Öz Ortodoksluk doktrinleri ve emanetleri

PAZARIN SESİ

 

8/12 PAZAR OKUMALARI
 

 

 

Pavlus'un Efeslilere mektubu

2. Bölüm

14-16Çünkü Mesih'in kendisi barışıklığımızdır. Kutsal Yasa'yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi, kendi bedeninde aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı yıktı. Amacı, bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı'yla barıştırmaktı. 17O gelip, hem uzakta olan sizlere, hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. 18O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.
19Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız.20Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir.21Bütün yapı, Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O'nda kenetlenip yükseliyor. 22Siz de Ruh aracılığıyla, Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te bina ediliyorsunuz.


 

Luka

13. Bölüm

Beli bükük bir kadının iyileştirilmesi

10Bir Sept günü İsa, havralardan birinde ders veriyordu. 11On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. 12İsa onu görünce yanına çağırdı. «Kadın» dedi, «hastalığından kurtuldun.» 13Ellerini kadının üzerine koydu, o da hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı.
14İsa'nın hastayı Sept günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi kalabalığa seslenerek, «Çalışmak için altı gün vardır» dedi. «O günler gelip iyileşin, Sept günü değil.»
15Rab ona şu karşılığı verdi: «Sizi ikiyüzlüler! Her biriniz Sept günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? 16Buna göre, Şeytan'ın on sekiz yıldır bağlı tuttuğu, İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da Sept günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?»
17İsa'nın bu sözleri, kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalık ise O'nun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı.

 


 
12/12 Aziz Spiridon'un anma gunu

http://www.oodegr.com/tourkika/synaksaristis/spyridwn_agios_1.htm

Istanbul Heybeli ada'da bulunan ve Aziz Spiridon'a adanmis olan bir manastir

http://www.oodegr.com/tourkika/ieroi_xwroi/monastiri_ag_spyridon.htm

 

8-12-2013 tarihinde yazéldé.

8-12-2013 tarihinde güncellenmiştir.

SAYFA BAŞINA DÖN