Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

Δόγματα

 
Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

 

Εφόδιον Ορθοδοξίας

Βασική Δογματική Διδασκαλία 

Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

 

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

(Όσοι έχουν το βιβλίο, μπορούν από εδώ να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες κατά σελίδα)


·         Αβραάμ 49-51, 322

·         Αγάθων, αββάς 429-430

·         αγάπη 467-468,

o   άβυσσος θείας -470-473,

o   θεία 61-62

·         Άγγελοι 70, 327-328, Σεραφίμ 377

·         Άγια των Αγίων 236, 335

·         Αγία Γραφή, βλέπε Γραφή αγία

·         Αγία Τριάδα, βλέπε Τριάδα Αγία

·         αγιασμός υδάτων 378-381

·         Άγιοι 309-311,

o   αρετή των 315-319,

o   δόξα 311-314,

o   εορταί 326,

o   θαυματουργική δύναμις 370-371,

o   προσευχαί 320-325

·         Άγιον πνεύμα, βλέπε Πνεύμα άγιον

·         άθεοι 34-38

·         αιρετικοί, κατά της Εκκλησίας 180-181,

o   κατά της Θεοτόκου 154-156

·         αλήθεια 19-21

·         Αμβρόσιος, άγιος 258

·         ανάστασις, πρώτη 392-395

·         άνθρωπος 23-24,

o   αγών ευσεβούς -430-433,

o   αγωνιστής Χριστού 216-218,

o   αλλοτρίωσις 85-86,

o   διάσπασις 87-88,

o   εικών και πρωτότυπον 73-74,

o   εικών του Θεού 74-75,

o   ελπίς 62-63,

o   εξουσία 78-79,

o   επιστήμη 75-78,

o   καταδίκη άσεβων 424,

o   ο μετά θάνατον 400-405,

o   οι πονηροί 319-320,

o   οι πονηροί μετά θάνατον 405-407,

o   πάροικος και παρεπίδημος 385-388,

o   προσδοκία 92-98,

o   πτώσις -84-85,

o   χριστοποίησις 473-475

·         Αντίχριστος 129-130

·         Αντώνιος, ο μέγας 227, 229,280-281, 388, 469

·         απιστία 167-168

·         Αποστολική διαδοχή 248-251

·         Αποστολική Σύνοδος 177

·         Απόστολοι 192-193

·         Αρσένιος, άγιος 313

·         άσκησις 476-477

·         αφθαρσία 416-418

·         Αχμέτ, νεομάρτυς 373-375

·         Βάπτισμα άγιον 203-205,

o   ευθύνη γονέων και αναδόχων δια το 209-213,

o   νηπιοβαπτισμός 207-208,

o   προσωπική συμμετοχή εις το -208-209,

o   προϋποθέσεις του 205-206

·         βασιλεία, πρόγευσις 437-438,

o   τέκνα 418-421

o   Βασίλειος, ο μέγας 257

o   Βηθλεέμ 98

o   βοήθεία 55-56

o   Γάμος 293-294,

o   εκτός της Εκκλησίας 298-299,

o   κοινωνία αγάπης 295-296,

o   Τωβία 299-303,

o   εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν 296-

o   297, ευχαριστιακά πλαίσια 297-

o   298, σκοπός 304, στέφανα 304-305

·         Γεράσιμος, άγιος 317

·         Γραφή αγία 189-192,

o   ερμηνευτής -193-196

·         Γρηγόριος, ο Θεολόγος 208,

o   ο Παλαμάς 312, 351, 355, 360, 362

·         Δαίμονες 347, 398, 406,

o   πάλη κατά των 475-476,

o   προσβολαί 216,

o   πτώσις 83

·         Δανιήλ, προφήτης 317-318, 408

·         δευτέρα παρουσία, βλέπε Παρουσία

·         Δημήτριος, ο Μυροβλήτης 366

·         δημιουργία Θεού 43-45, 359,

o   διάσπασις 88,

o   εκ του μηδενός 69-70,

o   μεταμόρφωσις 371-375,

o   τριαδικόν σχήμα 67-69

·         Διόγνητος, προς επιστολή 386

·         Διονύσιος Αρεοπαγίτης 110-111

·         Εικόνες, απαγόρευσις εις την Π.Δ. 331-334,

o   Αγίων 338-340,

o   εις την Π.Δ. 334-335,

o   χριστολογική βάσις 335-338

o   εικονογράφοι 340-342

·         Εκκλησία, αληθινή 180,

o   αποκάλυψις 179-180, ε

o   Εγκεντρισμός εις την 170-171,

o   η ως νέος λαός του Θεού 159-167,

o   κεφαλή και μέλη 168-170,

o   ορατή κοινότης -177,

o   πρωτο-Χριστιανική 175-176,

o   συνέχεια -178-179,

o   συνηγμένοι εν τη 174-175, 181-183

·         Ελισσαίος, ο προφήτης 313, 369, 378

·         ενέργειαι θείαι 42-43,

o   αιωνιότης 43,

o   άκτισται 67

·         ενορία, ενότης 270-271,

o   καθολικό της 267-269,

o   χαρίσματα εις την ζωήν της 271-275

o   εξομολόγησις, γνησία 283-284,

o   μυστήριον 281-283

o   εορταί, κύκλος γεννήσεως 449-451,

o   κύκλος της Κυριακής 456-457,

o   κύκλος Πάσχα 451-454,

o   κύκλος Πεντηκοστής 454-456

·         ευσέβεια, μυστήριον 461-465

·         ευχαριστία θεία 256-258

·         ευχέλαιον, μυστήριον αγάπης 288-290,

o   σύστασις μυστηρίου 287-288,

o   σχέσις προς την εξομολόγησιν 288

·         Ηλίας, ο προφήτης 313, 401, 403

·         Ησαΐας, αββάς 217

·         Ησύχιος, όσιος 320

·         Θάνατος, νίκη κατά του 388-392,

o   Ο ως αγαθόν 398-400

·         Θεάνθρωπος, βλέπε Υιός

·         θεία ευχαριστία, βλέπε ευχαριστία θεία

·         θεία Λειτουργία, βλέπε Λειτουργία θεία

·         θεογνωσία, αφετηρία και σκοπός -30,

o   προϋποθέσεις 28-29

·         Θεόδωρος, ο Στουδίτης 336

·         Θεός, γνώσις 27-28,

o   δόξα ονόματος 375-378,

o   ουσία 41,

o   μία ουσία και τρεις υποστάσεις 57-58,

·         Θεοτόκος 327,

o   η εις την Π.Δ. 147-149,

o   τιμή 149-153,

o   παρθενία -153,

o   πρόσωπον 153-154

·         Θεόφιλος, άγιος 74

·         Ιγνάτιος, άγιος 181-183, 188, 245, 246, 247, 260, 262, 267, 299, 400

·         Ιεζεκιήλ, προφητεία περί των οστών 417-418

·         Ιερουσαλήμ άνω 414-416

·         Ιερωσύνη, ειδική εις την Π. Ο. 233-234,

o   εις την Εκκλησίαν 240-244,

o   Επισκόπων 244-248,

o   κατά την τάξιν Μελχισεδέκ 234-237

·         Ιλάριος, άγιος 56-57

·         Ιλαρίων, ο μέγας 320

·         Ιούδας ο Μακκαβαίος 323, 407

·         Ισαάκ, ο Σύρος 226, 280, 315-316, 473

·         Ιωάννης, ο Δαμασκηνός 336, 337, 338, 339, 340, 351,

o   Χρυσόστομος 297, 298, 386-388,

o   της Κλίμακος 283, 361-362, 472-473

·         Ιώβ 21-22

·         Ιωσήφ 368

·         Κανών, μέγας 86,162, 217,472

·         Κλήμης, Ρώμης 244-245

·         κόλασις 421-423

·         Κόπριος, όσιος 226

·         κτίσις, βλέπε Δημιουργία Κυπριανός, άγιος 208, 247

·         Κύριλλος, Ιεροσολύμων 263

·         Λειτουργία θεία 258-263

·         λείψανα, άγια 362-364,

o   ευωδία -366-367,

o   θαύματα 367-370

o   εις τα μαρτυρολόγια 364-366

·         Λόγος, βλέπε Υιός

·         Μακάριος, ο Αιγύπτιος 217,422-423

·         Μάμας, άγιος 316

·         Μάξιμος, άγιος 466 Μελχισεδέκ 235, 243

·         Μεταμόρφωσις 33, 52, 114, 311, 404

·         μετάνοια 279-281, 468-470

·         μοναχισμός 443

·         μύρον, άγιον 215

·         Μωυσής 341,345,346,392,393,403, 404,

o   αποκάλυψις εις τον 22-23

·         Νείλος ο Ασκητής 28

·         Νεκτάριος, άγιος 313, 366, 369-370

·         Νικόλαος, Επίσκοπος Αχρίδος 61-62,

o   Καβάσιλας 208

·         Όγδοη ημέρα 447-448

·         όνομα Ιησού 125-129

·         Πάθη 359-360

·         Παναγία, βλέπε Θεοτόκος παράδεισος 269, 404, 425-426

·         παράδοσις, Ιερά 187-189,196-200

·         παρουσία δευτέρα 407-409,

o   αναμονή δια την 433,

o   ετοιμασία δια την 426-430,

o   πειρασμός 84

·         Πεντηκοστή 59-60, 179, 189, 213, 394, 449, 457

·         «πέτρα» 113-114

·         πίστις 465-466

·         πλάνη 410-414

·         Πνεύμα άγιον 32-34,

o   αρνηταί -137-139,

o   εκπόρευσις 58-61,

o   έργον -139-143,

o   μαρτυρίαι 135-137,

·         πανοπλία 213-215,

·         Παράκλητος 133-134,

·         πρόσωπον 134-135

·         Πολύκαρπος, άγιος 326, 364-365

·         προσευχαί, υπέρ των κεκοιμημένων 407

·         προφητείαι 98-102

·         Πρωτευαγγέλιον 91-92

·         Σατανάς, βλέπε Δαίμονες Σεραφείμ, του Σαρώφ 313-314, 366-367

·         Σισώης, αββάς 469-470

·         Σταυρός 31-32,

o   δύναμις 347-351,

o   πανοπλία 354-356,

o   προτύπωσις εις την Π.Δ. 345-346,

o   σημείον -351-354

·         Συμεών, ο Νέος Θεολόγος 363-364, 477

·         Σύνοδος, Οικουμενική Ζ' 338

·         σώμα, μεταμόρφωσις 360-362

·         σωτηρία 228, 263,

o   η εν τη Εκκλησία 171-173

·         Τερτυλλιανός 353-354

·         Τριάδα Αγία 51-53,

o   μαρτυρίαι 54

·         Τωβίας, βλέπε Γάμος

·         Υιός, άρτος ο ζων 238-240,

o   εν εξουσία και δυνάμει 123-125,

o   έσχατος Αδάμ 102-105,

o   θεότης εις την Κ.Δ. 115-120,

o   θεότης εις την Π.Δ. -111-113,

o   μόνος σωτήρ 326-327,

o   ο Ων 114-115,

o   προσευχή προς τον Πατέρα 426,

o   σάρκωσις του Λόγου 109-111,

o   το Αρνίον 120-123

·         Φιλάρετος, μητρ. Μόσχας 230

·         Χαρίσματα 273-274

·         Χριστιανοί 173, 177, 228, 360,

o   βασίλειον ιεράτευμα 221-222,

o   ενότης -255,

o   κοινωνική ευθύνη 441-442,

o   οι διαγγελείς της βασιλείας του. Θεού 227-230,

o   οι Ιερείς της δημιουργίας του Θεού 225-227,

o   οι Ιερείς του ιδίου σώματος 222-225,

o   σχέσις προς τον κόσμον 438-441

·         Χριστός, βλέπε Υιός

·         χρόνος, λειτουργικός 448-449

·         Ψυχαί, δικαίων 395-397

 


Κεφάλαιο 1ο // Περιεχόμενα

Δημιουργία αρχείου: 20-10-2010.

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2010.

Πάνω