Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Ανατολικές θρησκείες

Χάρτης Παπικού πληθυσμού || Χάρτης Ορθόδοξου πληθυσμού  || Χάρτης Ισλαμικού πληθυσμού

Χάρτης κατανομής του Βουδιστικού πληθυσμού

(Εικόνα από Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 15 Μαϊου 2005 σελ. 27).

Τον χάρτη που θα δείτε στη συνέχεια, τον αναδημοσιεύουμε από άρθρο της Μαρίας Παπουτσάκη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Η παρακάτω απεικόνιση, είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους χάρτες που διαμόρφωσαν οι Brigitte Dumortier και Cecile Marin στο Atlas des religions: croyances, paratiques et territoires, εκδόσεις Autrement, Παρίσι, 2002. Τον επεξεργαστήκαμε για να αποδώσουμε τον Βουδιστικό πληθυσμό ανεξάρτητα, χωρίς μείξη άλλων θρησκευτικών ομάδων, όπως υπήρχαν στον αρχικό χάρτη.

 

Δημιουργία αρχείου: 23-5-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 24-5-2005.

ΕΠΑΝΩ