Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Εσχατολογικά θέματα

Οι Έσχατες Ημέρες || Τα δεινά τής ιστορίας || Ο πόλεμος τού Γωγ || Έσχατοι καιροί; // Το τέλος τού Αντιχρίστου και η Παρουσία τού Χριστού

Το σημείο τού Τέλους

Πώς τα καταφέρνουν ορισμένες αιρέσεις, και χαρακτηρίζουν ως "σημείο" το "μη σημείο";

Η πλάνη τού σύνθετου σημείου

 

 

Η ιστορία, έδειξε ότι οι άνθρωποι κάθε γενιάς, θεωρούν τη δική τους γενιά ξεχωριστή από τις υπόλοιπες όσον αφορά την εκπλήρωση κάποιων προφητειών. Ειδικά η γενιά που έζησε στην αλλαγή τής 1ης μετά Χριστόν χιλιετίας, και αυτοί που ζουν στην αλλαγή τής 2ης, θεώρησαν την αλλαγή αυτή, ως τέρμα τής ιστορίας τού παλαιού κόσμου, και αρχή τού νέου. Στα εσχατολογικά αυτά σενάρια, πρωταγωνιστούν σήμερα πλήθος θρησκειών, από Αντβεντιστικές, μέχρι σχισματικές τής Ορθοδοξίας.

 

Εδώ, θα ασχοληθούμε με τις παρερμηνείες που κάνουν στα λόγια τού Κυρίου Ιησού Χριστού, η λεγόμενη "Ελεύθερη εκκλησία τής Πεντηκοστής", και το Αντβεντιστικό παρακλάδι, που μετονομάστηκε σε "Μάρτυρες τού Ιεχωβά".

 

1. H Παρερμηνεία τού Ματθαίος 24/κδ΄

Οι δύο αυτές ομάδες, διδάσκουν ότι από το 1914 υπάρχει εκπλήρωση τών λόγων τού Κυρίου, ότι δήθεν βρισκόμαστε στην τελευταία γενιά, και για το λόγο αυτό, σήμερα εκπληρώνονται τα λόγια Του στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια: Ματθαίος 24/κδ΄ , Λουκάς 21/κα΄ και Μάρκος 13/ιγ΄.

Υποστηρίζουν λοιπόν, ότι από τις αρχές τού αιώνα μας, υπάρχει αύξηση τών πολέμων, τής εγκληματικότητας, τών ασθενειών, τής πείνας, αλλά και τού κηρύγματος τού Ευαγγελίου. Με τον τρόπο αυτό, αποσπούν την προσοχή τών αφελών και απληροφόρητων, και κάνουν οπαδούς, αυτούς που βιάζονται να δουν το τέλος τού κόσμου.

Ας δούμε λοιπόν, την αναίρεση τών διδασκαλιών τών "Μαρτύρων τής Σκοπιάς", που έχουν μακρά παράδοση σε αποτυχημένες προβλέψεις τού τέλους. Το επιχείρημά τους, ξεκινάει από τα λόγια τών αποστόλων προς τον Κύριο Ιησού, όταν τον ρώτησαν "κατ' ιδίαν": "ειπέ ημίν, πότε ταύτα έσται και τι το σημείον τής σης παρουσίας και συντελείας τού αιώνος;" (Ματθαίος 24/κδ΄ 3). Ο Ιησούς Χριστός, απαντά σε αυτό το ερώτημα, στα επόμενα εδάφια:

Ματθαίος 24/κδ΄ 4 - 14: "4. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτοίς: Βλέπετε μη τις υμάς πλανήσει, 5. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες: "Εγώ ειμι ο Χριστός", και πολλούς πλανήσουσιν. 6. Μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείσθε. Δει γαρ γενέσθαι, αλλ' ούπω εστίν το τέλος. 7. Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λιμοί και σεισμοί κατά τόπους. 8. Πάντα δε ταύτα, αρχή ωδίνων... 14. Και κηρυχθήσεται τούτο το Ευαγγέλιον τής βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, εις μαρτύριον πάσιν τοις έθνεσιν, και τότε ήξει το τέλος.

Τα παραπάνω λόγια τού Κυρίου χρησιμοποιούν οι αυτοαποκαλούμενοι "Μάρτυρες τού Ιεχωβά", για να μας πουν ότι δήθεν: "Σήμερα, και ειδικά από το 1914, έχουμε περισσότερους πολέμους, πείνες, αρρώστειες, σεισμούς και έγκλημα, από κάθε άλλη εποχή. Και επιπλέον, σήμερα το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε όλο τον κόσμο, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή. Αυτά αποτελούν ένα σύνθετο σημείο του τέλους, και έτσι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στον καιρό τού τέλους".

Εάν αυτά τα λόγια τα έλεγε μόνο η ξενόγλωσση ηγεσία τής οργάνωσης αυτής, θα ήταν δικαιολογημένη ως ένα βαθμό. Το να τα επαναλαμβάνουν όμως και οι Έλληνες οπαδοί της, είναι απαράδεκτο. Επειδή, οι ξένοι, δεν γνωρίζουν την Ελληνική στην οποία γράφτηκαν τα Ευαγγέλια, και ίσως δεν μπορούν να καταλάβουν τα λόγια του Κυρίου. Οι ΄Ελληνες "Μάρτυρες" όμως, θα έπρεπε να γνωρίζουν τη μητρική τους γλώσσα, και να μη δέχονται τέτοιες παρερμηνείες σαν αγράμματοι! Ας δούμε λοιπόν προσεκτικά τα λόγια τού Κυρίου, και ας ντραπούν οι Έλληνες εκείνοι, που αντί να διορθώσουν τους ξενόφερτους (άσχετους) δασκάλους τής Σκοπιάς, διαδίδουν κιόλας τις παράλογες θεωρίες τους.

 

2. Το ΜΗ σημείο

Τι ρωτούν λοιπόν οι μαθητές τού Κυρίου;

"πότε ταύτα έσται και τι το σημείον τής σης παρουσίας και συντελείας τού αιώνος;" (Ματθαίος 24/κδ΄ 3).

Οι μαθητές εδώ, ρωτούν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πότε θα γίνει η καταστροφή τού Ναού τής Ιερουσαλήμ, (Ματθαίος 24/κδ΄ 1,2), και ποιο θα είναι "το σημείο" τής παρουσίας τού Κυρίου, και τής συντελείας τού αιώνος.

Προφανώς οι μαθητές, πίστευαν ότι αυτά τα δύο πράγματα, θα γίνονταν μαζί, γι' αυτό τα βάζουν στην ίδια ερώτηση. Η απάντηση τού Κυρίου λοιπόν, απαντά ταυτόχρονα και στα δύο ερωτήματα. Προτού όμως ο Κύριος τους απαντήσει άμεσα, τους δίνει μία προειδοποίηση:

"Βλέπετε μη τις υμάς πλανήσει, 5. πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες: "Εγώ ειμι ο Χριστός", και πολλούς πλανήσουσιν. 6. Μελλήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων. Οράτε μη θροείσθε. Δει γαρ γενέσθαι, αλλ' ούπω εστίν το τέλος".

Είναι φανερό εδώ, ότι δεν τους απαντάει άμεσα για το σημείο τού τέλους. Αντιθέτως, αντί να τους δώσει το σημείο τού τέλους, εδώ τους δίνει ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΤΕΛΟΥΣ. Τους λέει πότε ΔΕΝ θα είναι το τέλος.

Προειδοποιεί λοιπόν ο Κύριος, ότι αν δουν κάποιους να λένε ότι "είναι ο Χριστός", ή αν δουν "πολέμους και ακούσουν για πολέμους, δεν πρέπει οι Χριστιανοί να θορυβηθούν, επειδή όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Δεν θα είναι όμως το τέλος".

Αντιθέτως, άνθρωποι σαν τους οπαδούς τής Σκοπιάς και τών λεγομένων Πεντηκοστιανών, πλανήθηκαν, περιμένοντας το τέλος.

Στα παραπάνω, η εταιρία Σκοπιά απαντάει: "Τα λόγια τού Χριστού ως εδώ, μιλούν για απλούς πολέμους που θα γίνονταν σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, και που δεν θα αποτελούσαν σημείο τού τέλους. Το σημείο τού τέλους όμως, βρίσκεται στα αμμέσως επόμενα λόγια τού Κυρίου, που δίνουν εικόνες παγκοσμίων πολέμων και μεγάλων αναταραχών".

Ας δούμε λοιπόν προσεκτικά και τα παρακάτω λόγια τού Κυρίου: "7. Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν και έσονται λιμοί και σεισμοί κατά τόπους. 8. Πάντα δε ταύτα, αρχή ωδίνων..." (Ματθαίος 24/κδ΄ 7,8).

Για μία φορά ακόμα, φαίνεται η άγνοια τής Ελληνικής γλώσσας, τών ανθρώπων αυτών που θέλουν να περνιούνται για δάσκαλοι. Τι λέει εδώ; "Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος..."

Τι σημαίνει η λεξούλα: "γαρ"; Η λέξη "γαρ", σημαίνει: "επειδή". Και σύμφωνα με την Ελληνική γραμματική, όταν στη δεύτερη πρόταση υπάρχει η λέξη "επειδή", αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για επεξήγηση τής προηγουμένης προτάσεως. Με άλλα λόγια, ο Κύριος εδώ, δεν μιλάει για κάτι διαφορετικό από πριν, αλλά συνεχίζει να λέει αναλυτικότερα, ποια ΔΕΝ θα είναι τα σημάδια τού τέλους, ώστε να μην πλανηθούν και νομίσουν ότι είναι το τέλος. Και έρχονται σήμερα κάποιοι, που τα ίδια λόγια που λέει ο Κύριος για να μη νομίσουμε ότι είναι το τέλος, τα χρησιμοποιούν για να αποδείξουν το αντίθετο!

 

3. Τέλος ή ΑΡΧΗ;

Και για όσους συνεχίζουν να μη καταλαβαίνουν την Ελληνική γλώσσα, ο Κύριος τονίζει, ότι αυτά όχι μόνο δεν είναι σημεία τού τέλους, αλλά "αρχή ωδίνων". Αν λοιπόν είναι "αρχή", πώς πρόκειται για σημεία τού τέλους; Αντιθέτως, πρέπει να συνεχιστούν οι "ωδίνες" επί μακρόν, ώσπου να γίνει το τέλος.

 

4. Παγκόσμιοι πόλεμοι;

Γιατί όμως λέει: "Εγερθήσεται γαρ έθνος επί έθνος, και βασιλεία επί βασιλείαν"; Δεν δίνει αυτό εικόνα Παγκοσμίων πολέμων; Ίσως ρωτήσει κάποιος.

Η απάντηση είναι όχι. Ακόμα όμως και αν πράγματι μιλούσε για παγκοσμίους πολέμους, και πάλι, είδαμε ότι δεν θα αποτελούσαν σημείο τού τέλους.

Ας δούμε όμως κάποια εδάφια, που μιλούν με τον ίδιο τρόπο χωρίς να μιλούν για παγκοσμίους πολέμους, όπως το Β΄ Χρονικών 15/ιε΄ 6:

"και εφθείρετο έθνος υπό έθνους, και πόλις υπό πόλεως".

Ησαϊας 19/ιθ΄ 2: "Και θέλει σηκώσει Αιγυπτίους κατά Αιγυπτίων, και θέλουσι πολεμήσει έκαστος κατά τού αδελφού αυτού, και έκαστος κατά τού πλησίον αυτού. Πόλις κατά πόλεως, βασιλεία κατά βασιλείας".

Είναι φανερό, ότι σε αυτά τα εδάφια δε μιλάει για παγκοσμίους πολέμους, αν και χρησιμοποιούνται ακριβώς τα ίδια λόγια με τού Κυρίου Ιησού Χριστού. Ομοίως και ο Κύριος, δεν μιλάει για παγκοσμίους πολέμους όπως θέλει η Σκοπιά, αλλά για διαφόρους πολέμους, που θα γίνονταν στη διάρκεια τής ιστορίας.

 

5. Οι ιππείς τής Αποκάλυψης

Για το ίδιο θέμα, μας διαβεβαιώνει και η Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο 6/ς΄ , από το 1 ως το 11 εδάφιο. Εκεί, περιγράφεται το άνοιγμα τών πέντε πρώτων σφραγίδων. Πρόκειται για τους τέσσερεις ιππείς, δηλαδή για τον Κύριο Ιησού Χριστό, που "εξήλθε νικών και δια να νικήσει" και για τον πόλεμο, την πείνα και το θάνατο.

Μετά τον ερχομό τού Κυρίου, πράγματι, όπως είπε στο Ματθαίος κδ΄ που εξετάζουμε, θα υπήρχαν πόλεμοι, πείνες και θάνατος. Όλα αυτά όμως, δεν θα ήταν το τέλος, αλλά "αρχή ωδίνων". Είναι οι πρώτες σφραγίδες, και όχι οι τελευταίες! Και αυτό, φαίνεται και στα εδάφια 10 και 11, όπου στο άνοιγμα τής 5ης σφραγίδος, δίνεται απάντηση στη βιασύνη τών ψυχών για το τέλος: "και ερρέθη αυτοίς ίνα αναπαύσονται έτι χρόνον μικρόν, έως πληρωθώσιν και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες αποκτέννεσθαι ως και αυτοί". Είναι σαφές, ότι οι τέσσερεις ιππείς, δεν ήταν το σημείο τέλους.

Ομοίως, το κήρυγμα τού Ευαγγελίου προηγείται τού τέλους, αλλά δεν είναι εμφανές πόσο ακόμα θα απλωθεί ως το τέλος.

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε το εδάφιο: Κολοσσαείς 1/α΄ 23: "...τού ευαγγελίου ου ηκούσατε, τού κηρυχθέντος εν πάση κτίσει τη υπό τον ουρανόν"

Ήδη λοιπόν από τότε, το ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλη την οικουμένη. Και αν σκεφθούμε ότι σήμερα τεράστιες χώρες όπως η Κίνα και το Μπαγκλαντές μένουν σχεδόν ανευαγγέλιστες, ο καιρός τού τέλους είναι απροσδιόριστος. Και ας μη ξεχνάμε, ότι τα λόγια τού Κυρίου, πουθενά δε μιλούν για αύξηση τών δεινών (σεισμών, ασθενειών, πολέμων, κλπ). Μόνο για την ανομία λέει ότι θα πληθυνθεί, αλλά χωρίς να την αναφέρει ως σημείο τού τέλους. (Ματθ. 24/κδ΄ 12).

 

6. Τα δεινά και το αληθές ουράνιο σημείο

Όσο για την υποτιθέμενη αύξηση τών δεινών αυτών στον αιώνα μας, τα στοιχεία που παραθέτουν οι θρησκείες αυτές, είναι παραποιημένα, πράγμα που δείχνουμε σε άλλη μελέτη.

Ο χειρότερος αιώνας τής ιστορίας, ήταν ο 14ος! Ο 20ός, είναι ίσως ο καλύτερος αιώνας τής ιστορίας, γι' αυτό υπάρχει και η πληθυσμιακή αύξηση, λόγω μειωμένων θανάτων.

Μα τότε, πού βρίσκεται η απάντηση τού Κυρίου περί "τού σημείου";

Η απάντηση τού Κυρίου για το σημείο, βρίσκεται στο εδάφιο: Ματθαίος 24/κδ΄ 30: "και τότε φανήσεται το σημείον τού υιού τού ανθρώπου εν ουρανώ, και τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί τής γης, και όψονται τον υιόν τού ανθρώπου ερχόμενον επί τών νεφελών τού ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής".

Το "σημείο" λοιπόν, είναι ουράνιο, και θα το δουν όλες οι φυλές τής γης, ταυτόχρονα με την παρουσία τού Κυρίου.

Όλα τα άλλα είναι πλάνες (Λουκ. κα΄ 8).

Δημιουργία αρχείου: 22-12-1998.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-1-2017.

ΕΠΑΝΩ