Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας

Κεντρική Σελίδα

Ιστορικά

Πώς μεθοδεύτηκε από τον Ναπολέοντα η καταστροφή τής Ρωμιοσύνης * Ρήγας, Φιλικοί, 1821 και εθνική ταυτότητα * Δέκα μικροί μύθοι για το 1821: μια απάντηση σε όσους ταλαιπωρούν την ελληνική ιστορία * Οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία * Ο πράκτορας του Ναπολέοντα Κοραής κατά της Ρωμηοσύνης * Η κατάρα της Βαυαροκρατίας στην Ελλαδική Εκκλησία * Η επιτυχία και η αποτυχία της Επανάστασης του 1821

Αλλαγή θρησκείας με τα ίδια δόγματα

Τα σκουπίδια τού Κοραή στην Ελλαδική Εκκλησία

Π. Ι. Ρωμανίδης

 

Πηγή: Μετάφραση στη Δημοτική τής Εισαγωγής τής Β Έκδοσης τού βιβλίου: "Το προπατορικό αμάρτημα".

 

Όλα τα παραπάνω εκτέθηκαν προκειμένου να κατανοηθεί η παραχάραξη και πλαστογράφηση του περιεχομένου των δογμάτων της Ορθοδοξίας, διά της αποψίλωσής τους από των αρχικών νοημάτων και του σκοπού τους. Διά των «παραγγελιών» του προς το έθνος ο Κοραής εμφανίζεται όχι μόνο να αδυνατεί να κατανοήσει τον εξ εμπειρίας λόγο των Πατέρων οι οποίοι διατύπωσαν τα δόγματα, αλλά είναι και αντιεπιστημονικός, εισάγοντας μία μεταφυσική θεώρηση των αληθειών του.

 

Ο Κοραής και οι οπαδοί του αγνοούν ότι τα νοήματα των δογμάτων έχουν ως γνώμονα τη θέωση και ως μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη της θεραπευτικής παραδόσεως της καθάρσεως και του φωτισμού της καρδιάς και ακόμη της τελειοποιήσεως της αγάπης διά της εν Χριστώ θεοπτίας.

Η Ορθοδοξία του Κοραή αντικατέστησε α) την κάθαρση της καρδιάς διά της χρεωκοπημένης πλέον φιλοσοφικής ηθικής β) το φωτισμό της καρδιάς διά του ετοιμοθάνατου μεταφυσικού φωτισμού της διανοίας, και γ) την προ του θανάτου θέωση δι’ ουδενός. Απέστειλε δηλαδή την Ορθοδοξία στην ειδωλολατρεία των αρχαίων Ελλήνων για να βρει τα τετριμμένα θεμέλια, τα οποία είχαν ήδη βρει οι Φράγκοι που ακολούθησαν τον Αυγουστίνο.

Η νεοελληνική θεολογία, όπως εμφανίστηκε αναπτυσσόμενη μετά την ίδρυση του νεο-Ελληνικού κράτους και του αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν απετέλεσαν ομαλή εσωτερική εξέλιξη που να πηγάζει από την πατερική παράδοση, αλλά βίαιη αποκοπή εκ των θεμελίων, που αντικαταστάθηκαν διά της φιλοσοφίας και της ηθικής, οι οποίες επιβλήθηκαν άνωθεν, από ξένα κέντρα αποφάσεων.

Οι ηθικές και φιλοσοφικές αρχές του Κοραή είχαν ήδη αρχίσει από της εποχής του να εγκαταλείπονται στη Δύση και να νοούνται ως σκύβαλα (σκουπίδια). Το ζητούμενο όμως είναι εάν οι νεο-Έλληνες θα παραμείνουν να τρέφονται από τα σκύβαλα ή θα επανέλθουν στην εμπειρική θεολογία της Ορθοδοξίας, επαναφέροντας την τάξη της κάθαρσης και φωτισμού της καρδιάς και της θεώσεως, όπου οι κατά κόσμο εγγράμματοι και αγράμματοι μετέχουν εξίσου σε όλη την αλήθεια.

Δημιουργία αρχείου: 18-2-2020.

Τελευταία μορφοποίηση: 18-2-2020.

ΕΠΑΝΩ