Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Προφητείες και Αγία Γραφή

Μερικές προφητείες της Π.Δ. για τον Χριστό * Αρχαιοελληνικές προφητείες για τον Χριστό * Ο Λίθος Ιησούς Χριστός * Η προφητεία του Βαρούχ για την ενανθρώπιση τού Κυρίου * Η προσκίαση τού Κυρίου Ιησού από τον Ιωσήφ * Ο ισχυρός, ο ισχυρότερος και τα σκύλα

Ο ’γιος εξ Όρους κατασκίου δασέος

Μια προφητεία για τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Παναγία μητέρα Του

Γ. Μ.

 

Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προφητείες για τον Χριστό, άλλες φανερότατες και άλλες συγκαλυμμένες. Μια τέτοια συγκεκαλυμμένη προφητεία είναι και αυτή που θα δούμε στο παρόν άρθρο.

 

 

Η προφητεία:

"Ο Θεός από Θαιμάν ήξει και ο γιος εξ Όρους κατασκίου δασέος" (Αββακούμ, 3/γ: 3)

(Ο Θεός θα έλθει από την Θαιμάν και ο γιος από το σκιερό πυκνόδεντρο όρος)

***********

"Και εξελεύσεται ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί και άνθος εκ της ρίζης αναβήσεται" (Ησαΐας 11/ια: 1)

(Και θα προέλθει ράβδος από τη ρίζα Ιεσσαί και άνθος από τη ρίζα θα ανεβεί)

Ο Ιεσσαί ήταν ο πατέρας του προφήτη Δαυίδ και ανήκει στην σειρά των κατά σάρκα προγόνων του Κυρίου (Ματθαίος 1/α: 5-6 και Λουκάς 3/γ: 32). 

***********

 Δ' Ωδή του Κανόνα των Χριστουγέννων:

Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί
και άνθος εξ αυτής Χριστέ εκ της Παρθένου ανεβλάστησας,
εξ όρους ο αινετός κατασκίου δασέος,
ήλθες σαρκωθείς εξ απειράνδρου, ο άυλος και Θεός.

Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε.

***********

Ερμηνεία:

Βλαστάρι (βγήκε) από την ρίζα του Ιεσσαί

και από αυτή (δηλαδή) από την Παρθένο, ανεβλάστησες (σαν) άνθος Χριστέ,

ο δοξασμένος από το σκιερό πυκνόδενδρο όρος,

ήλθες αφού σαρκώθηκες από αυτήν που δεν γνώρισε άντρα, ο άυλος και Θεός,

δόξα στην δύναμή σου Κύριε.

 

*********** 

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ερμηνεύοντας αυτόν τον ύμνο στο Εορτοδρόμιόν του γράφει για την φράση του προφήτη Αββακούμ:

Βουνό πυκνόδεντρο και σκιερό είναι η Θεοτόκος. Και λέγεται μεν βουνό διότι όπως το βουνό και ο λόφος ούτε οργώνεται, ούτε καλλιεργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, αλλά από μόνο του και χωρίς καλλιέργεια βλαστάνει τα υψηλά δέντρα και τα χαμόκλαδα και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος χωρίς σπορά και καλλιέργεια βλάστησε τον Κύριον μας Ιησού Χριστό, σαν δέντρο μεν ψηλό για το ύψος της Θεότητος και σαν χαμόκλαδο για την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεως και σαν χόρτο γιατί τρέφει αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν.

Και πυκνόδεντρο βουνό λέγεται διότι σίδηρος (πονηρός λογισμός) δεν ανέβηκε σε αυτήν, αυτός που δημιουργεί σκουριά (μολυσμό και φθορά σαρκικού πάθους), ούτε χέρι ανθρώπινο για να κόψει την παρθενία της. Όπως στο πυκνόδεντρο βουνό δεν μπαίνει τσεκούρι ούτε ανθρώπινο χέρι κόβει τα ξύλα του εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητάς του.

Γ. Μ.

Δημιουργία αρχείου: 24-12-2006. Παραμονή Χριστουγέννων.

Τελευταία μορφοποίηση: 5-10-2018.

ΕΠΑΝΩ