Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Ευσεβισμός

Kεφάλαιο 16ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 18ο

Ευσεβοφάνεια και Εκκλησία

Απαντήσεις σε απορίες

και ενστάσεις αντικληρικαλιστών

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Μέρος Β: Οι κατά τών Πρεσβυτέρων κατηγορίες

Κεφάλαιο 17.

Η μισθοδοσία τού κλήρου

Ούτε το θέμα τής μισθοδοσίας τού κλήρου όμως, θα μπορούσε να ξεφύγει από την επικριτική μανία τών εχθρών τής Εκκλησίας.  Και φυσικά, το ότι το Ελληνικό κράτος έχει την ευλογία να συμμετέχει στην οικονομική ενίσχυση τής Εκκλησίας, είναι το μεγάλο αγκάθι στο μάτι τού διαβόλου.  Δεν θα μπορούσαν να μείνουν ατάραχα λοιπόν τα ευσεβοφανή του θύματα. 

"Επιτρέπεται να πληρώνονται οι Χριστιανοί για το ότι κηρύττουν το Ευαγγέλιο;  (λένε).  Ο απόστολος Παύλος δούλευε για να ζήσει για μη γίνει βάρος, ενώ κήρυττε".

Ω ημιμαθείς και απρόσεκτοι!  Το παράδειγμα τού αποστόλου Παύλου το βλέπετε!  Τα λόγια του όμως δεν τα βλέπετε;  Διαβάστε λοιπόν τι λέει στην Α΄ Κορινθίους 9/θ΄ 3-18:

"Η δική μου απολογία σ’ αυτούς που με κρίνουν, είναι αυτή:  Μήπως δεν έχουμε εξουσία να φάμε και να πιούμε; Μήπως δεν έχουμε εξουσία να παίρνουμε μαζί μας και τη γυναίκα μας, όπως και οι υπόλοιποι απόστολοι και οι αδελφοί τού Κυρίου και ο Κηφάς;  Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε εξουσία να μην εργαζόμαστε; 

...Ποιος φυτεύει αμπελώνα και δεν τρώει τον καρπό του;  ή ποιος ποιμαίνει ποίμνη και δεν τρώει από το γάλα τής ποίμνης; ...

Επειδή είναι γραμμένο στο νόμο τού Μωυσή: «Μη φιμώσεις βόδι που αλωνίζει», ώστε να μπορεί να φάει από τον κόπο του.  Μήπως ενδιαφέρει το Θεό για γα βόδια, ή για εμάς τα λέει;  Επειδή για εμάς γράφτηκε, ότι οφείλει και αυτός που αροτριά, και αυτός που αλωνίζει, να ελπίζει πως θα μετέχει (στον κόπο του). 

Εάν εμείς σπείραμε τα πνευματικά σας, είναι τόσο φοβερό να θερίσουμε τα σαρκικά σας;  Εάν άλλοι μετέχουν τής εξουσίας σας, πόσο μάλλον εμείς. Αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε την εξουσία αυτή... για να μη δώσουμε μομφή στο ευαγγέλιο τού Χριστού. 

Δεν γνωρίζετε, ότι αυτοί που εργάζονται τα ιερά, τρώνε από το ιερό, και αυτοί που δουλεύουν στο θυσιαστήριο, συμμερίζονται τα τού θυσιαστηρίου;  ΕΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΕΤΑΞΕ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, ΝΑ ΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ..."

Γιατί λοιπόν κατηγορείτε τους πρεσβυτέρους που ζουν εκ τού ευαγγελίου;  Δεν το διέταξε ο Κύριος;  Γιατί παραβαίνετε την εντολή τού Κυρίου για την παράδοσή σας;  Άσε που οι Ορθόδοξοι πρεσβύτεροι τού κράτους μας, δεν επιβαρύνουν καν τις τοπικές ενορίες, αλλά πληρώνονται από το κράτος, από χρήματα που αλλιώς θα κατέληγαν ποιος ξέρει πού; 

Και φυσικά, εκτός από εκείνους τους πρεσβυτέρους που ακολουθούν "το παράδειγμα τών άλλων αποστόλων", υπάρχουν και σήμερα πρεσβύτεροι που εργάζονται σκληρά, για να βοηθήσουν τους φτωχούς τής χώρας, όπως εργαζόταν και ο απόστολος Παύλος.

Τέλος, (και χωρίς να επικρίνουμε κανέναν), υπενθυμίζουμε στους επικριτές αυτούς, πως σε άλλες χώρες που οι Ορθόδοξοι δεν πληρώνονται από το κράτος, υπάρχουν Προτεστάντες με μισθούς και συντάξεις.  Αυτό, γιατί δεν το βλέπουν οι επικριτές, και βλέπουν μόνο την Ορθοδοξία;  Εφ’ όσον τους ενοχλεί τόσο "η εντολή" τού Κυρίου, γιατί δεν αρνούνται τον Προτεσταντισμό, επειδή πληρώνει τους εργάτες του;

 


 

Kεφάλαιο 16ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 18ο

 

Δημιουργία αρχείου: 7-2-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-8-2020.

ΕΠΑΝΩ