Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Έρευνα για το κτιστό και το Άκτιστο

Βιβλία

 
Κεφάλαιο 12 // Περιεχόμενα // Παράρτημα Κειμένου Α
 

Ουνία

Πρόσωπο και Προσωπείο

Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού


Βιβλιογραφία (Επιλεκτική)

Βαλληνδρά, Νικοδήμου: Ζητήματα εκκλησιαστικής Δεοντολογίας, Αθήναι 1968.

Γιανναρά, Χρήστου: Αλήθεια και ενότητα τής Εκκλησίας, Αθήνα 1977.

Γρηγορίου, П.: Σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων, Αθήναι 1958.

Γρηγορίου, П.: Πορεία προς την ενότητα, Αθήναι 1978.

Διαμαντοπούλου, Αδ.: Η εν Φλωρεντία Σύνοδος και η Λατινική Ουνία εν Ανατολή, Αθήναι 1927.

«Ζωής» (Αδελφότητος): Η νοσταλγία της Ορθοδοξίας, Αθήναι 1956.

Ifantis Ρ.- Karidis Sp.: Le origini deli’ unitismo, О Odigos, 10 (1991), σσ. 2-7.

Καλογήρου, Ιωάννης: Η B' εν Βατικανώ Γενική Ρωμαιοκαθολική Σύνοδος και η Οικουμενική προσπάθεια αυτής κατ’ Ορθόδοξον θεώρησιν, Θεσσαλονίκη 1965.

Καντιώτου, Αυγ.: Μία θρησκευτική απάτη. Οι Ουνίται, Αθήναι 1965.

Καρμίρη, Ιωάννης: Τα Δογματικά και Συμβολικά μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τ. I, Εν Αθήναις 1960. Τόμ. IΙ, Graz 19682.

Κολιτσάρα, Ιωάννου: Η Ουνία, Αθήναι 1966.

Κόντογλου, Φωτ.: Τι είναι η Ορθοδοξία και τι είναι ο Παπισμός, εκδ. Β΄, Αθήναι 1964.

Λαΐου Θωμαδάκη Αγγελική: Η διαμάχη μεταξύ Παπών και αυτοκρατόρων και οι απόψεις των Βυζαντινών, Θησαυρίσματα 15 (1978), σσ. 106-118.

Μπιλάλη, Σπυρ.: Ορθοδοξία και Παπισμός, Αθήναι 1969.

Νινίκα, Σόλωνος: Πώς εννοούν οι Ρωμαιοκαθολικοί την ένωσιν των Εκκλησιών, Αθήναι 1966.

Παπαδοπούλου, Χρυσ.: Φύσις και χαρακτήρ τής Ουνίας, Αθήναι 1928 (ανάτυπο από το περιοδ. «Ανάπλασις»).

Παπαδοπούλου, Χρυσ.: Το πρωτείον του Επισκόπου Ρώμης, Αθήναι 1930.

Παπαδοπούλου, Χρυσ,: Αι πλάναι του Παπισμού, ο Ουνιτισμός και ο Προτεσταντισμός, έκδ. Γ׳, Αθήναι 1964.

Romanides, John S.: Franks, Romans, Feudalism and doctrine. An Interplay between Theology and Society (1981).

Ρωμανίδου, Ιωάννης Σ.: Ρωμηοσύνη, Ρωμανία, Ρούμελη, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη αϡ οε 1975).

Ρωμανίδου, Ιωάννης Σ.: Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Έλληνες αντιπρόσωποι Λατίνων εις Σλάβους έναντι Φράγκων («Γρηγόριος ο Παλαμάς» 1971, σ. 273 - 281).

Romanides, John S.: The Filioque (Anglican Orthodox Joint Doctrinal discussions, St. Albans 1975. Moscow 1976).

Romanides, John S.: Le Filioque, στον τόμο: Saint Augustin, εκδ. L’ âge d’ homme, Paris 1988.

Ρωμανιδου, Ιωάννης Σ.: εκκλησιαστικοί Σύνοδοι, στο περ. «,Εκκλησία» τ. (1991) σ. 603 ε. ε.

Στεφανίδου, Βασιλ.: Εκκλησιαστική Ιστορία, Αθήναι 19582.

Τρεμπέλα, Παναγιώτου: Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως Αρχιεπίσκοπος, (Ανάτυπο από το περιοδ. Εκκλησία, Αθήναι 1968).

Χαλαβαζή, Γεωργίου: Πώς τίθεται το ενωτικόν πρόβλήμα, Αθήναι 1953.

Hieromoine Pierre: L’ ùnion de l΄ ΄Orient avec Rome, Une controverse recente. Correspondance echangee entre S. B. Monseigneur Chrysostome Papadopoulos, Archevèque Orthodoxe d 'Athènes et de toute la Grèce, et Monseigneur Georges Calavassy, Evèque Catholique des Grecs de rite byzantin, a Constantinople et en Grèce, Introduction et traduction, Orientalia Christiana, Vol. XVIII 1, Roma 1930.

Χριστοδούλου, Μητροπολίτου: Η Ουνία δούρειος ίππος του Παπισμού, Εφημ. «Το Βήμα», 9. 2. 1992.

Φειδά, Βλασίου Ιωάννης: εκκλησιαστική Ιστορία, II, Αθήναι 1977.

Φειδά, Βλασίου Ιωάννης: Αι αντιλήψεις του ι. Φωτίου περί τής Δυτικής Εκκλησίας (Εκκλησία, 1977).

 


 
Κεφάλαιο 12 // Περιεχόμενα // Παράρτημα Κειμένου Α

Δημιουργία αρχείου: 9-9-2014.

Τελευταία ενημέρωση: 9-9-2014.

Πάνω