Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Αγία Γραφή

Η ερμηνεία τής Αγίας Γραφής // Aξιοπιστία τής Αγίας Γραφής // Εξωχριστιανικές μαρτυρίες για τον Χριστό

Ο δωδέκατος απόστολος

Οι 3 ευαγγελιστές που αναφέρουν τους μαθητές του Χριστού, μαζί με τις Πράξεις των Αποστόλων, ενώ συμφωνούν στα 11 από τα 12 ονόματα, παρουσιάζονται διχασμένοι στο δωδέκατο. Και όπως πάντα, οι εχθροί του Ευαγγελίου, έσπευσαν να εκμεταλλευθούν το γεγονός, για να αποδείξουν την Αγία Γραφή αναξιόπιστη. Όμως και εδώ υπάρχει απάντηση...

Πλήρεις κατάλογοι των μαθητών του Κυρίου, υπάρχουν σε τρία ευαγγέλια, και στις Πράξεις των Αποστόλων. Στη συνέχεια, θα δούμε αυτούς τους καταλόγους, και θα εντοπίσουμε τους λόγους της διαφοράς.

1ο χωρίο: "2 Τών δε δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισι ταύτα: Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, 3 Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος, 4 Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν" (Ματθαίος 10/ι΄).

2ο χωρίο: "16 και επέθηκεν όνομα τω Σίμωνι Πέτρον, 17 και Ιάκωβον τον του Ζεβεδαίου και Ιωάννην τον αδελφόν του Ιακώβου· και επέθηκεν αυτοίς ονόματα Βοανεργές, ό εστιν υιοί βροντής· 18 και Ανδρέαν και Φίλιππον και Βαρθολομαίον και Ματθαίον και Θωμάν και Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Θαδδαίον και Σίμωνα τον Κανανίτην 19 και Ιούδαν Ισκαριώτην, ος και παρέδωκεν αυτόν" (Μάρκος 3/γ΄).

3ο χωρίο: "14 Σίμωνα, ον και ωνόμασε Πέτρον, και Ανδρέαν τον αδελφόν αυτού, Ιάκωβον και Ιωάννην, Φίλιππον και Βαρθολομαίον, 15 Ματθαίον και Θωμάν, Ιάκωβον τον του Αλφαίου και Σίμωνα τον καλούμενον Ζηλωτήν, 16 Ιούδαν Ιακώβου και Ιούδαν Ισκαριώτην, ος και εγένετο προδότης" (Λουκάς 6/ς΄).

4ο χωρίο: "13 και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το υπερωον ου ήσαν καταμένοντες, ό τε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου" (Πράξεις 1/α΄).

Στα παραπάνω χωρία, σημειώνουμε με πράσινο χρώμα, τα ονόματα που παρουσιάζουν τη διαφορά. Και για να γίνει πιο εμφανές, τα έχουμε κατατάξει στον παρακάτω κατάλογο, σε τέσσερις στήλες:

Πίνακας ονομάτων κατά τους Ευαγγελιστές

Ματθαίος

Μάρκος Λουκάς Πράξεις

Σίμων Πέτρος

Ανδρέας

Ιάκωβος του Ζεβεδαίου

Ιωάννης αδελφός Ιακώβου

Φίλιππος

Βαρθολομαίος

Θωμάς

Ματθαίος ο τελώνης

Ιάκωβος του Αλφαίου

Σίμων ο Κανανίτης

Λεββαίος ή Θαδδαίος

Ιούδας ο Ισκαριώτης

Σίμων Πέτρος

Ανδρέας

Ιάκωβος Ζεβεδαίου

Ιωάννης

Φίλιππος

Βαρθολομαίος

Θωμάς

Ματθαίος

Ιάκωβος Αλφαίου

Σίμων ο Κανανίτης

Θαδδαίος

Ιούδας Ισκαριώτης

Σίμων Πέτρος

Ανδρέας

Ιάκωβος

Ιωάννης

Φίλιππος

Βαρθολομαίος

Θωμάς

Ματθαίος

Ιάκωβος Αλφαίου

Σίμωνας ο Ζηλωτής

Ιούδας Ιακώβου

Ιούδας Ισκαριώτης

Πέτρος

Ανδρέας

Ιάκωβος

Ιωάννης

Φίλιππος

Βαρθολομαίος

Θωμάς

Ματθαίος

Ιάκωβος Αλφαίου

Σίμων ο Ζηλωτής

Ιούδας Ιακώβου

(Ο Ιούδας έχει πεθάνει)

Στους παραπάνω πίνακες, παρατηρούμε στην 11η θέση, στους δύο πρώτους καταλόγους να υπάρχει ο Θαδδαίος ή Λεββαίος, και στους άλλους δύο ο Ιούδας του Ιακώβου.

Όμως αυτό δεν είναι αντίφαση. Παρατηρούμε ότι κάποιοι είχαν περισσότερα από δύο ονόματα. Για παράδειγμα ο Σίμων, ονομάστηκε και Πέτρος. Ο ίδιος ο Θαδδαίος, ονομαζόταν και Λεββαίος. Και είναι προφανές ότι ονομαζόταν επίσης και Ιούδας Ιακώβου.

Ο Λουκάς έγραψε τόσο το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όσο και τις Πράξεις των Αποστόλων, που ονομάζουν τον Θαδδαίο ως Ιούδα Ιακώβου. Είναι προφανές, ότι ο Λουκάς, προτιμούσε να τον αποκαλεί με αυτό το όνομα, ενώ οι άλλοι δύο ευαγγελιστές, με το όνομα "Θαδδαίος".

 

Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος

Ένας άλλος απόστολος που είχε δύο ονόματα, ήταν ο Βαρθολομαίος, που λεγόταν και Ναθαναήλ. Προφανώς το πραγματικό του όνομα ήταν Ναθαναήλ, αλλά τον φώναζαν Βαρθολομαίο, από το Μπαρ - Θαλ - Μαϊ που σημαίνει: Ο "γιος του Θαλ Μαϊ", κατά ορισμένους: "Μπαρ - Θαλεμά" δηλαδή ο "γιος του γενναίου".

Το ότι ο Ναθαναήλ με τον Βαρθολομαίο ήταν το ίδιο πρόσωπο, φαίνεται και από το εξής: Ο Ιωάννης αναφέρει δύο φορές το όνομα "Ναθαναήλ", αλλά δεν αναφέρει ποτέ το όνομα "Βαρθολομαίος" (Ιωάννης 1/α: 45 κλπ, 21/κα: 2). Αντιθέτως, Ο Ματθαίος (10/ι: 3), ο Μάρκος (3/γ: 18) και ο Λουκάς (6/ς΄ 14), μιλούν για τον Βαρθολομαίο αλλά δεν αναφέρουν ποτέ το "Ναθαναήλ". Είναι προφανές ότι ο μεν Ιωάννης προτιμούσε να τον αποκαλεί με το όνομά του, ενώ οι άλλοι ευαγγελιστές με το πατρώνυμό του.

Και ακόμα, ο Ναθαναήλ είναι αυτός που έκανε παρέα με τον Φίλιππο, και κλήθηκε μαζί του, όπως ο Βαρθολομαίος αναφέρεται πάντα μαζί με τον Φίλιππο στους καταλόγους.

Βεβαίως αυτοί που δεν θέλουν να δουν την πραγματικότητα δεν θα πεισθούν ποτέ, γιατί θέλουν να βρίσκουν αντιφάσεις, για να δικαιολογήσουν την απιστία τους. Και ούτε οι Χριστιανοί ενδιαφέρονται να πείσουν αυτούς που δεν θέλουν να πεισθούν. Είναι ελεύθεροι να επιλέγουν την απιστία, κατά την προαίρεση της καρδιάς τους.

Έτσι λοιπόν, αυτοί που ψάχνουν να βρουν αντιφάσεις εκ του μη όντος, για μια φορά ακόμα εκτίθενται ως κακόπιστοι ερμηνευτές, και οι προσπάθειές τους να βγάλουν την Αγία Γραφή αναξιόπιστη, πέφτουν στο κενό.

Ν. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 11-1-2005.

Τελευταία ενημέρωση: 11-1-2005.

ΕΠΑΝΩ