Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα

Κατάλογος ψηφιακών βιβλίων

Επιστροφή στην ενότητα Πατερικά

«ΤΥΠΙΚΟΝ»

ΗΤΟΙ,

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Πονηθείσα υπό του ελαχίστου εν θεολόγοις

© Μιχαήλ Μπερκουτάκη του Κωνσταντίνου.

 Περιεχόμενα

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ο διαμορφωτής του Τυπικού της Ιεράς μονής του Αγίου Σάββα του ηγιασμένου.

 

Περιεχόμενα

Υπό Κατασκευήν

  • ΘΕΜΑ 6ο: Περί τάξεως τυπικής, οσάκις έχομεν μίαν ακολουθίαν εις δ΄, εν ημέρα Σαββάτου

 

Διαμόρφωση σελίδας: 30-3-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 23-5-2007.

Πάνω