Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, Διωγμοί, Ιστορία και Ιεραποστολή

Kεφάλαιο 9ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 11ο

Αρχαίοι διωγμοί και Μάρτυρες

Ιστορικά στοιχεία για τους αρχαίους διωγμούς κατά των χριστιανών και τους μάρτυρες της Εκκλησίας

Θεόδωρος Ι. Ρηγινιώτης

 

Κεφάλαιο 10

 

Β. Χριστιανικές μαρτυρίες από τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ.

4. Η Επιστολή προς Διόγνητον

Στην περίφημη Επιστολή προς Διόγνητον (2ος αι.) ο ανώνυμος συντάκτης πληροφορεί τον παραλήπτη ότι οι χριστιανοί ρίχνονται στα θηρία και στη φωτιά για ν' αρνηθούν το Χριστό, όμως, αντί να λιγοστεύουν αυξάνονται! Τον βεβαιώνει επίσης πως, αν τελικά γίνει χριστιανός, τότε θα μπορέσει να εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, την ανδρεία εκείνων που βασανίζονται επειδή δεν θέλουν να αρνηθούν το Θεό, και, όταν καταφρονήσει τον επίγειο φαινομενικό θάνατο και συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της αιώνιας κρίσης, θα θαυμάσει εκείνους που υπομένουν την πρόσκαιρη φωτιά υπέρ της δικαιοσύνης (καίγονται ζωντανοί δηλαδή), γιατί η μόνη φωτιά που θέλουν πραγματικά ν’ αποφύγουν είναι η αιώνια. Γράφει:

«Αγαπώσι πάντας, και υπό πάντων διώκονται. αγνοούνται, και κατακρίνονται· θανατούνται, και ζωοποιούνται. πτωχεύουσι, και πλουτίζουσι πολλούς· πάντων υστερούνται, και εν πάσι περισσεύουσιν. Ατιμούνται, και εν ταις ατιμίαις δοξάζονται. Βλασφημούνται, και δικαιούνται. Λοιδορούνται, και ευλογούσιν· υβρίζονται, και τιμώσιν. Αγαθοποιούντες ως κακοί κολάζονται· κολαζόμενοι χαίρουσιν ως ζωοποιούμενοι» (Προς Διόγνητον, 5, 11-16).

«παραβαλλομένους θηρίοις, ίνα αρνήσωνται τον κύριον, και μη νικωμένους; ουχ οράς, όσω πλείονες κολάζονται, τοσούτω πλεονάζοντας άλλους;» (8, 7-8).

«τότε τους κολαζομένους επί τω μη θέλειν αρνήσασθαι θεόν και αγαπήσεις και θαυμάσεις· (…) όταν του δοκούντος ενθάδε θανάτου καταφρονήσης (…) τότε τους υπομένοντας υπέρ δικαιοσύνης θαυμάσεις το πυρ το πρόσκαιρον και μακαρίσεις, όταν εκείνο το πυρ επιγνώς» (10, 7-8).

 


Kεφάλαιο 9ο

Περιεχόμενα

Kεφάλαιο 11ο


Δημιουργία αρχείου: 11-3-2021.

Τελευταία μορφοποίηση: 25-6-2021.

ΕΠΑΝΩ