Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας Μελέτες για τον Ισραήλ και Ιεραποστολή

 

Η σημερινή κατάσταση της Ιερουσαλήμ

 

Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής 20-5-2007 σελ. 24, 25 και ένθετο.

Η Ιερουσαλήμ, η σημαντικότερη πόλη της Αγίας Γραφής και των προφητειών, γύρω από την οποία διαμορφώθηκε στο παρελθόν, και θα διαμορφωθεί ακόμα η Παγκόσμια ιστορία, κρύβει πυριτιδαποθήκες. Κρύβει τα σπέρματα όλων των γεγονότων που θα συμβούν, και που θα διαμορφώσουν το μέλλον του πλανήτη. Στα παρακάτω διαγράμματα, μπορείτε να δείτε χρήσιμες πληροφορίες για τη σημερινή κατάστασή της, για τη σύνθεση των πληθυσμών της, και για την κατάσταση της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Παρουσιάζουμε τα 3 διαγράμματα αυτά, όπως ακριβώς τα δημοσίευσε η εφημερίδα Καθημερινή:

 

1. Οι περιοχές της Ιερουσαλήμ

 

2. Σύνθεση των πληθυσμών της Ιερουσαλήμ

 

3. Πατριαρχικά εδάφη στην Ιερουσαλήμ

Δημιουργία αρχείου: 8-9-2007.

Τελευταία ενημέρωση: 8-9-2007.

ΕΠΑΝΩ