Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Βιβλία, ΜΝΚ και Μυστήρια

Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο

Θεία Κοινωνία: Σύμβολα, εμβλήματα, ή πραγματικό Σώμα και Αίμα Χριστού;

Γεωργίου Τσιμπιρίδη

Το Χριστιανικό Θυσιαστήριο τρανή απόδειξις τής εν Καινή Διαθήκη Ειδικής Ιεροσύνης

Κριτική Ανάλυσις Κωδίκων και Χειρογράφων τής σημαντικότατης μετοχής "κλώμενον" (Α΄ Κορ. ια: 24). Αναίρεσις Προτεσταντικών κακοδοξιών

 

9. Ανάλυση τού χρονικού επιρρήματος "οσάκις" που δηλώνει τη συχνότητα τής τελέσεως τής Θείας Ευχαριστίας

 

Ότι δε ‘ο τρώγων’ δηλώνει το συνεχώς και δίχως χρονικούς περιορισμούς επαναλαμβανόμενο, επ’ αυτού συμφωνεί κι επαυξάνει και αυτός ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ, ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, ο οποίος εις την Α΄ ΚΟΡ. ΙΑ:24-26 λέγει τα εξής:

«λάβετε φάγετε· τούτο εστί το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμενον· τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν. 25. Ωσαύτως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι λέγων· τούτο το ποτήριον η καινή διαθήκη εστίν εν τω αίματί μου· τούτο ποιείτε, οσάκις αν πίνητε, εις την εμήν ανάμνησιν· 26. οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε, τον θάνατον τού Κυρίου καταγγέλετε, άχρις ού αν έλθη».

«‘Λάβετε, φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου, που τεμαχίζεται για εσάς. Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου’. 25. Επίσης μετά το δείπνο προσέφερε και το ποτήριο λέγοντας: ‘Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη, που επικηρώνεται με το αίμα μου’. Κάθε φορά που θα πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε σε ανάμνησή μου’. 26. Κάθε φορά δηλαδή που τρώγετε αυτόν τον άρτο, και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύσσετε τον θάνατο τού Κυρίου, μέχρι να έλθει».

«This means my body which is in your behalf. Keep doing this in remembrance of me. 25. He did likewise respecting the cup also, after he had the evening meal, saying: This cup means the new covenant by virtue of my blood. Keep doing this, as often as you drink it, in remembrance of me. 26. For as often as you eat this loaf and drink this cup, you keep proclaiming the death of the Lord, until he arrives».

(Αγγλική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1961, 1981, 1984 καθώς και από το επίσημο site τής Εταιρίας https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/1-corinthians/11).

«Αυτό σημαίνει το σώμα μου που είναι για χάρη σας. Εξακολουθείστε να το κάνετε αυτό σε ανάμνησή μου. 25. Και με το ποτήρι έκανε το ίδιο, αφού δείπνησε, λέγοντας: Αυτό το ποτήρι σημαίνει τη νέα διαθήκη που έχει ως βάση το αίμα μου. Εξακολουθήστε να το κάνετε αυτό, όποτε το πίνετε, σε ανάμνησή μου’. 26. Διότι όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήρι, εξακολουθείτε να εξαγγέλετε το θάνατο τού Κυρίου, ωσότου αυτός έρθει» (Ελληνική Μετάφρασις Νέου Κόσμου, Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας ‘Σκοπιά’, έκδ.1997).

Το ‘οσάκις’ είναι χρονικό επίρρημα και μεταφράζεται: ‘κάθε φορά’ ή ‘όσες φορές’. Άρα εις αυτήν την έκφραση που χρησιμοποιεί ο Απόστολος για να περιγράψει την Ανάμνηση, δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός. Ούτε το συγκεκριμένο επίρρημα υπονοεί ‘άπαξ τού έτους’! Αντιθέτως, υπαινίσεται, ότι η ανάμνηση δύναται να τελείται οποιανδήποτε χρονική στιγμή!

Εις δε την μετάφραση τής Σκοπιάς τώρα, έχει συμβεί το εξής τραγελαφικό: Εις μεν την Αγγλική Μετάφραση το ‘οσάκις’ έχει αποδοθεί ορθώς, εις δε την Ελληνική εντελώς λανθασμένα! Το τραγελαφικό, λοιπόν, τής υποθέσεως είναι, ότι η Αγγλική μετάφραση (‘as oftten as’ = ‘όσες φορές’) αποδίδει ορθώς το ‘οσάκις’ (βλέπε Greek-English Lexicon υπό Henry George Liddell & Robert Scott, έκδ.1996, σελ.1260, λήμμα ‘οσάκις’) ενώ η Ελληνική μετάφραση ‘όποτε’ να απέχει παρασάγγας!

Οι Έλληνες δηλαδή μεταφραστές, δεν έκαναν καν τον κόπο να ανοίξουν ένα Λεξικό τής Ελληνικής Γλώσσης και να ελέγξουν για την ορθή απόδοση τού αρχαιοελληνικού επιρρήματος. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται αγνόησαν και την αντίστοιχη Αγγλική μετάφραση, διότι το ‘όποτε’ (ή οποτεδήποτε) είναι η αντίστοιχη μετάφραση τής Αγγλικής λέξεως ‘anytime’ ή ‘whenever’ κι όχι τής ‘as oftten as’. Λέμε π.χ. «He can call me whenever. I don’t mind’ δηλαδή «Μπορεί να με πάρει τηλέφωνο οποτεδήποτε θέλει όποτε να’ναι, ή ανά πάσα στιγμή). Δεν με πειράζει». Ή «Πέρνα όποτε οποτεδήποτε) θέλεις». Ή «Θα ’ρθει όταν και όποτε θέλει». Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν μία πράξη που θα πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά δεν προϋποθέτει και την συχνή ή τακτική επανάληψη αυτής. Άλλο, λοιπόν, είναι «Όποτε κάνω κάτι» και άλλο «Κάθε φορά που κάνω κάτι».

«Τι σημαίνουν τα λόγια του Παύλου: ‘Οσάκις αν τρώγητε τον άρτον τούτον και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον τού Κυρίου καταγγέλλετε, μέχρι τής ελεύσεως αυτού’; Η λέξη ‘οσάκις’ υποδηλώνει ότι οι πιστοί, χρισμένοι Χριστιανοί θα μετείχαν από τα εμβλήματα τής Ανάμνησης συχνά μέχρι τότε που θα πέθαιναν, και στη συνέχεια επρόκειτο να αναστηθούν σε ουράνια ζωή. Έτσι, θα διακήρυτταν συχνά ενώπιον τού Θεού και τού κόσμου την πίστη τους στην προμήθεια τής θυσίας τού Ιησού την οποία έκανε ο Ιεχωβά». (Σκοπιά 15.03.1993, σελ.5)

Όταν, αγαπητοί Μάρτυρες τού Ιεχωβά, λέμε ότι κάνω κάτι συχνά, εννοούμε ότι αυτό γίνεται ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ;;;

 


Προηγούμενο // Περιεχόμενα // Επόμενο


Δημιουργία αρχείου: 21-4-2018.

Τελευταία μορφοποίηση: 26-4-2018.

ΕΠΑΝΩ