Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
Περιεχόμενα // Εισαγωγή // ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Α.α'
 
ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ

Τού Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Παπαδάκη

 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ


Κατωτέρω αναφέρουμε ορισμένες από τις κρίσεις και τις ευχές επισκόπων της Εκκλησίας μας για τα δύο προηγούμενα βιβλία μας, «Αντιπατερική η στάση του ζηλωτικού Παλαιοημερολογητισμού», Άγιον Όρος, 2000 και «Οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού», Άγιον Όρος, 2001. Τα βιβλία αυτά ήταν ανάτυπα των άρθρων που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες «Ορθόδοξος Τύπος», «Χριστιανική» και «Ορθόδοξη Κατάθεση», και αποτελούσαν απαντήσεις στον παλαιοημερολογίτη ιερέα π. Νικόλαο Δημαρά.

 =====================================================

 

† Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 

Εν Αθήναις τη 12η Φεβρουαρίου 2001

Αγαπητέ π. Βασίλειε,

Σας ευχαριστώ διά την επιστολήν σας και τον αγώνα εις τον οποίον έχετε αποδυθεί τη ευλογία του πνευματικού πατρός σας Αρχιμανδρίτου Γεωργίου διά την αποκατάστασιν των όσων εσφαλμένως έχουν γραφεί περί της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας της ακολουθούσης το διορθωμένον Ιουλιανόν ημερολόγιον...

...Επί δε τούτοις, εύχομαι καλήν μαθητείαν πλησίον του γέροντός σας και διατελώ.

Μετ’ ευχών πατρικών,

† Ο Αθηνών Χριστόδουλος

 

 =====================================================

 

† Ο ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΘΙΜΟΣ

 

12-2-2001

Μέ ιδιαίτερη χαρά έλαβα το από 16/29-1-2001 γράμμα σου και τις δύο απαντήσεις στον παλαιοημερολογίτη π. Νικόλ. Δημαρά. Χαίρομαι διότι με την ευλογία του αγαπητού γέροντά σου π. Γεωργίου συνεχίζεις τον καλό αγώνα για την αλήθεια της πίστεώς μας και αντιμετωπίζεις με υπευθυνότητα και σύνεση το μεγάλο θέμα του παλαιοημερολογιτικού σχίσματος, το οποίο συντηρούν οι ανθρώπινες μικρότητες και η παχυλή άγνοια...

† Ο Ρεθύμνης Άνθιμος

 

 =====================================================

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

 

Εν Βόλω, τη 21η Φεβρουαρίου 2001

Αγαπητέ μου π. Βασίλειε,

Θερμότατα σας ευχαριστώ για τα αποστομωτικά άρθρα – απαντήσεις σας προς παλαιοημερολογίτην ιερέα με τίτλο: «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ» και «ΑΝΤΙΠΑΤΕΡΙΚΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΖΗΛΩΤΙΚΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ», τα οποία φιλοφρόνως και τιμητικώς μού απεστείλατε.

Εύχομαι η χάρις του Χριστού μας να σας φωτίζει και να σας ενισχύει στήν διακονίαν της εν Χριστώ αληθείας, προς δόξαν του Παναγίου Ονόματος του Κυρίου μας, επ’ αγαθώ της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και ωφέλειαν των ψυχών.

Μετά πατρικών ευχών

† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

 

 =====================================================

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Ναύπακτος 30-1-2001

Αγαπητέ π. Βασίλειε,

Έλαβα το νέο κείμενό σου και αφ’ ενός μεν σ’ ευχαριστώ για την ενημέρωση, αφ’ ετέρου δε σε συγχαίρω για τις νηφάλιες και ορθές απόψεις σου.

Ζούμε πράγματι σε εποχή συγχύσεως και πρέπει να ισορροπούμε μεταξύ του Οικουμενισμού και του υπερβάλλοντος ζηλωτισμού, δίδοντας την μαρτυρία της ορθοδόξου παραδόσεως, όπως την διατυπώνουν οι άγιοι Πατέρες.

Σέ αυτήν την ισορροπία σε βοηθά αποτελεσματικά ο αγαπητός και σεβαστός Γέροντάς σου Αρχιμ. π. Γεώργιος...

Μέ πολλή αγάπη

† Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

 

 =====================================================

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΠΡ. ΥΔΡΑΣ

ΙΕΡΟΘΕΟΣ

 

Εν Αιγίνη 19 Σεπτεμβρίου 2002

Αγαπητέ μοι π. Βασίλειε,

Έλαβον μετά χαράς τα σταλέντα μοι προφρόνως δύο πονήματά σας: «Οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού» και «Αντιπατερική η στάση του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού» και ευχαριστώ θερμότατα διά την ευγενικήν αποστολήν και εις εμέ. Συγχαίρω, ολοκαρδίως, διά την φωτεινήν διαπραγμάτευσιν του θέματος. Είναι αξίαν πάσης προσοχής, τιμής και προβολής η μελέτη σας αύτη...

Μετ’ ευχών και αγάπης

† Ο πρώην Ύδρας Ιερόθεος

 

 =====================================================

 

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

 

Λευκάς 18-2-2003

Αγαπητέ μου εν Κυρίω αδελφέ π. Βασίλειε

Έχω λάβει την αξιόλογον μελέτην σας: «Αντιπατερική η στάση του ζηλωτικού Παλαιοημερολογιτισμού». Σας ευχαριστώ, που την εστείλατε και εις εμένα. Εχάρηκα την σαφήνειαν και το αφανάτιστον πνεύμα σας. Σταθερότητα και με θάρρος οι θέσεις σας. Κατάνυξις και πόθος σωτηρίας...

Μέ πολλήν αγάπην εν Χριστώ

† Ο Λευκάδος Νικηφόρος


 


 
Περιεχόμενα // Εισαγωγή // ΜΕΡΟΣ 1 - Κεφάλαιο Α.α'

Δημιουργία αρχείου: 12-8-2012.

Τελευταία ενημέρωση: 12-8-2012.

Πάνω