Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία και Ευσεβισμός

Kεφάλαιο 8ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 10ο

Ευσεβοφάνεια και Εκκλησία

Απαντήσεις σε απορίες

και ενστάσεις αντικληρικαλιστών

Νικολάου Μαυρομάγουλου

 

Μέρος Β: Οι κατά τών Πρεσβυτέρων κατηγορίες

Κεφάλαιο 9.

Τα σκάνδαλα

Από το αντορθόδοξο μένος τών επικριτών, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει το πρεσβυτέριο.  Κι εδώ, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως σε γενικές γραμμές ισχύουν τα ίδια, με τα όσα ήδη αναφέραμε στο πρώτο μέρος.  Οι επικριτές τής Εκκλησίας, κατηγορούν ΤΟΥΣ παπάδες, κι όχι ΜΕΡΙΚΟΥΣ παπάδες.  Γενικεύουν την κατηγορία, ώστε να περιλαμβάνει όλους τους πρεσβυτέρους τής Εκκλησίας.  Με τη γνωστή χυδαιότητα, κατηγορούν αξίους και αναξίους, γνωστούς τους και αγνώστους, για χίλια δυο αίσχη.  Και το σπουδαιότερο είναι, πως τις περισσότερες φορές, αυτό που λένε, το άκουσαν από αλλού, ή το διάβασαν.  Οι ίδιοι, δεν μπορούν να το αποδείξουν!  Γίνονται έτσι φορείς πολλών ψευδών κακοηθειών, και ψευδείς κατήγοροι τών συνανθρώπων τους. 

Στον ίδιο τον γράφοντα, έχουν κατηγορηθεί από Προτεστάντες εντελώς αθώοι πρεσβύτεροι, και στο τέλος, αποδείχθηκε η αθωότητά τους, προς ντροπή τών κατηγόρων.  Ακόμα και αυτοί που πράγματι έγιναν μάρτυρες κάποιας πτώσης πρεσβυτέρου, δεν ακολούθησαν τη σωστή οδό βοηθείας του, αλλά άρχισαν να κατηγορούν και τους άλλους πρεσβυτέρους.  Κι εδώ, αναφέρομαι κυρίως σε κάποιους βαπτισμένους "Ορθοδόξους", που στον τομέα αυτό ξεπερνούν κάποιους Προτεστάντες.

Συνήθως, οι κατηγορίες είναι γελοίες:  "Ο τάδε παπάς, μίλησε άσχημα", "ο δείνα παπάς, αρνήθηκε να κάνει το τάδε πράγμα", "ο άλλος παπάς θεάθηκε από κάποιον να κάνει εκείνο", ή "πήρε τόσα χρήματα για το μυστήριο", κλπ.

Λες και οι πρεσβύτεροι δεν είναι κι αυτοί άνθρωποι, λες και είναι τέλειοι και αναμάρτητοι! 

Αλλά και πράγματι αν υπάρχει αμαρτία, αυτό δεν δικαιολογεί κάποιον να εγκαταλείψει την Εκκλησία!  Δηλαδή, επειδή ο ένας από τους 12 αποστόλους ήταν προδότης και κλέφτης, μήπως θα έπρεπε να απαρνηθούμε τη Χριστιανική Εκκλησία;  Γιατί οι αλλόθρησκοι επικριτές δεν κάνουν το ίδιο, όταν κάποιος (λεγόμενος) "πρεσβύτερος", τής ομάδας τους αμαρτάνει;  Γιατί δεν εγκαταλείπουν την ομάδα εκείνη;  Και έχουμε προσωπική γνώση πτώσεων "πρεσβυτέρων", από πολλές γνωστές μας Προτεσταντικές ομάδες, τών οποίων το ποίμνιο, συνηθίζει να κατηγορεί Ορθοδόξους πρεσβυτέρους.

Φυσικά, με τα παραπάνω δεν αρνούμαστε ότι υπάρχουν πρεσβύτεροι που αμαρτάνουν.  Δεν συμβαίνει όμως αυτό στο βαθμό που θέλουν να το παρουσιάζουν οι επικριτές μας! 

Άλλωστε, η Αγία Γραφή την οποία λένε πως πιστεύουν, το γράφει καθαρά, πως θα υπάρχουν και σκάνδαλα στην Εκκλησία:

Ματθαίος 13/ιγ΄ 41:  "αποστελεί ο υιός τού ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και συλλέξουσιν εκ τής βασιλείας αυτού πάντα τά σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν".  Ματθαίος 18/ιη΄ 7:  "Αλοίμονο στον κόσμο από τα σκάνδαλα.  Επειδή είναι ανάγκη να έλθουν τα σκάνδαλα, αλλά αλοίμονο στον άνθρωπο δια τού οποίου έρχεται το σκάνδαλο".  Ο Ιησούς Χριστός, στα παραπάνω, όχι μόνο λέει πως στην Εκκλησία του θα υπήρχαν σκάνδαλα, αλλά και πως θα ήταν απαραίτητα.  Έτσι, θα εκδηλώνονταν επίσης στην Εκκλησία του, οι έχοντες το σατανικό πνεύμα τής επίκρισης.  Όμως ο Κύριος δεν είπε "αλοίμονο σε όλα τα μέλη τής Εκκλησίας", αλλά "αλοίμονο στον κόσμο", και "αλλοίμονο στον άνθρωπο δια τού οποίου έρχεται το σκάνδαλο".  Κάποιοι Προτεστάντες όμως λένε: "Αλοίμονο σε όλους τους παπάδες, και αλοίμονο στην Ορθοδοξία".

 


 

Kεφάλαιο 8ο * Περιεχόμενα * Kεφάλαιο 10ο

 

Δημιουργία αρχείου: 7-2-2000.

Τελευταία μορφοποίηση: 6-7-2017.

ΕΠΑΝΩ