Υπόδειγμα  παγανιστικού ήθους:

Ο Πάνας σε τρυφερές ερωτικές στιγμές με μία… κατσίκα