه می کنیم. وقتی بارها و بارها در برابر او می افتیم، ما يكسره در محراب هولناك او می ایستیم. زیرا از این طریق به او اجازه می دهیم در روح ما عمل و كار کند. او که ابتدا به پای ما افتاد تا ما را از پلیدی گناه بشوید تا بدون آسيب و بی مجازات بر سر سفره مقدسش حاضر شویم.

 

به همین دلیل است که کلیسای مقدس ما بارها و بارها ما را ترغیب می کند که به زمین بيفتيم و زندگی و حکمت روحانی را درخواست كنيم. بنابراین ما خواهیم فهمید که کسی که واقعاً در فروتنی زندگی می کند در فیض حضور بی وقفه خداوند زندگی می کند.

 

دعای دوم برای مؤمنان با دعاى تمجيدى کاهن تکمیل می شود: "عطا فرما كه همواره به واسطه قدرت تو محافظت شويم و بتوانيم تو را، اى پدر و پسر و روح القدس جلال دهيم، اکنون و تا ابد و تا جميع اعصار."

اگر به این گفته كاهن توجه کنیم، به راحتی متوجه می شویم که هدف نهایی این دعا، جلال خداست. و جلال خدا، هدف این دعا تنها نیست، بلکه تقریباً همه دوكسولوژى هاى ليتورگى الهی است که به همین شکل پایان می یابد.

 

این عمل با سخن الهامى پولس رسول مطابقت دارد: "هر چه می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید" (اول قرنتیان 10 :31). هدف همه اعمال، دعاها و استدعاهاى ما جلال خداست. آمین

 

~ متروپوليتن سوتيريوس از پيسيديه