Νεοπαγανιστικές απάτες

Απάντηση στις συκοφαντίες τού Νεοπαγανισμού

Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Αρχαιοελληνική κοινωνία και Ψευτοθεοί

Ευνουχισμοί νέων προς τιμήν τής Αρτέμιδος * Καταστροφές μνημείων από αρχαίους Έλληνες * Αρένες βαρβαρότητας στην ειδωλολατρική Ελλάδα * Ειδωλολατρεία, μαγεία, ανθρωποθυσίες και η αποκήρυξη του Παγανισμού από τους Έλληνες * Βασανιστήρια γυναικών για τον Μπεκρή Διόνυσο * Εκπόρνευση γυναικών από τη δαιμονική τσατσά Αφροδίτη

Παγανισμός και Ευνουχισμός

Ευνουχισμοί προς τιμής τής δαιμονικής Κυβέλης

Μας κατηγορούν ψευδώς για πράγματα που έκαναν οι ίδιοι!

 

Οι ανιστόρητοι και αθεολόγητοι ψευδοκατήγοροι τού Νεοπαγανισμού, ψάχνουν να βρουν εκ τού μη όντος ψευδείς κατηγορίες εναντίον τών Χριστιανών. Τέτοιες διαστρεβλώσεις κάνουν και στο θέμα τού ευνουχισμού. Δεν θέλουν να θυμούνται ότι η Χριστιανική πίστη απαγορεύει συνοδικώς τον ευνουχισμό, αλλά διαστρέφουν άσχετα γεγονότα για να κατηγορήσουν. Και δεν θέλουν να γνωρίζουν ότι ο ευνουχισμός είναι στην πραγματικότητα κάτι που εφάρμοζε επίσημα η δική τους θρησκεία!

 

Λένε οι συκοφάντες Νεοπαγανιστές:

«Ο Χριστιανισμός κηρύσσει τον ευνουχισμό ως προϋπόθεση για να εισέρθουν στη βασιλεία των ουρανών: «Λέγουσι αυτώ οι μαθηταί αυτού· ει ούτως εστίν η αιτία τού ανθρώπου μετά τής γυναικός, ου συμφέρει γαμήσαι. ο δέ είπεν αυτοίς· ου πάντες χωρούσι τόν λόγον τούτον, αλλ’ οίς δέδοτα. Εισί γάρ ευνούχοι οίτινες εκ κοιλίας μητρός εγεννήθησαν ούτω. καί εισίν ευνούχοι οίτινες ευνουχίσθησαν υπό τών ανθρώπων, καί εισίν ευνούχοι οίτινες ευνούχισαν εαυτούς διά τήν βασιλείαν τών ουρανών. ο δυνάμενος χωρείν χωρείτω." (Ματθαίος ιθ’ 10-12). Ο Ωριγένης, εφαρμόζοντας τα προστάγματα του Ιησού ευνουχίστηκε».

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Ωριγένης δεν είναι υπόδειγμα Χριστιανού και είναι γνωστό ότι παρερμήνευσε πολλά πράγματα. Αντιστοίχως, οι νεοπαγανιστές κατανοούν ως νεοπαγανιστές το κείμενο. Η Εκκλησία όμως διδάσκει άλλα:

Ας δούμε και τί διδάσκει η Εκκλησία πιο συγκεκριμένα πάνω στο θέμα του ευνουχισμού:
 

«Ει τις Κληρικός ών, εαυτόν ακρωτηριάσοι, καθαιρείσθω. Φονεύς γάρ εστίν εαυτού.» (Κανών ΚΓ' των Αγίων Αποστόλων)

«Λαϊκός εαυτόν ακρωτηριάσας, αφοριζέσθω έτη τρία. Επίβουλος γάρ εστί τής εαυτού ζωής.» (Κανών ΚΔ' των Αγίων Αποστόλων)

Οι «εκ κοιλίας μητρός ευνούχοι» προφανώς είναι οι εκ γενετής ανίκανοι προς αναπαραγωγή. Οι «ευνούχοι οιτίνες ευνούχισαν εαυτούς διά τήν βασιλείαν τών ουρανών», δεν είναι άλλοι από αυτούς που παραμέλησαν τη γενετήσια διαδικασία κι αφιερώθηκαν στο Θεό.

Οι Νεοπαγανιστές, λοιπόν, άδικα ψάχνουν στην Κ.Δ. για προτροπή προς ευνουχισμό. Αντίθετα, είναι καιρός να μάθουν πως η αιμοσταγής θρησκεία τους, εκτός από ανθρωποθυσίες και εκπορνεύσεις είχε και (αυτο)ευνουχισμούς:

 «Κάθε χρόνο, πιστοί της θεάς [Κυβέλης] αυτοευνουχίζονταν, για να φέρουν στη γη ευφορία και γι’ αυτό ο χορός των Γάλλων [όπως λέγονταν ευνουχισμένοι ιερείς της θεάς] μεγάλωνε. Μετά τον ευνουχισμό οι Γάλλοι ντύνονταν με γυναικεία ρούχα και φορούσαν δαχτυλίδια και στολίδια».


Αρχικά γινόντουσαν ανθρωποθυσίες, αλλά...

«Στα κατοπινά χρόνια η ανθρωποθυσία αντικαταστάθηκε από τον ευνουχισμό και την ταφή των γεννητικών οργάνων του άνδρα. Σκοπός ήταν να δοθεί στη γη ανδρική δύναμη. Την ημέρα της πράξης [24 Μαρτίου] εκστασιάζονταν με ειδικούς χορούς αλλά και με τη χρήση φαρμάκων. Οι ευνούχοι άνδρες συγκεντρώνονται στο ιερό και αποτελούν το ιερατείο. Στα ρωμαϊκά χρόνια οι Γάλλοι αυτοευνουχίζονταν. Το σωματείο των ιερέων διατηρήθηκε ώς τον 5ο αι.» (πηγή: εγκυκλοπαίδεια Υδρία, λήμ. «Γάλλοι», «Κυβέλη»)
 
Ο Διογένης ο Λαέρτιος γράφει περιπαιχτικά (Αρκεσίλαος, 4,43): «Γάλλοι μεν γίνονται εξ ανδρών, εκ δε γάλλων άνδρες ου γίνονται».

Αντί να κατηγορούν, λοιπόν, οι νεοπαγανιστές την Ορθοδοξία για πράξεις και σκέψεις αιρετικών, ας πάνε... να αυτοευνουχιστούν, αν θέλουν βέβαια να τηρήσουν τα «πάτρια έθιμα», τα οποία «οι ανθέλληνες Χριστιανοί κατακτητές» κατήργησαν, κι ας μην μιλούν για ό,τι υπερβαίνει τις γνώσεις τους. 
 
Πολύ καλά έκανε, βεβαίως ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων που «σύλησε» έναν τέτοιο τόπο λατρείας της διαβολικής «θεάς»... όχι, θα την άφηνε να χαίρεται για τους κομμένους όρχεις νέων ανδρών θαμμένους στο χώμα του ναού της!

Δημιουργία αρχείου: 10-8-2004.

Τελευταία μορφοποίηση: 21-3-2017.

ΕΠΑΝΩ