Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Επιστροφή στις ενότητες: Κοινωνικά θέματα , Σωτηριολογικά θέματα και Πατερικά

Γιατί υπάρχουν οι δοκιμασίες και ο πόνος στη ζωή μας;

ΠΗΓΗ: ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ “ΛΟΓΟΙ” , τομοσ Δ’.

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ‘’ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ’’ ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  2002.

Περιεχόμενα

«Για να πάει κανείς στον γλυκό Παράδεισο, πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι»

 

Περιεχόμενα

1. "Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος"

2. Η αρρώστια

3. Η αναπηρία είναι ευλογία από τον Θεό

4. Οι πνευματικοί νόμοι

Μεταγραφή Θωμάς Δρίτσας

 

Διαμόρφωση σελίδας: 30-3-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 9-9-2008.

Πάνω