نشان صلیب

http://oodegr.com 

 

 

 

 

"گوش کنید، مسیحیان عزیز، که چطور نشان صلیب بايد ساخته شود و اهمیت آن چیست."

 

انجیل مقدس به ما می گوید که تثلیث مقدس - خدا - بکرات در آسمان، توسط فرشتگان، تجليل مى شود. شما چه باید انجام دهید؟

 

شما سه انگشت دست راست خود را گرد می آورید و از آنجایی که نمی توانید به آسمان ​​بالا روید تا خدا را تکریم کنید، سر خود را با این دست لمس می کنید (زیرا سر شما مدور است و به آسمان تعبیر می شود)، در حالی که می گوئید: "همانطور که شما، فرشتگان ، تثلیث مقدس را در آسمان ​​تجلیل می کنید، بنابراین من، بندۀ ناشایست، تثلیث مقدس را تجلیل و تکریم می نمايم."

 

و همانطور که این انگشتان سه هستند - آنها جدایند و با این حال بایکدیگر هستند نماد تثلیث مقدس، خدا، سه شخص و تنها یک خدا است.

 

شما دست خود را از سرتان برمی دارید و آن را پایین می آورید و شکم خود (ناف) را لمس می کنید در حالی که می گویید:"خداوندم،  تو را ستایش و تکریم مى نمايم زیرا براى گناهان ما، خود را خوار ساختی و در رحم تئوتوکوس (حامل خداوند) جسم گرفتی."

 

سپس آن را بر شانه راست خود قرار می دهید و می گوئید: "خدای من، به شما استدعاء می کنم که مرا ببخشی و مرا با عادلان در سمت راست خود قرار دهی".

 

بعد با قرار دادن دست خود بر روی شانه چپ خود می گوئید: "خداوندم، از شما تمنا می کنم مرا با گنهکاران در سمت چپ خود قرار ندهى."

 

سپس تعظیم کرده به سمت زمین خم شده، می گوئید: "خدای من، تو را جلال می دهم، تو را تکریم و ستایش می نمايم، و همانطور که تو در قبر قرار گرفتی، من خواهم بود".

 

و هنگامی که شما بالا می آیید، اشاره به رستاخیز دارید و می گوئید: "خداوندم، تو را جلال می دهم، تو را تکریم و ستایش می نمايم؛ زیرا تو از مردگان برخاستی تا به ما حیات ابدی عطا فرمايى".

 

این مفهوم نشان مقدس صلیب است.

 

~ سخنی از قدیس کوسماس إتولیان

 

 

                                                                ترجمه از: خادم خدا